ФАКТ ПЕТИ

Бог обеща, ако искрено Му служим, Той да изпрати ангела си пред нас, да благослови хляба и водата ни и да отнеме болестите от нас.

БОГ ПОВТАРЯ ОБЕЩАНИЕТО СИ ТРЕТИ ПЪТ

Господ казва, че „от устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка работа (2 Коринтяни 13:1). Така Господ повтаря Своето обещание трети път. Бог замисля за Израел Божествения закон, който им е дал в книгата Второзаконие. И в това изложение Той отново включва Своето обещание за освобождаване от болести.

„Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят“ (Второзаконие 7:15).

ЗДРАВЕТО Е БЛАГОСЛОВЕНИЕ, БОЛЕСТТА Е ПРОКЛЯТИЕ

Както виждаме, Бог ясно ни сочи, че болестта е проклятие, а Божественото изцеление – благословение. Това може би противоречи на общоприетото убеждение, често срещано и днес, че Бог ни изпраща болести като „прикрита благословия“ и че болестта може да бъде „любовен знак“ на нашия Божествен Баща. В това отношение срещаме като че ли  известни различия в Библията. Трябва да кажем, че подобно разбиране е точна илюстрация на това как човешките традиции стават заместители на Божието слово. То съвсем ясно ни посочва, че изцелението и здравето са Божие благословение, така че болестите са проклятие. Това е отразено най-подробно в книгата Второзаконие. Различните болести са описани в списък една по една в 28-ма глава и няма да се затрудним да ги разпознаем днес: слепота, циреи, туберкулоза, хемороиди, висока степен на обгаряне, треска, възпаления, краста, лудост, чума, епидемии.

Израелтяните щяха ли да получат тези болести като скрито благословение или като мистично деяние на Бога? В никакъв случай! Те биха се появили само в резултат на неподчинение. А този списък далеч не обхващаше всички болести, които нападаха „своеволните“. Наистина всички болести, известни на човечеството, се включваха в това проклятие.

„И ще навлече върху теб всичките египетски болести, от които ти се боеше, и те ще се залепят за теб; още и всяка болест и всяка язва, която не е написана в книгата на тоя Закон; Господ ще ги нанесе на теб, догде бъдеш изтребен“ (Второзаконие 28:60-61).

При това строго изявление редно е да помислим, че никой не би посмял да измени ясното значение на думите. Но гордостта на човека е толкова голяма, че той си позволява да не ги приеме буквално. Самозаблуждава се, че Господ получава по някакъв начин слава от болестта му. Можем ли да си позволим да променяме ясните поучения на Библията? Не трябва ли по-скоро да се противопоставим гласно на подобна практика? Нека не приемаме мнението, че болестите всеки път са знак за умишлено неподчинение на Божията воля от страна на вярващия. В някои случаи наследствеността може да бъде причина за предразположение към дадено заболяване. Недостатъчните грижи за нашия организъм също могат да доведат до увреждане на физическото ни тяло. Но извън тези случаи често се пропуска приемането на Божието обещание за изцеление и здраве със същата решителност, с каквато новороденият християнин се залавя за Божието слово относно спасението си.

Някои се съгласяват, че обещанието за изцеление в Стария завет се отнася само за тогавашната епоха. Те допускат, че някогашните болести са били проклятие за времето си, а днес сме под друг Завет и положението е друго – изцелението е проклятие, а болестта благословия! Подобно изопачаване на Писанията не е нищо друго, освен злонамереност и едва ли е нужно да се коментира. Ако тези твърдения бяха верни, тогава Бог се е заел здравата да върши това, което вършеше преди дяволът, а дяволът тича да върши делата, които преди вършеше Господ. Новият Завет ни учи на същата истина за Божественото здраве, както и Старият Завет. „Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти“.

следваща глава ФАКТ ШЕСТИ