Посвещение

Искам да посветя тази книга на следните хора:

На моите помощник-пастири Лари и Кати Бърдън и на хората от моето събрание Embassy Christian Center в град Ървин, Калифорния. Искам специално да ви благодаря за вашата вярност, вашата лоялност и вашата надеждност. Искам да знаете, че ви смятам за един от най-добрите подаръци, които Бог ми е дал заедно със Своето призвание.

На пастирите Хии и Сън Конг и събранието в City Harvest Church в Сингапур. Искам специално да ви благодаря за насърчението и за много специалното приятелство, което имаме с вас. Вашето общение е много важна част от моя живот. Страхотно е да бъда официален член на вашата църква, въпреки че съм на хиляди мили разстояние!

На пастири Ричард и Гейл Перинчийф и тяхното събрание в Spirit Life Christian Center във Флорида. Искам специално да ви благодаря за вашето вярно приятелство през всички тези години. Искам да ви благодаря и за единството, което имаме в нашето небесно призвание – сякаш винаги става така, че проповядваме в една и съща страна по едно и също време! Чудесно е да служа сред нациите с вас, както и да бъда считан за ваш приятел.

Приятели, никога не трябва да спираме да преследваме изпълнението на нашето висше призвание от Бог!

следваща глава Предисловие