2 – Шепоти на слава

Пролетта на 1992

Аржентинския пастор Клаудио Фрейдзън посещава Християнският Център в Орландо и пищният изцелителен евангелизатор Бени Хин се моли за него. Той пророкувал, че Клаудио ще бъде използван в съживителна сила в Аржентина. В друг случай в събранията на Бени Хин за Фрейдзън също се е молил Родни Хауърд-Браун, млад Южноафрикански евангелизатор.

Клаудио Фрейдзън е пастор от Асамблея на Бога и бивш професор по теология. Неговата Църква „Цар на Царете“ нараснала за 4-ри години на 2000 човека. Смятайки обаче, че нещо е пропуснато в служението му, той пътува през 1992 до Флорида за да види евангелизатора Бени Хин. Хин се молил за него и му пророкувал. Църквата на Фрейдзън веднага пораснала на 4000 члена, и той започнал служение на християнски поход, като един път изпълнил 65 хиляден стадион.

Хората започнали да ‘падат от силата’ и неконтролируем смях станал запазена марка на събранията.

Неговия съвет към тези, които търсели обновяване и църковен растеж бил: ‘Няма метод. Ние трябва да търсим присъствието на Бог.’

Като много докоснати от съживление, той провеждал допълнителни събрания, защото нормалните събрания на тази църква не можели да поберат посещенията на лидери от други църкви.

Списание Изкупление коментира: ‘Официален знак на това съживление е наблягането на хваление и поклонение. Мисионери съобщават, че славата на Господа „шекина“ се виждала да слиза на събранията.’

Фрейдзън коментира: ‘Помазанието идва чрез хвалението и поклонението. Божието присъствие слиза когато ние се потопим в преклонение пред Него.’

Не всички, които са свидетели на тези емоционални обновителни събрания са впечатлени, защото вярват, че някои хора са просто ударени емоционално.

Изкупление отговаря на тези критики на Аржентинското съживление, коментирайки: ‘Наблягането за святост, желанието на хората да хвалят и да се покланят и нарасналия интерес за достигане на другите са истински.’

Като се връща в Аржентина, Фрейдзън вижда своята църква от Асамблея на Бога бързо нараснала от 2000 на 4000 и впоследствие прибягва до събрания на стадион, където привлича 65,000, много от които са повалени от ‘свят смях’ или са ‘опиянени.’ През ноември 1993 той се молил за един пастор от Торонто на име Джон Арнот на пасторска конференция в Аржентина.

 

Май 1992

Марк Дюпонт, член на пасторския тим на Еърпорт Винярд в Торонто, има доста дълго пророческо видение. Във видението той вижда вода падаща от и върху крайно голяма скала. Имало огромно количество вода. Той вярва, че Бог му казва, че ‘Торонто ще бъде място където много жива вода ще тече с голяма сила, въпреки че в настоящето време и църквата и света са като големи скали, студени и твърди срещу Божията любов и Негови Дух.’ Той вижда тази вода да тече върху равнините на Канада и да възпламенява съживление.

През юли 1993 докато е на посещение във Ванкоувър, Дюпонт е докоснат от ‘усещане за неотложност.’ Той предугажда ‘сила и власт да идват върху църквата в областта на Торонто. Ще има движение на Духът на Бог в града, което ще включва мощни знамения и чудеса, такива като в ранните дни на църквата в Ерусалим.’

 

Април 1993

            Пастор Карл Страдър поканва Родни Хауърд-Браун да проведе съживителни събрания в 10,000-та Църква Дома на Дърводелеца в Лейкланд, Флорида. Църквата преминавала през трудни времена и паството било намаляло на 1,900 човека. За няколко седмици вечерните служби са пълни и новини за големи тълпи и ‘свята радост’ бръмчат край харизматичната лоза. Хора пътуват от целия свят, включително и от Обединеното Кралство, за да чуят и присъстват на събранията.

 

Юли 1993

            Питър Лайн, уважаван харизматичен лидер в Обединеното Кралство, основател на Църквата Жълъда в Сидкуп е на лидерско уединение. По време на поклонение и молитва той чувства историята за Елисей в 4 Царе 3 да се отпечатва в него. Пророка съветва царя да изкопае ровове: ‘Ти няма да видиш вятър и няма да видиш дъжд, но пак тази долина ще се напълни с вода.’

Лайн, чувствителен за главните евангелски инициативи през 1994 отразява, ‘дъждът идва. Твоята ситуация може да изглежда точно толкова суха и безводна както равнината където Елисей пророкува, но на върха на Своята планина Бог е приготвил наводняващи потоци, които ще променят всичко.’

 

4-ти Октомври 1993

            Марк Дюпонт, Стейси и Уес Кемпбъл и други лидери от Торонто Винярд се събират за молитва и общение.

Молят се в съгласие, че ще има: ‘Свежо видение, което ще потече, не само от това място, от вътрешността на тази провинция, но ще отиде от нация до нация до нация до нация. И Твоето име, Боже, ще бъде издигнато. Това няма да бъде знамения и чудеса, но ще бъде плодът и плодът ще остане. И то ще донесе праведност и чистота. То ще донесе святост.’

За Каръл Арнот от Еърпорт Винярд имало насърчение: ‘Аз ще те доведа в това освежително време отново. Време на освежаване, което идва от присъствието на Господа.’

Събраните си спомнили, че Марк Дюпонт е пророкувал, че Бог ще използва Джон Арнот да управлява големи изливания на Божието присъствие за множество хора в градове по света.’

Със сърца на вяра те вярвали, че това ще се случи, но трябва да е изглеждало невъзможно. Какво може да изстреля 350 членна църква в Канада на предна линия за световно движение на Духът на Бог? Изисква се голяма вяра да се повярва това, защото по естествен път то изглежда невероятно.

 

Ноември 1993

            Английски посетители на събранията на Родни Хауърд-Браун започват да виждат подобни феномени в техните църкви. В Пензанс те се смеят, а някои са онемели за няколко дни. Други ‘падат под силата’ в супермаркета. Заключителни съобщения текат в църквите на ОК от САЩ, където смях доминира в седмичните събрания.

 

Октомври/ Ноември 1993

            Джон Арнот посещава пасторска конференция в Аржентина, организирана от зетя на Луис Палау, Ед Силвозо. Аржентинския пастор от Асамблея на Бога, Клаудио Фрейдзън се молил за него. Това се оказало пробивно време за жадния за съживление канадски пастор.

Връщайки се в Канада той посещава Сдружение на Църквите Винярд, събрание за лидери и чува за новата сила за служение приета от пастора на Свети Луис, Ренди Кларк след молитва на събрание на Родни Хауърд-Браун.

Кларк не намира това за лесно да отиде на място където да бъде готов да бъде благословен. 1993 била тежка година и той бил близо до изгасване. Той е отчаян за Божието докосване. Неохотно обаче той отива на събрание в привлекателното място на Библейска Църква Рема, църква със стил слово на вяра. Той чувства Господ да го укорява за неговото ‘самодоволно’ отношение и заплаква. Изплува един нов човек — който е готов да бъде ‘подпалвач’ на Църквата Еърпорт Винярд в Торонто.

Мирът на обновлението започва да оживява. Джон Уимбър, интернационалният лидер на Църквите Винярд, прекарва много време в самота като се бори с рак чрез химиотерапия. За период от месеци той чувства, че Бог му говори по 27 различни повода ‘да отиде до нациите.’ Той казва на своите другари лидери в едно лидерско писмо: ‘Седемнайсет пъти Той говори в същия контекст и казва, че това ще бъде сезон на нови начала.’ Господ казва, ‘Ще започна всичко отново. Ще излея Духа Си сред вас…’

Уимбър не усетил задачата физически. Както възрастните Авраам и Сара, той не е сигурен дали ще може да помогне да донесе нов живот. В средата на януари седейки в своята църковна сграда на Анахеим, той се чува да казва: ‘Ще имам ли това удоволствие в моята напреднала възраст?’

Той отбелязва: ‘…същите думи, които Сара смеейки се казва за себе си когато чува Господ да й казва, че тя ще има син, излязъл от нейната 90 годишна утроба, от нейния 100 годишен съпруг’ (Бит.18:10). Той усеща, че това е слово на живот от Господа и дълбоко е докоснат.

 

Декември 1993

            Аржентински колеги на Клаудио Фрейдзън посещават южен крайморски град. Един служител и жена му, от които нито един не е ‘падал под силата,’ въвлечени от 30 годи в харизматичния/петдесятен свят, прекарват по-голямата част от вечерта на килима. Те едва се чувстват способни да карат до в къщи.

 

5-ти Декември 1993

            Джон Уимбър усеща, че Святия Дух му казва да ‘раздвижи дарбите на Духа, така че нашите хора да могат да имат по-голям глад за дарителя, Исус.’ Анахеим Винярд определя неделя вечер за тази цел.

 

Декември — Торонто

            Джон Арнот има един странен посетител в църковния офис. Непознатият му казва, че той е бягал с лакеи, но ще язди с конници.

Говорителят посетител, Лари Рандолф, казва на църквата, че велико помазание идва, и че то е почти тук.

Джон Арнот поглежда тези пророчества като насоки ‘за катаклизма на собствената ми вяра.’ Няколко от неотдавнашните пророчества имаха същата тема. Както повечето хора, Арнот обича да претегля и да обмисля пророчествата и да чака и да види. Той и жена му Карол имат добра причина да вземат Марк Дюпонт насериозно. Карол е молила Бог да потвърди главното движение на Бог в техния живот чрез Марк като знамение, че той наистина е ‘чул от Бог.’ Това става и Арнот го вземат насериозно.

 

16-ти Януари 1994

            Джон Уимбър вярва, че Бог му дава думата ‘Петдесятница.’ Той прекарва часове, търсейки Господа за допълнително разбиране, но нищо не идва, докато има ‘видение за млади хора в определен ред и последователност’ по време на вечерните събрания.

Той по-късно моли младите хора да дойдат отпред. ‘Те го направиха и Господ дойде по красив и мощен начин. Започна значително нарастване на протичане на сила в Анахеим.’ Тя все още тече през май когато Джон пише тези думи до световните лидери на Винярд.

 

20-ти Януари 1994

            Четири серийни вечерни събрания започват в Торонто Еърпорт. Говорителят е Ренди Кларк от Свети Луис Винярд. Джон Арнот е изпълнен с благоговение в отговор когато обикновената ‘шепа’ хора, която получава молитва се увеличава за да прегърне цялата конгрегация. Той не позволява на Кларк да си отиде в къщи в края на седмицата, и накрая съпругата му долита при него когато събранията навлизат в третата седмица. Смях, поваляне, ‘опияняване’ и други физически феномени са официалния знак на обновлението, но скоро става ясно, че хората имат дълбоки преживявания докато са на килима — включително видения — които носят вътрешна промяна, а също и външно вълнение. Едно момиче, което има видение за семейни членове в небето с Бог, усеща, че бързо трябва да отиде в болницата и да се моли за нейната хронично болна, близо до ослепяване приятелка. За три часа нейното зрение се връща и тя излиза от състоянието си на кома. В следващите седмици няколко от членовете на нейното семейство идват при Христос.

Това е само началото. Лозата на Църквата Винярд в САЩ започва да бръмчи. Английското движение Винярд е малко, само седем църкви, но има буквално хиляди симпатизиращи Британски църкви, които са повлияни от Винярд. Потока от британски посетители в Канада скоро нараства до 20 или 30 на седмица, и семената на ‘освежителното време’ са посяти в Британските острови.

 

Пролетта на 1994

            Тери Вирго, лидер на мрежата Новите Граници, който е привлякъл повече от 150 църкви към своята Седмица на Библията 1994, се връща в своята колумбийска църква в Америка след пътуване до Южна Африка за да открие, че мнозина в събранието са преживели ‘нова среща с Бог в силата на Святия Дух’ на събрания на Родни Хауърд-Браун в Свети Луис. Пишейки в Предната линия, Тери говори за ‘извънредни гледки на хора изпълвани с духът на радост и „опияняване.“ Също така сме виждали напълно променени животи — хората имат нов глад за Бог и нова ревност да Го видят превъзвишен. Никога не съм виждал животи променяни толкова бързо и атмосферата в църквата променяна толкова незабавно.’

Друг лидер от Нови Граници от Църквата Обществото в Сидкуп, е в Колумбия в момента на обновлението. Той не преживява значителни физически проявления, но е използван велико когато се връща в Англия.

Тери Вирго посещава Англия през май и се среща с малка група от мрежата Нови Граници. ‘Имахме два дни на удивителни преживявания в Божието присъствие и освобождаване на пророчества, такива каквито аз никога не съм познавал.

След това идва ‘една незабравима вечер’ в 900-членната църква на Христос Царят в Брайтън — събранието на Тери Вирго в ОК.

‘След това повече от 200 фул-тайм старейшини от Нови Граници се събраха за два дена на молитва и пост… Още веднъж Святия Дух се изля във феноменална мярка.’

Много освежен, Тери Вирго чувства, че Бог му казва, ‘Аз съм посещавал много от твоите събрания, сега те каня ти да посетиш някои от Моите.’

 

7-ми Май 1994

            След вечерната неделна служба, млада жена от паството на Queen’s Road Baptist в Уимбълдън има дълбоко усещане на Божията слава. Пасторът, Норман Мос, я намира на колене в църквата, казвайки на Бог колко е жалка. Тя има живи картина за събранието каещо се на колене. Събранието се връща и мнозина падат до нейните колене и започват да молят Бог за прошка. По-късно събранието се хваща за ръце и се молят из сградата и после вземат причастие заедно. Събранието не свършва почти до 23 часа.

Следващата неделя събранието се събира отново след вечерната служба. Те се покланят заедно, но лидера на хваление Малком Кейт пада на пода и ‘не става или не може’ да стане за час и двадесет минути. Хората се смеят, викат и се тресат. Пастор Норман Мос посещава Църквата Еърпорт в Торонто в средата на май.

Църквата в Уимбълдън не е сама. Църквата на Христос Царят в Брайтън има предупредително пророческо слово, че Бог ще ги ‘разруши.’ Джон Хосиер, пастора на църквата взема това за достатъчно сериозно за да свика специално молитвено събрание. ‘Повече от 400 човека присъстваха. Ние имахме силно усещане, че това беше специално време за среща с Бог.’

В бърза последователност църквата е посетена от Тери Вирго и след това от един от техните собствени лидери, Алан Престър, който е освежен от посещение в Църквата Еърпорт в Торонто. Радостта и загубването на личната сила са много показателни.

Говорейки за списание Алфа в края на месец май, Джон Хосиер коментира, ‘Ние знаем, че винаги има плът и дух в тези неща и за някои податливи към внушение хора ще има едно преживяване, но малка промяна. Ние чуваме много свидетелства обаче за усещане на среща с Бог, увеличаване на молитвата и четенето на Библията, и смелост в свидетелстването. Ние видяхме в неделя вечер събранието ни удвоено.’

Съживление ли е това? Джон Хосиер е предпазлив: ‘Аз бих го описал по-скоро с термина, дни на освежаване от ръката на Господа.’

В Торонто, баптисткия пастор Гай Чеврю го описва като обновяване, не като съживление: ‘Това е за църквата и за блудниците.’

 

Съживителен огън

            Мнозина от тези, които Святия Дух използва в Обединеното Кралство никога не са били в Торонто или на молитва при Родни Хауърд-Браун. Бог докосва различни църкви, предимно при контакт с някой друг, приготвяйки ги за това, което е дошло.

Историята на съживлението изглежда посочва, че Бог често използва човешко действие като канал за Неговото благословение. През 1949 съживлението на Хибридите не е избухнало едновременно на всички острови. Съживление идва до енориите където била принасяна огнена молитва и обикновено където преподобният Дънкан Кемпбъл говорел.

По време на  съживлението в Улстер през 1859, искрата била хвърлена в Конър, след това се разпространила в Ахохил, когато няколко човека от Конър довели известен грешник от Ахохил при Христос. Когато съживлението погълнало Улстер хората пътували из цяла Британия, Европа и Америка, за да свидетелстват какво правел Бог.

През 1904 Александър Боди, наместник на всички души на Енорийската Църква в Съндърланд, пътувал до Уелс за да открие какво прави Бог там. Той бил използван по-късно да започне съживление в Съндърланд, което спомогнало за започването на Британското Петдесятно движение. Междувременно в Лос Анджелис, Франк Бартлъмън, част от идващото съживление на Азуза Стрийт, раздал 5,000 брошури на ‘Съживлението в Уелс.’ Т. Б. Барат не е посещавал Азуза Стрийт, но им е писал. Те го насърчили да търси Бог както никога преди. Той получил ново упълномощаване и бил мощно използван в съживлението през 1907 в Съндърланд.

Когато Азуза Стрийт преживява съживление през 1906, хора пътуват от Африка, Индия и от целия свят. Така че феномена на хора ‘преследващи’ присъствието на Бог не е непознат.

Торонто е само едно малко парченце от триона на Божието движение през 1993/94. Не е и никога не е било нужно да ходиш там, но за отчаяни, гладни християнски лидери то се оказва място на убежище. Мнозина, свободни от техните ежедневни задачи, са били способни да прекарат часове в молитва и изучаване. Далеч от тяхната църква те са позволили на себе си да бъдат духовно уязвими.

Някои може да не одобряват седмичното масово заминаване за Торонто. Никой не трябва да ходи до Торонто. Но това изглежда да е част от Божието снабдяване за мнозина.

 

24-ти Май 1994

            Ели Мъмфорд се среща с различни лидери от Холи Тринити Брамптън (ХТБ) и сателитните им съм събрания. Сред лидерите е Ники Гъмбъл. Когато Мъмфорд се моли, славата пада и Гъмбъл не провежда събранието на персонала на ХТБ. Той нахлува в 14.00 часа и е помолен да закрие събранието с молитва. Той го прави, но когато се моли, Духът се излива и събранието отива до 17.00 часа.

Ники се консултира със Сенди Милър, високо уважавания наместник на ХТБ, и е решено, че Ели трябва да проповядва в църквата в неделя на 29-ти май.

Почивката, както те казват, е история.