ВРЪЗВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

В Матей 16:19 Исус каза:
Давам ти ключовете на царството, и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небето, каквото освободиш на земята ще бъде освободено на небето.” (KJV)

Това, което Бог е казал е вече установено, сега зависи от теб. Какво ще кажеш относно това? Бог няма да промени това, което е казал.

Няма да наруша завета Си, нито ще променя това, което е излязло от устните Ми.” – Псалми 89:34

Чии думи ти ще установиш на земята? Силата на връзване и освобождаване е на земята.

следваща глава ИЗГОВОРЕНИ ДУМИ