Предговор

Има толкова чудесни книги, написани за божественото изцеление, които без съмнение са отговорили на големи нужди в живота на много хора. Хиляди са изцелените чрез чудотворната сила на Бога, в резултат на поучението от тези книги. Но има и още много хора, които все още са болни и страдат, въпреки че са чели книги и са се молили за тях. Много от тези книги могат да те вдъхновят, но не говорят нищо за трудностите, които повечето хора срещат, търсейки изцеление. “Божията гаранция за твоето изцеление” е написана с дълбоко духовно убеждение, че Бог гарантира изцеление на тези, които искат във вяра, и че когато изцелението не идва, проблемът е в самия човек. Когато този проблем се разреши, изцелението ще дойде. Тази книга ще вдъхне вяра на читател, който знае малко или нищо тоносно божественото изцеление и също така, ще даде светлина на тези, които са търсели изцеление и все още не са го получили. Тя отговаря на често задавани въпроси, като: “Ако Бог изцелява, защо има толкова много болни хора? Защо аз не получих изцеление?”