ФАКТ ДЕВЕТИ

Вярващите са членове на символичното тяло на Христос. Ние трябва да внимаваме да се грижим един за друг или самите ние ще страдаме. Христовото тяло никога не бе преживявало страдание до самото Разпятие. След като ние сме части на Неговото тяло, ние не трябва да боледуваме.

БОЖИЯТА ВОЛЯ ЗА ВЯРВАЩИЯ Е ЗДРАВЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ

Ключовият стих относно Божията воля за успеха и здравето на християнина се намира в 3 Йоана 2 стих: „Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти“. Тук се казва, че апостол Йоан желаел най-много от всичко Божиите хора да притежават здраве и благоденствие. Би било наистина странно, ако апостол Йоан, който присло­няваше главата си на гърдите на Исус, и чието разбиране за духовните неща бе ненадминато, да не знае точно каква е волята на Бог за нас или да желае нещо извън Божия план. Йоан беше уверен, че болестта е проклятие, а здравето – благословение. Той знаеше, че болестта е работа на дявола, защото Исус учеше така (Лука 13:16, Деяния 10:38). Той знаеше още, че Божият Син се яви да съсипе делата на дявола. Той лично бе наблюдавал Исус по време на земното Му служение да посвещава много от времето Си да изцелява болни и да освобождава хора от страдания. Разбирайки всичко това, Йоан едва ли би пожелал нещо друго на Божиите хора, освен да се радват на здраве и освобождение от болести, които са резултат от проклятие. Вдъхновеният писател не пропуска да изясни думите си. Божественото здраве не се предвижда за небрежните и своеволните, за онези, които търсят помазание по чисто егоистични подбуди. Той желаеше това в съответствие с благоденствието на човешката душа. Ако хората не благоденстват в душата си, те не биха могли да очакват Божествено здраве в телата си. Едното зависи от другото. Болна душа довежда до болно тяло. Разбира се, някои може да са наследили природно силна физика и да се радват на необичайно здраве по тази причина, но онези, които нямат такъв „късмет“, трябва да потърсят Бог за изцелението и здравето си. Но те могат да очакват това само ако благоденства душата им.

следваща глава ФАКТ ДЕСЕТИ