Въведение

Когато бях почти на дванадесет години, Господ ме посети във видение. В това видение Той ми каза да изучавам живота на големите проповедници, да науча за техните успехи и провали. От този ден нататък аз отделих голяма част от моя живот, за да изучавам историята на Църквата.

Когато прочути личности извън църковния свят починат, хората започват да разглеждат техните естествени постижения. Но аз вярвам, че когато си заминат лидери в тялото на Христос, Исус иска да погледнем не само към това, което те са постигнали в естествения свят, но какво са допринесли за Христовото тяло. Ние не си спомняме лидерите, за да ги възхваляваме или критикуваме, а за да бъдат те пример за нашия живот.

„Генералите“, описани в тази книга, са хора. Техните истории оформят една сборна картина на живота такъв, какъвто е. Не съм представил никой от тях като съвършен свръхчовек. Разказал съм за техните сълзи, техния смях, техните успехи и провали. Те всички са били преследвани, лъгани, предавани, клеветени, но също така почитани, величани и подкрепяни.

Но преди всичко, аз съм се опитал да разкрия тайната на силата в техните лични призиви за служение – как действаха те, какво вярваха и какво ги мотивираше да ПРОМЕНЯТ за Бог хората от своето поколение.

Провалите в живота на тези велики мъже и жени дебнат да поразят и нас. Но, от друга страна, техните успехи ни предизвикват и очакват да бъдат отново постигани. Няма нищо ново под слънцето. Ако нещо е ново за теб, то е, защото ти си нов под слънцето. Изисква се нещо повече от желание, за да изпълниш волята на Бог.

Изисква се духовна сила. Докато четеш тези глави, позволи на Божия Дух да те поведе на едно пътуване, разкриващо областите от твоя живот, които имат нужда от внимание или трябва да бъдат покорени. Тогава реши, че твоят живот и служение ще бъдат духовен успех в това поколение, който ще благослови нациите на земята за слава на Бог.

Робъртс Лиардън