Благодарности

Искам лично да благодаря на двама души:

На моя редактор Денис Къмингс и на директора на моя Изследователски отдел Лоуръл Макдоналд. Като тим ние нагазихме сред безкрайни изследвания, интервюта, писане и редакции, за да съберем тази книга и да и вдъхнем живот. Вие двамата ми помогнахте да изпълня жизненоважна част от моето призвание на земята. Благодаря ви, приятели.

следваща глава Въведение