ФАКТ ШЕСТИ

Библията учи, че болестта е проклятие за непокорство, а изцелението и здравето са благословение от Бога. Нека не се подвеждаме и не обезсилваме ясните доводи от Божието слово.

ДЕЙСТВА ЛИ ОБЕЩАНИЕТО?

Едно нещо е да се наслаждаваш на великото библейско обещание, а друго да доказваш, че то действа в ежедневието. След като Бог ни е дал тези чудесни обещания за Божествено здраве, трябва да разберем дали практически те действат или не.

Ето текстът от Псалом 105:37: „И изведе людете Си със сребро и злато; и нямаше ни един между племената им, който се спъваше по пътя“.

Това е чистият безкомпромисен отговор. Никакво извъртане на въпроса. Казва ни се, че не е имало нито един болнав човек във всичките дванадесет племена на Израел. Децата на Израел не са били придружавани от лекари и аптекари. Нямало е болници, нито аптеки. Помежду им не е имало нито един с патерици или в инвалидна количка. Нямало е хора, умиращи от туберкулоза, нито болни от рак. Нямало е епидемии от вариола или сифилис. Нямало е детски болести като морбили и заушка. Наистина израелтяните изживяха тежки дни в по-късни времена, когато пострадаха от подобни и дори още по-ужасни бедствия, но това стана след като те се отделиха от Закона и решиха да вървят по свой път. Тогава страшни болести и напасти ги сполетяха точно както Бог ги беше предупредил, че ще получат, ако не Му се подчинят. Но до тези времена децата на Израел се радваха на изцеление и здраве, както им бе обещано според Завета. Нямаше нито сто, нито петдесет, нито дори десет болни в цялата общност. Нямаше нито един болен измежду всичките им племена!

БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕРИ ЗА БОЖЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

За да се илюстрира добре една истина, трябва да се дадат специфични примери за това как тя реално действа в живота. Например, за да покажем как Бог изцелява хората, публикуваме специални свидетелства за изцеление. Библията също ни дава различни примери, за да ни демонстрира как действа обещанието за Божествено здраве в реалния живот. Такъв е примерът с Халев, който и на осемдесет години бе със запазено здраве:

„Затова, в същия ден Мойсей се закле, казвайки: Земята, на която са стъпили нозете ти, непременно ще бъде наследство на тебе и на потомците ти завинаги, защото ти напълно последва Господа моя Бог. И сега, ето, Господ ме е опазил жив, както каза, тия четиридесет и пет години, от времето когато Господ говори това на Мойсей, когато Израел ходеше по пустинята; и сега, ето, днес аз съм на осемдесет и пет години. Днес аз съм тъй силен, както в деня, когато ме прати Мойсей; както беше тогава силата ми, така е и сега силата ми да воювам и да излизам и да излизам и да влизам (Исус Навиев 14:9-11).

Има два много важни момента в свидетелството на Халев.

Първо, той е бил един от съгледвачите, донесли утвърдителен отговор след огледа, за разлика от останалите десет съгледвачи, дали отрицателни отчети и изплашили сериозно хората, които щяха да влизат в Ханаанската земя.

Понякога четем, че Бог е разочарован от хора, които недоволстват срещу Него и Го обвиняват в несправедливост.

Може би и затова тези, които донесоха отрицателни отчети, умряха неоплакани в пустинята. Но Халев и Исус Навиев, които обявиха вярата си в Господа, бяха уверени, че Израел може успешно да завземе страната Ханаан. Така за кратко време те наистина получиха обещаното наследство. А Халев, освен всичко друго, получи като благословение и забележително здраве.

Той очевидно се радваше на Божествено здраве през цялото време, защото на 85-годишна възраст ни казва, че е достатъчно здрав и може да отиде дори на война, както когато Мойсей го изпрати да разузнае страната.

Божественото здраве със сигурност е Божий план. Не е Неговата воля остаряващите хора да грохват и да закърняват умствено. Колко много случаи има с новоповярвали християни, преживели Божествен прилив на буйна жизненост, а в по-късните си години изненадващо страдат от физическа деградация и немощ. Със сигурност Божията воля е да запазим пълните си способности до края на живота си. Въпреки че губим от младежката си енергичност, не е по Божия план да започнем да отпадаме умствено и физически и да бъдем изхвърлени на плитчината, точно когато зрялата ни мъдрост и ефективност е в зенита си. След като един мъж може да запази напълно жизнеността си до 85-годишна възраст, както стана с Халев, колко по-богат би бил животът ни и колко по-реална възможността да усъвършенстваме видението на душата си!

Божието обещание за тези, които вярват, е: „Ще го наситя с дългоденствие, и ще му покажа спасението, което върша“(Псалм 91-16).

КАКВО НАПРАВИ БОГ ЗА МОЙСЕЙ?

Животът на Мойсей още по-добре илюстрира възможността за физическо запазване на тези, които живеят близо до Бога. Мойсей е живял във време, когато средната продължителност на живота е била 70 години, както и днес. Но той живял 120 години, с 50 години повече от съвременниците си. В такава напреднала възраст е напълно естествено да се е чувствал физически и умствено немощен. В действителност обаче Мойсей запазил младежката си енергичност до деня на смъртта си. Това ни казва Свещеното Писание:

„Мойсей беше на сто и двадесет години, когато умря; очите му не се помрачиха, нито силата му намаля“ (Втор.34:7).

Не само природната сила на Мойсей не отслабнала, но и зрението му, а това е едно от първите неща, които отслабват с възрастта. Това е нещо повече от Божествено изцеление и Божествено здраве – това е просто Божествен живот! Мойсей живя в непрекъснато общение с Господа. Той беше наблюдавал лично Неговата слава, там на планината, така както никой друг. Когато Мойсей слезе от планината, лицето му сияеше, озарено от ангелската слава (Изход 34:28-33). Такова явление съвсем не е естествено. То насочва към някои конкретни възможности, които могат да се придобият от онези, които са „опитали доброто Божие слово и силите на бъдещия век“ (Евреи 6:5).

Тази тема не може да се развие напълно в рамките на това изследване. Но трябва да заявим, че Божието обещание за здраве и изцеление е за всички, които навлизат във вярата, а не за отделни „любимци“. Божествено изцеление преживя целият израелски народ, нещо повече, той се придвижи като цяло в страната на Божественото здраве. И там нямаше ни един болнав всред племената.

ТЕ ЩЕ ВЪЗОБНОВЯТ МЛАДОСТТА СИ КАТО ОРЛИТЕ

Псалм 103 отдавна е станал любим за всички, които обичат да четат Святото Писание. Тук Святият Дух ни напомня да благославяме Господа и да не забравяме ни една от всичките Му милости. Бог знаеше, че хората ще направят точно това – ще присвоят някои Негови дарове и ще забравят за другите. Псалмопевецът не случайно споменава на първо място спасението, защото то е първото нещо, към което трябва да се стремим: „Който прощава всичките ти беззакония“.

За нещастие обаче твърде много хора забравят за дара на Божественото изцеление: „Изцелява всичките ти болести“.Закрилата от опасности е третото нещо, което ни се напомня в този Псалом: „Който изкупва от рова живота ти“.Християнският живот не трябва да бъде едно бедно и мизерно съществуване. Той трябва да е венчан „с милосърдие и благи милости“. С други думи, той е един изобилен живот, както каза Исус: „Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно“ (Йоан 10:10).

Псалмистът приключва прегледа си върху великите милости на Господа, като казва: „Който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел“. Много поучения са проповядвани върху този текст, но често действителната истина липсва. Възвръщането на младостта не трябва да се свежда до знахарски обещания за подмладяване чрез кози жлези, трансплантации или други фантасмагорични методи. Такива претенции са нещо повече от обикновена измама.

Надеждите за възвръщане на младостта не могат да се осъществят чрез земен елексир. Единствено Бог притежава тайната на живота и само Той може да я дари на своите светии, които са като орлите. Не са малко и сега Божиите хора, които щяха да са вече в гроба, ако не бяха призовали Бог да изпълни Своето обещание да поднови живота им както на орлите.

Има две важни неща за отбелязване относно това обещание. Този, който възвърне младостта си, трябва да задоволи себе си с „добрите Божии неща“. Човек няма да живее единствено с хляб, но и с всяка дума, излязла от Божията уста. Физическият хляб може да отпадне, докато Божието слово е вечно. Божественото здраве е за тези, които се хранят ежедневно с добрите неща на Божието слово.

Второ, споменава се за орли. Орелът е същество, което се рее далече над „земния театър“. Това означава, че подобно на него, християнинът трябва да живее над материалните неща на този живот. Той трябва „да седи в Небесни места с Исус Христос“ и да получава от нещата, които са горе. Подновяването на младостта не е за всеки, нито за всички християни. То е за християни като Халев и Мойсей; за християни орли.

следваща глава ФАКТ СЕДМИ