Божията творческа сила ще работи за теб

Великата изповед

Християнството е наречено „Великото изповедание”, но повечето християни, които са поразени в живота, са поразени защото вярват и изповядват неправилните неща. Те са говорили думите на врага. И тези думи ги държат в робство.

Притчи 6:12 казва:
Ти си впримчен в думите на устата си.”

Изпълнени с вяра думи ще те направят да надделееш. Изпълнени със страх думи ще те поразят. Думите са най-мощното нещо във вселената.
Човекът е духовно същество и е способен да действа на същото ниво на вяра като Бога. Ние четем в

Марк 9:23:
Ако можеш да повярваш, всички неща са възможни за този, който вярва.”

Матей 17:20 казва:
Исус им каза: Поради вашето неверие, защото истина ви казвам, ако имате вяра като синапово зърно, ще кажете на тази планина: Прeмести се от тук…
– и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.”

Марк 11:23 казва:
Защото истина ви казвам, който каже на тази планина: Вдигни се и хвърли се в морето. – и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че това, което е казал се сбъдва, ще има това, което е казал.” (KJV)

следваща глава ДУХОВЕН ЗАКОН