Съдържание Цялата книга на една страница

Слово на живот (Деяния 5:1-20)

Нашият Господ Исус Христос използва израза “Слово на Живот”. О, този чудесен, великолепен живот е възможен чрез живота на вярата. Бог е постоянно в този живот. Това е живот, изпълнен с откровение, живот на признание и действие на Святия Дух, живот, в който Бог заема особено място, живот без смърт, защото преминахме от смърт в живот. Истинският живот е преминал от Бога в нас. Щом този живот е в пълнота, там болестта не владее.

Необходим ми е един месец, за да разказвам какво ми дава този живот. Всеки може да влезе в Него и да бъде изпълнен с Него. Може би си близо до този живот и все още не си щастлив. Може би си преживял събрания, в които Бог е излял Духа Си?

Въпреки благословението, Бог желае да те награди още! Той желае да награди всекиго, който издига ръцете на вярата. Предлаганият от Него живот е дар. Някои считат, че го получават благодарение на заслуги.

О, за Него е необходима само детска вяра и ти ще почувстваш всичко в пълнота.

Когато си приел този живот, ще престанеш да бъдеш обикновен човек, ще станеш необикновен човек, изпълнен с невероятна сила, получена от нашия невероятен Господ.

Анания и Сапфира познаваха този живот, но не получиха нищо от него. Може би си мислеха, че могат да се разминат със същността му и се опитаха да гарантират бъдещето си чрез земни запаси, както светските люде. Те взеха участие в чудесното съживление, с което Бог дари първата църква, но независимо от това, си отидоха празни. И днес има мнозина, които във време на изпитание дават обет, но не го спазват и се погубват. Благословен е човека, който държи на обещанието си и полага всичко в нозете на Бога и чиято душа не ще обеднее. За него не ще има суша, защото Бог е обещал и ще даде “тлъстина за костите му”, ще цъфти по всяко време, ще бъде помазан с масло, ще увеличава силата си непрекъснато.

Заслужава си да разчитаме на Бога за всяко нещо и да не си оставяме запаси подобно на Анания. Искам да ви посоча колко велик е Бог. Анания и Сапфира се съмняваха в делото, което Бог беше започнал. Те продадоха имота си, за да спечелят слава сред църквата и понеже нямаха вяра, си оставиха част от парите, за да гарантират съществуването си.

Мнозина днес се съмняват в продължението на Петдесятното съживление. Мислиш ли, че можеш да спреш Петдесятното действие? Не и не! Десетки години преживявам това съживление и зная, че няма да престане докато Господ не дойде.

Когато Георг Стефансон искал да изпробва за първи път изготвения от него локомотив, сестра му Мария казала: “Георг, та той няма да помръдне от мястото си!” Той обаче отговорил спокойно: “Сега ще проверим това, хайде, качвай се!” Накрая тя се качила. Последвал сигнал чрез свирката, лек тласък и локомотива се отделил. Мария обаче започнала да крещи: “Георг, Георг, локомотива няма да спре! Няма да спре!”

Някои гледат критично към това действително съживление и казват: “То няма да успее – то е огън от тръни!” Но, когато делото е налице, тогава всички казват: “Няма да спре!”

Това Божествено съживление постоянно заема нови територии и за него няма спиране, защото е поток от живот, любов, сила, видение. Живото Слово е в основата на това съживление, Агнето стои в неговия център. Бог е същият вчера, днес и вовеки! Той е отворен за всеки неизчерпаем източник на спасение! Чуй с ухото на вярата! Бог е в центъра. Бог върши това, което виждаш и това, което чуваш. Бих желал да подчертая, че първата църква била под въздействието на Святия Дух и лъжата там не е имала почва. И тъй, Духът Божий излива този късен дъжд и всякакъв дух на лъжа няма почва в църквата. Бог желае да очисти църквата. Словото Божие се придружава с такава сила и власт от знаци и чудеса чрез действието на Духа, че човек се страхува като наблюдава всичко това.

Когато бях в планините на Норвегия, една медицинска сестра дойде при мен. Тя имаше рак на носа. Поиска да се моля за нея. Попитах: “Как се чувстваш?” Отговорът беше: “Не смея да докосна носа си, страшно ме боли.” Обърнах се към хората с думите: “Вижте тази медицинска сестра, вижте ужасното й състояние! Вярвам, че нашият Господ е милостив и верен. Той ще унищожи делата на дявола. Изгонвам тази болест в името на Исуса Христа! Да престанат болките! Вярвам, че Бог ще покаже безконечната си милост и ще помоля тази млада жена утре вечер да засвидетелства това, което Бог е сторил с нея!”

О, колко страшни са действията на греха! О, колко страшни са последствията от падението. Когато видя рак, зная, че това е зъл дух. Та, може ли нещо подобно да бъде дело на Бога? Дано Господ ми помогне да ви покаже, че има изход от делото на сатана.

Аз не проклинам хората, паднали в грях. Аз не ги мъмря. Зная причината за греха. Зная, че сатана витае като рикаещ лъв и търси кого да погълне. По всяко време обаче си припомням спокойствието и победата на Исуса. Когато доведоха при Него жената, хваната в прелюбодеяние, Той седеше на земята и пишеше. След това рече: “Който сред вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху тази жена.” Всички съгрешиха и няма праведен ни един. В Словото Божие четем, че Бог е положил всичките ни грехове и всичката ни вина върху Исуса. Затова чувствам, че в това състояние съм задължен да заплаша злия дух.

Положих ръка върху носа на страдащата медицинска сестра, прогоних злата сила, причинила й много страдания – в името на Исуса Христа. На следващата вечер залата беше препълнена. Видях сестрата и я поканих напред. Тя излезе и показа какво й е сторил Господ. Беше съвършено здрава. Исус е същият вчера, днес и вовеки!

Всичко е възможно, ако вярваш в Бога. Когато силата Божия дойде мощно в първата църква, в дните след смъртта на Анания и Сапфира, хората бяха обхванати от огромен страх.

Щом стоим в присъствието на Бога и когато Той действа мощно сред нас, тогава страхът се вселява, тогава се стремим към чистота и свят живот. По-нататък четем, че никой не се осмеляваше да се присъедини към тях. Нека Бог направи най-доброто за нас така, че целия град да се присъедини към нас. След това изцерение, хората познаха силата на Бога. Болните бяха поставени по улиците, върху легла и носилки и когато Петър идваше, се стремяха поне да бъдат докоснати от сянката му. Аз не вярвам, че сянката на Петър е изцерявала, по-скоро хората са знаели, че Бог действа мощно сред тях. Той среща човека по всяко време от пътя на вярата му.

На едно събрание в Ирландия бяха доведени много болни. Мнозина търсеха духовно кръщение, имаше и много грешници. Изведнъж Бог влезе в залата. За десет минути всеки грешник беше спасен, просещите духовно кръщение бяха кръстени от Святия Дух, а болните изцерени. Бог е действителност! Неговата сила е безупречна! Това е същата кръв, която очиства, същият Дух, който изпълва и същият Христос, който ни приближава чрез мощната сила на Святия Дух. О, какви неща можем да преживеем, ако вярваме в Него. Кръвта на Исуса може да очисти точно сега и да вложи в нас този Свят живот! Цялата Библия е пълна с покани за участие в тази великолепна милост, правда и спасение. Той ни кани: “Елате всички, които се трудите и сте обременени и Аз ще ви успокоя!”

Заедно с един брат посетихме млад човек от Лондон. Той ръководеше неделно училище. Тук в Лондон трябваше да се грижи за предприятието на родителите си. Дяволът обаче го подвел и сторил голям грях. Последицата била тежка болест. Родителите му били покрусени като узнали това. Този брат, който ме придружаваше, мислеше, че веднага трябва да паднем на колене и да се молим. “Не – казах аз – Бог не действа така. Ще прочета нещо от Библията.” И направих това. Мястото, което прочетох звучеше по следния начин: “Глупавите, които пострадаха поради отклонението си и поради греха си, бяха смъртно болни.” Този млад човек извика: “Аз съм този глупак!” Той беше откровен и ни разказа историята на греха си, в следствие на което се появила язва. Бог обаче даде изцерение. Милостта Божия влезе в него и той преживя мощно освобождение. Бог е милостив. Той желае всички да се спасят.

Който желае да се откъсне от греха, за него Бог ще отвори небето. Ако ти намериш убежище при Него, тогава Той ще те спаси, ще те изцери, ще ти даде дълъг живот.

Присъствието Му е радост, Неговата десница е живот и щастие. Има спасение за всички чрез драгоценната кръв на Христа!

следваща глава Действаща вяра