БОЖИЕТО СЛОВО Е ЛЕКАРСТВО

Божието Слово, както е записано в Притчи 4:22, е лекарство и здраве за цялото ни тяло. То е силно лекарство, което може и днес да бъде доставено и е в състояние да изцели телата ви съвършено. Псалм 107:20 ни казва, че Бог е изпратил Словото и ни е изцерил… Според Исая 53:5, 6 и Първо Петрово 2:24, то ни принадлежи, защото е включено в изкуплението. Изповядването на Божието Слово извиква изцелението, което е наше, но не е изявено все още в телата ни. Обаче аз не уча против лекарите или против медицината. Но не бъдете зависими от тях, по отношение на здравето. Има болести, които те не могат да лекуват. Ако искате да повикате лекар, повикайте го. Те са помогнали на много хора. Има лекарства, които са полезни и ускоряват изцелителния процес.

Ако вземете лекарство, то смесвайте го с вяра и кажете: “Аз вярвам, че получавам изцеление в името на Исус!” Човешките лекарства не могат да ви изцелят, нито могат да ви попречат да бъдете изцелени в Исусовото име, въпреки това има лекарства, които имат много вредни ефекти и са по-опасни от самите болести. И така, изпитайте себе си и решете. Повечето лекарства могат да претъпят болките, докато Божиите принципи носят изцеление и здраве. Не искам да ви убеждавам да изхвърлите лекарствата и да започнете да изповядвате, ако Бог не ви е упътил за това. Нужно е известно време, докато обновите умовете си, за да се възрасти вярата ви чрез Божието Слово. Защото онова, което изповядвате става част от вас. Бог е промислил изцеление за нас чрез Словото Си, но ние трябва да се научим да го усвояваме, като го направим част от нашия ежедневен речник. Аз твърдо вярвам, че чрез собственото възприемане и практикуване на вярата, вие можете да израснете до положение, когато ще бъде нещо съвсем обикновено да получавате изцеление чрез Словото на Бога, но това няма да стане за една нощ. Нужно е време да се развие вярата ви, така че ако имате спешен случай във вашите заболявания и лекарят ви каже, че е нужна операция, в противен случай настъпва смърт, с други думи болестта е парирала вярата ви, съветвам ви да се оперирате и да вярвате в бързото възстановяване. Не правете глупави неща в резултат на духовна гордост и не я наричайте духовна вяра. Трябва време, за да се развие вярата, която да е в състояние да действа с духовните принципи, така че не позволявайте на никой да ви поставя под осъждение, затова че сте отишли на лекар и сте претърпели операция. С други думи действайте до нивото на вашата вяра и не излизайте извън нея, но не оставайте на същото ниво през целия си живот. Продължавайте в Божието Слово, докато се развие вярата ви в изцелителната сила на Божието Слово. Словото на Бога е творческа сила. Световете са били създадени посредством това Слово. Изповядването му може да промени вашите светове, то е в състояние да промени и представите ви за болестите, в представите ви за изцеление и здраве. Да действа човек върху тези принципи никак не е лесна работа, затова е нужно дисциплина и всеотдаване. Не е достатъчно само да четете тези редове, но бих ви насърчил да изповядвате Словото гласно на телата си два или три пъти дневно. Изповядвайте с власт. Не е нужно да става пред други хора, защото думите, които изговаряте са във ваша полза.

 

Лоши новини и Божии новини

 

Лекарите може да ви кажат, че състоянието ви е безнадеждно, но вие винаги може да намерите надежда в Божието Слово. “Тогава викат към Господа в бедствието си; и Той ги избавя от утесненията им. Изпраща Словото Си и ги изцелява, и ги отървава от ямите, в които лежат” (Псалм107:19, 20). “Така ще бъде Словото Ми, което излиза от устата Ми, не ще се върне при Мен празно, но ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам” (Исая 55:11). “Аз, Който създавам плода на устните, казва Господ, ще кажа: Мир, мир на далечния и близкия; и ще го изцеля” (Исая 57:19).

 

Връщане на Божието Слово към Него

 

Бог декларира, че Словото Му не ще се върне празно. Не трябва да позволяваме на Словото Му да се връща, без да сме го изповядали гласно. Чрез това Той ще създаде плода на устните ни. Изповядването на Божието Слово е един начин, чрез който вие общувате с Господа и позволявате на вярата ви да израства едновременно с изповедта. Препоръчваме ви да изповядвате тези библейски принципи. Не пропускайте нито един ден. Нека те да станат практика, като по този начин вие вземате Божието лекарство редовно, точно както това става с всяко друго лекарство, предписано от лекаря ви. Само тогава то ще бъде живот за вас и здраве за цялата ви снага.

следваща глава БОЖИЕТО ЛЕКАРСТВО