Запазване на изцелението

Бог не само е гарантирал, че ще те изцели, Той е обещал да те запази здрав. Но както и останалите Божии обещания, то е условно. Бог ни казва в Словото Си как да бъдем и как да останем изцелени. Някои, които не знаят, че след като получат изцелението трябва да направят повече неща, скоро откриват, че не са по-добре, отколкото преди да го получат. Първо, нека помним, че въпреки че не всички болести се дължат на обладаване от демони, или дори демонично влияние, Бог не еизмислил болестта. Сатана е активен, хитър и интелигентен враг. Той не отстъпва никаква земя, освен тази, която насила е взета от него чрез вяра. И след като е отстъпил територия, бди непрестанно, търсейки възможност да си я възвърне. Исус даде не само обещания и заповеди, но и предупреждения. Едно от тях откриваме в Матей 12:43-45: Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места, за да търси покой и не намира. Тогава казва: “Ще се върна в къщата си, от където съм излязъл. И като дойде, намира я празна, пометена и украсена. Тогава отива и взема със себе си седем други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.

Не давай никакво място на дявола

Когато си бил освободен от силата на сатана, независимо дали от грях, болест, или обладаване от демони, важно е къщата – която е твоето тяло – да не бъде само чиста, но и заета. Когато стана излезе, Духа на Бога трябва да влезе. Никога не позволявай на дявола да намери къщата ти празна. Ако все още не си изпълнен със Святия Дух, веднага се изпълни и сиостани пълен! Нека Божият Дух обитава в теб богато, като те пази, насочва, обладава и използва за слава на Бога. Тогава сатана не може да се върне. И не давайте място на дявола (Ефесяни 4:27). Дяволът не може да влезе, освен ако не му дадем място. Тези, които обитават в Христос, не са застрашени от силата на сатана. Бъди така изпълнен с праведност, че да няма място за греха… така изпълнен с Духа на Бога, че да няма място в теб за никакъв друг дух.  Грях и безотговорен живот от страна на изцеления човек са открита покана за нечистия дух да се върне пак в къщата, от която е бил изгонен. Исус предупреди един човек, когото изцели моментално и чудотворно, с думите: Ето, ти оздравя; не съгрешавай повече, за да не те сполети нещо по-лошо (Йоан 5:14).

Опасността не е просто, че няма да си по-добре, но може дори да станеш по-зле, защото когато първият демон се върне, той може да доведе други със себе си. Лесно е да видим колко е важно да пребъдваме във вяра, да се храним с Божието Слово, поддържайки общение с Бог чрез молитва и съпротивяване на дявола. Съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас(Яков 4:7). Християните не трябва да бъдат подвластни на греха. Грехът няма да ви владее (Римляни 6:14). Чрез вяра християнинът има сили да не се поддаде на изкушението на сатана и на предложенията му за грях. Има нещо по-добро от ежедневно покаяние и това е ежедневна победа над греха.

Възможно е също чрез вяра да не даваме място на болестта. Има нещо по-добро от това да бъдем изцелявани “много пъти”, особено от една и съща болест, и това е да бъдем веднъж освободени и да си останем в това положение. Ако изобщо някога преживееш изцеление в тялото си, то ще е чрез вяра. Ти също ще останеш изцелен чрез вяра. Вярата е свързана с радост, а болният човек, който няма вяра, е тъжен поради болката и заболяването си. Болният човек, който има вяра, е радостен, защото разбира, че за победата му вече е платено, тя е обещана и е на път да дойде. Той ще се радва и ще хвали Бога от сърце, независимо от това какво вижда, или чувства. Този вид вяра не може да не успее да донесе изцеление. Сатана знае, че вярата е негов враг и постоянно се опитва да я разруши. Винаги, когато почувстваш някаква болка, наподобяваща тази на бившата ти болест, сатана веднага ще предложи на ума ти мисли, че никога не си бил изцелен, че не си напълно здрав или, че изцелението ти няма да трае дълго.

Ако не си общувал скоро с Бога и обещанията Му са избледнели в ума ти, може да ти се стори по-лесно да повярваш на сатана, отколкото на Бога. Ако случаят с теб е такъв, ти може дори да се съгласиш с дявола и да си кажеш: “Само си мислех, че съм изцелен. Изобщо не съм се подобрил.” Ще усетиш тежест в сърцето си и вярата ти ще бъде разбита. Страх ще дойде в теб и ще бъде отворена врата за сатана отново да те порази. Но ако Божиите обещания са ярки и ясни в ума ти и ти продължаваш да вярваш, че Той има предвид точно това, което казва, ти ще отговориш на сатана точно, както направи това нашия Господ, когато беше изкушаван: Писано е (Матей 4:4,7,10). С Чиято рана вие оздравяхте (І Петрово 2:24). Когато си припомняш мощните обещания на Бога, сърцето ти ще се радва точно, както когато поиска своето изцеление и го прие. В сърцето ти ще има хваление към Бога за мощното Му освобождение. Стой върху обещание от Божието Слово и хвали Бога в лицето на дявола. Той никога не е успявал и не ще успее да устои в присъствието на такава вяра.

Стой в атмосфера на вяра

Погрешно е, след като си бил изцелен, да се върнеш в църква, където пасторът и учителите не вярват в чудотворната сила на Бога. Господ описва тези хора и предупреждава относно тях във ІІ Тимотей 3:5: Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; също от такива страни. Има много добри църкви, където се проповядва пълното евангелие и силата на Бога се разпознава и работи за изцелението на болните тела, а също и на болни от грях души. Идентифицирай се с такава група вярващи. Там ще намериш храна за вярата си и ще можеш свободно да даваш свидетелство на други хора, нуждаещи се от освобождение.

Твоето свидетелство е важно

Веднъж, когато Христос влизаше в едно селище, Го посрещнаха десетима прокажени. Те извикаха: Исусе, Наставниче, смили се за нас. Когато Христос ги видя, им каза: Идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, очистиха се(Лука 17:13-14). Но само един от десетте се върна, за да отдаде на Бога благодарение и слава за Неговото освобождение. А един от тях, като видя, че е изцелен, се върна и със силен глас славеше Бога, и падна на лице при краката на Исус, и Му благодареше. Христос го попита: Нали се очистиха десетимата? А къде са деветимата? (стихове 15-17). Би трябвало и десетимата да се върнат и да дадат слава на Бога, защото всички те бяха изцелени. Само един от тях дойде да благодари на Христос за изцелението Му. Къде бяха отишли останалите девет? Писанията не ни казват. Но от тук научаваме какво би трябвало да направят деветте – да се върнат и да прославят Христос!

Много хора ще посещават служби вечер след вечер, докато успеят да отидат на редицата за изцеление и да получат здраве за телата си. Но после никога няма да се върнат да свидетелстват за чудото, за да бъде прославен Христос. Има случаи, в които на хората им е невъзможно да се върнат и да свидетелстват. Тогава те би трябвало да го напишат и да го изпратят на тези, под чието служение се е случило изцелението. Колко невнимателни и неблагодарни са толкова хора в наши дни. Това се вижда, когато пропуснат да дадат свидетелството си. Когато Исус изцели човека от Гадаринската земя, Той му каза: Иди у дома при своите и им кажи какви неща ти стори Господ, и как се смили над теб (Марк 5:19).

Ако си бил изцелен от силата на Бога, постарай се да го свидетелстваш на всяко възможно публично място. Обясни от какво си бил болен и колко време си бил в това състояние. Ако си получавал медицинска помощ, обясни каква е била диагнозата на лекарите и дай всичката възможна информация, за да докажеш изцелението си, като например изявления на лекарите, снимки и т. н.

Кажи дали си бил изцелен моментално или е станало постепенно. Твоето свидетелство е важно. То не само ще благослови и насърчи другите да уповават на Бога за освобождението си, но ще ти помогне да победиш дявола. Ние го побеждаваме чрез кръвта на Агнето и чрез словото на тяхното (нашето) свидетелство (Откровение 12:11). Когато свидетелстваш с устата си за истинността и реалността на Божиите обещания, вярата ти ще нарасне, сатана ще бъде държан надалеч и шансът му отново да те победи ще намалее. Съпротивявай се на дявола, бъди пълен с Божия Дух, храни се с Божието Слово, вярвай в Божието Слово, вярвай Божиите обещания, търси атмосфера на вяра, бъди верен в свидетелстването и ти не самоще бъдеш изцелен, но и ще си останеш такъв чрез силата на Бога. Бог го е обещал и Той не може да лъже.