9 – Въпроси, които хората задават

Аз се стремях да дам обширна представа за проявленията на съживлението. За много хора все още остават въпроси. Какви са тези въпроси и имали полезни отговори?

 

Чувал съм на събрания да се казва, че не трябва да анализираме — просто да приемаме.

            Тук имаме два различни аспекта на нашето взаимоотношение с Бог. Ако вземем аналогията с брака, ние вярваме, че един мъдър мъж или жена внимателно разглежда своя бъдещ партньор: Имат ли те общи интереси, подобни цели в живота, съвместими темпераменти? Такъв анализ, посред романтичния идеализъм и физическото привличане е мъдрост — това описва един внимателен човек и в същото време с отворен ум.

След като са направени внимателни подготовки, обаче, и ‘бракът’ е осъществен не винаги е полезно да се анализира всеки аспект на тая връзка. Ние сме въвлечени в емоции и привличане.

По подобен начин ние понякога ще открием себе си да сме хванати в едно поклонение, което не е насочено към нас, или фокусирани на Исус в молитва. Тоя фокус може да доведе до съвсем дълбоки духовни преживявания. Това не изисква наблюдателност — но освобождаване и страст. Нашите морални, духовни, библейски, интелектуални рамки поставят нещо като ‘ограда’ за да ни предпазва от това, което не е полезно, но ние трябва да се доверим на Бог да ни благослови чрез Своя Дух.

Ние трябва да утвърдим и мъдростта на Беряните и реалността на някои от нашите емоционални духовни преживявания. Понякога вярата и растежа не са просто въпрос на логическа прогресия на мисли, но включват това, че ние сме отнесени ‘на третото небе’ както беше Павел.

 

Тихият смях може да е от Святия Дух, но със сигурност не и истеричният смях?

            Има всякакви видове смях в Библията. Освободените пленници намериха устата си пълни със смях (Псалм 126); на други места смехът е бил средство за подигравка или присмех.

Като оставим настрана въпросите за това дали е подходящ смеха в различните части на службата, като например проповедта или четенето на Библията, въпросът за различаване на това кой вид смях в събранието е от Святия Дух и кой не е, е субективно, легалистично минно поле. Какво знаем за характера на въпросният човек? Какъв плод виждаме впоследствие в техния живот? Това са по-добри критерии отколкото нашите субективни мнения.

 

Ами Ню Ейдж групите не разпространяват ли своите заблуди чрез употребата на смях в групи, смяхова терапия, сесии на дълго пеене, състояние на транс и други такива неща, които виждаме в харизматичните събрания?

            Ако Библията предполага, че Бог може да накара хората да треперят, да падат на пода, да бъдат завладяни от Духа или да имат мистични сънища, тогава няма значение, че някоя фалшива религия може да изкриви начина и ефектите, по които християните се фокусират и приемат от Бог.

Божият главен интерес е в нашето религиозно поведение и съобразяването на нашия живот според Неговите стандарти на етична святост. Ако Неговите добри дарби на музика, емоции и библейски обосновани действия, такива като полагане на ръце могат да предизвикат тези неща и да ни накарат да чуваме и да приемаме от Духът, тогава Бог се удоволства.

В поклонението на Навуходоносор и неговия идол беше употребен набор от музикални инструменти. Същите инструменти се споменават обаче и в Псалм 149 като част от специална заповед за поклонение. Няма нищо поначало добро или зло в самите инструменти — само в целите, за които те са били употребявани.

Всеки аспект от творението може да бъде употребяван или злоупотребяван. Факта, че хора употребяват и злоупотребяват с емоции, музика, ораторски умения и т. н. не лишава от стойността си тия неща поради целта, за която те са били сътворени първоначално. Виновност от асоциация е напълно безполезна.

 

Защо хората трябва да ходят в Торонто, за да ‘го хванат’? Святия Дух ‘не възпламенява ли спонтанно’ когато идва със сила?

            Тимотей е приел нещо като допълнително надаряване със сила от Павел. Бог даде на 70-те част от Духа, който почиваше на Мойсей. Учениците ‘чакаха в Ерусалим.’

Тези, които пътуват до място на съживление са ‘чакащи в Ерусалим,’ за да приемат ново укрепяване със сила и ‘едно Павел/Тимотей’ предаване от тези, които вече са докоснати.

Двама от служителите на Мойсей не бяха на събранието, за което четем в Числа 11. Духът все пак почиваше и върху тях и те също пророкуваха. Някои се съблазниха, други просто хванаха огъня. Бог изглежда не се интересува от нашия манталитет, но често действа по двата начина. В по-предишните глави чухме за църкви докоснати от Бог преди да имат контакт с Родни Хауърд-Браун, Еърпорт Винярд или с друг център на съживление.

 

Хората не правят ли просто неща, които проповедникът им е предложил?

            Пол Рейд от Християнска Братска Църква в Белфаст видял една трета от хората в едно събрание завладяни от Духа. Той не е споменавал за проявленията. Кен и Луис Гот и Джералд Коатс умишлено са избягвали да споменават проявленията на техните събрания, но въпреки всичко са ги видели да се случват.

Преживяването на служителя Джон Дарлин е описано в писмо до Холи Тринити Брамптън, в което се казва:

 

Вечерта започна с време на поклонение, и докато пеехме един от членовете се изстреля извън залата. Аз я последвах, мислейки си, че нещо е разстроена, и я видях залята в смях. Тя излязла от стаята мислейки си, че това е учтивото нещо, което може да направи. Аз бях запланувал да обясня по какъв начин Бог освобождава тази радост, но не бях стигнал до това. Накратко й обясних и я насърчих да се върне при другите.

Като се върнахме беше очевидно, че други също са докоснати, преди аз да съм говорил за тези преживявания.

 

Някои лансират една теория за ‘хипнотичната индукция.’ Тълпа, която се концентрира на думите и жестовете на говорителя, може, според както казват те, да бъде склонена към действие предизвикано от говорителя, и когато е изключено тяхното рационално възприемане, стават въвлечени в тая дейност без да мислят.

Тука не е мястото за по-детайлно разглеждане на хипнозата. Достатъчно е да се каже, че хората са винаги свободни да напуснат християнските събрания. Мнозина, по навик, внимателно преценяват това, което слушат.

Човек би се зачудил къде остават в тази теория някои от ключовите библейски характери. Не беше ли Петър прав, в атмосферата и ситуацията на очевидно опияняване и необикновени езикови дарби, да предизвика юдеите на покаяние и да вярват (Деяния 2)? Днес вероятно той би бил обвинен в индуктивна хипноза.

Християните трябва да ходят по опънатото въже между техния рационален ум и техните емоции. Да се пренебрегва едното от двете ни прави небиблейски. Бог е създал и двете. Ако призив за покаяние предизвиква умът и също предизвиква обвинение в емоциите, тъга и съжаление, което предизвиква промяна, тогава нека да приветстваме тия неща.

 

Не са ли много от хората в тези събрания ловци, които търсят благословения, за да угаждат на себе си? Тези, които аз съм срещал са такива.

            Има някои. Винаги има определен брой духовни номади, които обикалят за да ‘гонят славата.’ Свидетелствата в тази книга, обаче са от хора посветени да изграждат зрели местни църковни събрания. Те искат да видят Исус възвишен и християнството да напредва.

‘Нека онези, които нямат в събранията си плътски християни да хвърлят първия камък,’ може би това ще бъде една подходяща парафраза на това място.

 

Просто защото нещо е в Библията не означава, че това е нормалното за всеки християнин, нали?

            Един известен писател ни казва, че преживяването на Павел по пътя за Дамаск ‘едва ли е нормално преживяване за всички вярващи.’ Но много вярващи, без значение дали му харесва на тоя писател или не, клонят да имат някакви видения и преживявания от подобен характер. Библейското отнасяне към падането напред, назад или други физически реакции не означава, че от всички нас се изисква да имаме такива преживявания. Те не доказват нищо. Но да се предположи, че всички наши физически реакции към една небесна среща трябва да кореспондират напълно точно с критериите в текста е да се обърне Библията от история на спасение и благодат в книга на правилата за спасение.

 

Няма никаква основа на покаяние в така нареченото ‘време на освежаване.’ Това не е правилно, нали?

            Моля прочетете 4-та глава на тази книга…И не вярвайте на това, което четете в пресата. Те казват само историята ‘по повърхността.’

 

Може би дявола ще причини фалшив ‘плод’ да следва фалшивите чудеса и знамения произведени от фалшиви помазаници и фалшиви пророци. Как можем да ги различим?

            Може да има фалшиви чудеса и знамения, и дори легалистична святост, сред тези, които са измамени от култове и духовни самозванци, но истинския плод винаги ще изплува като една проверка за истинността и библейски ориентираната работа на Бог в живота на човека. Защо дяволът ще възвеличава Исус? Мартин Луид-Джоунс коментира: ‘Ето църква, която е в период на суша, защо дявола трябва изведнъж да прави нещо, което да привлича вниманието към религията и към Исус?…Ако това е работа на дявола, тогава той е невъзможен глупак.’

 

Това благословение предизвиква разделение — как може то да бъде от Бог?

            Разделенията често възникват от нетърпение и мислене на осъждение, както от ония, които са срещу новото изразяване на Божията сила, така и от ония, които са незрели в тяхното изразяване на ентусиазма си за тези нови неща.

Зрелите вярващи ще уважават почтеността си един спрямо друг и ако има различия, те ще изразяват противоположни мнения по приемлив, коректен начин. Умереността е по-вероятно да излезе от любящ, грижовен, но честен диалог отколкото от манталитет на ‘ерес, заблуда, осъждение и потиснатост.’

Когато Павел се изправи срещу легализма на юдеите, това беше с характер на разделение, но той въпреки това трябваше да го направи и да действа както Бог беше заповядал. Разделение по отношение на принципи са неизбежни в нашето паднало състояние. Партиен дух и разделения във връзка с грешни отношения, обаче, не би трябвало да бъдат забранени като анатема за никой вярващ чувствителен към Духа.

 

Това, от което ние се нуждаем е ‘служение в Духа,’ а не тези емоционални физически реакции. Със сигурност Бог е дух и това е начинът, по който Той работи?

            Това звучи много духовно, но е твърде късоглед начин да се каже, че Бог работи само по доста спокоен, интелектуален начин в нашите умове. Нещо, което Той разбира се прави — но не изключително само по тоя начин.

Мартин Луид-Джоунс коментира: ‘Никога не трябва да забравяме, че Святия Дух рефлектира върху цялата личност. Вижте, човек е тяло, душа и дух и не можеш да ги разделиш. Човека реагира по цялостен начин. И е неразумно да се очаква, че той може да реагира в областта на духовното без нищо да се случи в останалото от него…Нещо се случва, което е толкова мощно, че и неговата физическа конструкция също участва в това.’

Ония, които говорят по начин, който презира емоциите и тялото, и издига умът/духът, са често въздействани от гръцкия дуализъм, който презира земната реалност и материалния свят.

Библията ни предупреждава, че нашите емоции и нашите тела ще бъдат повлияни от действията на греха. Също е казано, че Бог обича Своето добро творение (Битие 1) и че ‘за чистият всичко е чисто’ (Тит). Ако земята и всичко в нея е на Господа, тогава Бог може да използва физически и емоционални средства, които Той е създал, за да ни привлече до Себе Си. В Божиите ръце те могат да бъдат чисти.

 

Не са ли някои от нещата, които се случват в момента бит пазар и ненужно сензационни?

            Бог не винаги действа по един тих и скрит начин. Той накара Езекийл да лежи на едната си страна 390 дена. Той накара Давид да танцува с голямо отхвърляне и отвращение от неговата жена, пред Него. Той накара Осия да се ожени за проститутка. Той причини духовен скандал, който имаше за резултат обвинение в пиянство на деня на Петдесятница.

Неговите начини не винаги са нашите начини.

 

Аз ходих на събрание, където цялото това ‘благословение’ се очакваше да се случи. Просто не се чувствах спокойно. Бях на щрек в духа си.

            Бог ни говори чрез нашата интуиция и нашите наблюдения. Може следователно да бъде законно да проучваме внимателно това, което виждаме и чуваме и може би говорим на ония, които са въвлечени в нещата.

Не всички, които имат тия външни елементи на настоящето обновление ще действат в тия неща мъдро — или може би те все още се учат. Аз бях на едно събрание, където нямах никакво ‘колебание’ относно цялостното събрание и неговата почтеност. Обаче имах в духа си задръжки по отношение на поведението на няколко човека.

Тук има една опасност. Ултрасубективните хора, въоръжени с легалистична философия на служение, ще използват тяхното ‘чувство за мир’ и тяхната ‘задръжка в моя дух’ като един инструмент за предубеждение, обвинения и повърхностни духовни осъждения. Те ще виждат демони под всеки камък, и няма да оставят нито един камък необърнат. Пазете се от тези хора, които цялостната им идентичност е обвита в това ‘да защитават верните.’ Те могат понякога да унищожат верните с разделение, обвинение и фалшиво слово на знание.

следваща глава 10 - Мъдри пастори