ФАКТ ТРЕТИ

Божественото изцеление и здраве не е въпрос на избор, не е нещо, което може да приемем или да отхвърлим, както ни се хареса, защото Бог го направи Божия закон. Той ни заповядва да сме здрави.

БЛАГОСЛОВЕНИЕТО ИЗЦЕЛЕНИЕ И ЗДРАВЕ

За всяко Божие обещание са дадени определени условия. Някои благословения и обещания в Библията са безусловни, като благословението към Давид. Но повечето са с условия. Благословението за изцеление и здраве е условно. За него Бог поставя четири условия:

1. Ако желаеш старателно да слушаш гласа на своя Бог.
2. Ако вършиш това, което е правилно в Неговите очи.
3. Ако слушаш заповедите Му.
4. Ако пазиш Всичките Му заповеди.

Тези условия са ясни и не се нуждаят от коментар. Много хора не знаят Божията воля, защото са невежи. Но това дали ги извинява? Обезпокояващо е, че те са невежи, защото не желаят да направят усилие да потърсят Божиите пътища. Най-добрият начин да се получи знание за Божията воля е чрез редовното четене на Свещените Писания, защото Исус каза:

„Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря“ (Йоан 7:17). Някои хора се страхуват, че Божията воля е неприемлива за тях. Те са като Йон, който избяга от Бога. Повече хора, отколкото можем да предположим, не получават изцелението си, защото пропускат да се подчинят на някое явно изискване на Писанията.

Първото изискване за Божествено здраве е: „Прави, което е правилно в Неговите очи“. Библията казва в Притчи 16:25, че има път, който изглежда правилен в човешките очи, но краят му е смърт. Забележителен е броят на хората, които открито оспорват преките заповеди от Писанията, просто защото те са отблъскващи за тях. Едно е да правим това, което е правилно в нашите собствени очи, друго е да правим това, което е правилно в Божиите очи.

Хаотичният период на Съдиите бележи големи беззакония и безразличие към Божия закон; той беше резултат от това, че„всеки правеше каквото му се виждаше угодно“ (Съдии 21:25).

Този, който желае да притежава Божествено здраве, трябва да внимава да върши неща, „радващи окото Господне“, а не да върши нещата според своето си желание (Йоан 3:21).

„И ще даде ухо на заповедите Му.“ Господ, за да подчертае, повтаря: „Придържай се към всичките Му заповеди“. Отново същото! Бог очевидно иска да предаде на Своя народ нещо от голяма важност. Хората могат да получат Божествено изцеление и здраве, само ако се обвържат с Божията воля. Неговите заповеди не са тежки (1 Йоан 5:3). Следователно тъжно е, когато се търси изцеление при по-евтини условия. Рядко може да се направи по-голяма грешка от тази. Явно освещението на такива хора е под въпрос и това тяхно отношение може да възпре получаването на постоянно изкупление от техните нещастия.

БОЖЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ Е БОЖИЙ ПЛАН

Сега стигаме до съдбоносната и решаваща истина на Божието обещание за изцеление и здраве. Точно тук много хора разбират Библията неправилно. Те предполагат, че Заветът за изцеление е бил даден, за да ги увери в освобождението, когато се разболеят – вид застраховка при болест. Вярно е, че обещанието включва изцеление, ако то се наложи. Но ако прочетем внимателно пасажа, непременно ще забележим, че той ни учи на нещо повече от това. От него ясно разбираме, че вярващият не трябва да се разболява!

Обещанието за Божествено здраве наистина е сериозен предмет за размисъл на всеки християнин. Възможно ли е популярното разбиране за изцелението на християните да е погрешно? Неправилно ли е да ги учим да търсят Господа за изцеление всеки път, когато се разболеят? Възможно ли е несериозното отношение на много християни към обещанието за Божествено изцеление да им пречи да получат освобождение, след като са преживели изключителни изцеления преди? Това е тема много по-тъжна, отколкото изглежда.

Известно е, че християнин, който временно е отпаднал от християнския живот, има големи трудности, когато се опита да започне отново. Подобно е и свсеки, който понякога се отдава на чувства и симптоми. Той също открива, че всяко връщане е все по-трудно. Божественото здраве е Божий план за християните. Този план е забравената тайна за дълготрайното изцеление, както ни учи Библията. Уверени сме, че трябва да наблегнем отново на тази библейска истина, ако искаме да разрешим проблема за болестите така, както съществува в църквите ни сега.

следваща глава ФАКТ ЧЕТВЪРТИ