Посвещение

Тази книга е посветена с молитва на цялото болно и страдащо човечество. Изцелението на всички хора беше изкупено от Исус Христос чрез страданието, което понесе на стълба за наказание. Бог не само може да изцелява, но Той ГАРАНТИРА, че ще изцели всички, които следват инструкциите Му. Тази гаранция е подкрепена с цялата сила на Небето.

следваща глава Предговор