Съдържание Цялата книга на една страница

Разпознаване на духове

“на друг да разпознава духовете” (І Коринтяни 12:10). Има голяма разлика между естествено и духовно разпознаване. Ако разгледаме естественото разпознаване, ще намерим много хора, които са тежко обременени и намират грешки в своите най-близки. За такива хора важи шеста глава от Лука: “Защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в твоето око?” Искаш ли да прилагаш този естествен “талант” за разпознаване, тогава приложи го на себе си поне 12 месеца и ще намериш толкова много недостатъци, че ще ти мине желанието да се оглеждаш за недостатъците на другите. В шеста глава на Исая четем, че пророкът казал в присъствието на Бог, че дори и устните му са нечисти, че всичко в него било нечисто. И все пак, слава на Бога! И днес има още разпален огън, огнено кръщение, чистилище за сърцето и ума, обновление на духа. Много е важно огънят на Бог да донесе езици.

В 1 Йоан 4:1 четем: “възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бог.” И по-нататък: “Всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бог; а някой дух, който не изповяда, че е от Спасителя, не е от Бог и това е духът на Антихрист, за когото сте чували, че иде и сега е вече в света.” От време на време, когато видя хора, които са под силата на злото или са имали пристъп, съм казвал на тези дяволски сили: “Исус в плът ли дойде?” А те отговарят изведнъж: “Не!” Понякога те мълчат, защото не искат да признаят, че Исус е дошъл в плът. Въз основа на по-нататъшни констатации на Йоан, “че по-велик е Оня, Който е във вас от този, който е в света” можеш да действаш от името на Господа Исуса Христа, да заповядаш на тези сили да излязат. Като петдесятни трябва да познаваме коварството и тактиката на злото, да сме в състояние да изхвърляме дяволските сили.

Някога проповядвах в Дончестър (Англия) за вярата и известен брой хора бяха спасени. Там беше един човек, който много се разчувства от това, което чуваше и виждаше. Неговото коляно беше вдървено. То беше увито с много плат и като се върнал вкъщи, казал на жена си: “Посланието, което пасторът отправи, ме развълнува истински. Искам да действаш по начина на пастора и да бъда излекуван. Бъди и ти с мен!” Той хванал коляното с двете си ръце и заповядал: “Излез навън, сатана, в името на Исуса!” После извикал: “Добре е, жено!” и свалил превръзката. Коляното оздравяло. Следващата вечер посетил събранието на методистите.

Много млади хора там се оплаквали от тежки болести. В името на Исуса той отправял заповеди към онези болести, причина за които бил дяволът. И вярата му във величието на Исуса му помогнала да постигне победа над врага.

Бях в Гьотеберг, Швеция. Помолиха ме да водя едно събрание. Когато събранието беше в разгара си, един мъж се строполи на пода пред входа и злият дух го обзе изцяло. Изтичах до вратата и заповядах: “Сатана, вън! Излизай! В името на Исуса, излез!” После заповядах на човека да стане и да тръгне. Не зная дали някой друг освен моят преводач разбираше какво казвам, защото говорих на английски. Но демоните в Швеция се вслушаха в заповедите ми и напуснаха мъжа. Подобен случай преживях и в един друг град на Швеция.

Дяволът се опитва да се вселява в телата, посредством всички сетива. Веднъж при мен беше докарана млада жена, влюбена в пастор. Той обаче не искаше да се ожени за нея. Дяволът използва случая, за да я изкара извън равновесие. В такова състояние ми я докараха от далече, от около 400 км. Малко преди това приела Духовно кръщение.

Ще попиташ: “Как е останало място за дявола, след като е била кръстена в Святия Дух?” Нашата единствена сигурност е постоянно да бъдеш изпълнен със Святия Дух. Не трябва да забравяме Димас. Можем да предположим, че той е бил кръстен в Святия Дух, защото е бил съратник на Павел. И въпреки това, дяволът успя да го докара до там – да предпочете света и той да тръгне по света. Веднага познах злия дух в момичето и заповядах в името на Исус да я напусне. Беше голяма радост за мен да я представя на събранието здрава.

Има живот в пълна свобода и в него Бог иска да ни види. Когато забележа, че моето спокойствие е някак нарушено, зная, че сатана действа. Как и поради какво съм сигурен в това? Защото Бог пророкува да пазим сърцата си в пълен мир. Павел ни казва, че трябва да дадем телата си в жертва на Бога – жива, свята и благодатна, което е и съдържанието на нашето послушание. Павел ни казва да се променяме чрез обновление на сетивата, по които ще бъде проверено каква е Божията воля. В 4 глава на Филипяни четем: “Най-после, братя, всичко, що е истинно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.” Ако зачитаме това, което е чисто, ще бъдем и ние чисти; ако се замисляме за праведното, ще бъдем и ние праведни и ако в нашите мисли е Господ, ще бъдем като Него. Нас ни оформя това, което гледаме. Искаме ли да разпознаваме духовете, трябва да останем с Него. Той ще даде откровение и ще разбулва сатанинските сили. В Австралия бях на едно място, където имаше доста разведени семейства. Сатана беше направил тъй, че мъжете да напуснат жените си. Постараха се да си основат един вид нова общност, това е сатана. Дано Господ ни спаси от такива лоши явления. Няма по-добър спътник в живота от този, който Бог ти дава. Видях толкова много съкрушени сърца и разрушени домове. Господ трябва да ни даде откровение за тези изкушаващи духове, искащи да ни омагьосат чрез някакво мнимо благочестие, чрез някаква мнима духовност, за да злепоставят делото на Бога. Такива неща нямат нищо общо със святостта. Зад тях е скрита плътта и над тях господстват сатанински сили. Иска ли сатаната да те забърка в такива работи, веднага търси убежище в Исуса – Той ще те освободи!

Посредством Святия Дух получаваме дарбата за разпознаване. Щом се стремим към това, ще получим необходимите откровения, за да разпознаем сатанинските сили, които искат да ни провалят. В нашите събрания идват спиритисти и хора от така наречените християнски науки. Трябва да си в състояние да срещнеш такива духове. Те не могат да имат сила над нашето събрание, но ти трябва да разпознаеш и разобличиш тия духове. Не си играй с тях, а ги разобличи! Помни предупреждението на Господ, че крадецът иде, за да краде, да руши и да убива. Преди сатана да изпрати духовете си, трябва да намери отворена врата. Чуй какво казва Светото Писание: “Лукавият не се приближава към Него” (І Йоан 5:18). “Господ ще те пази от всяко зло; ще пази душата ти” (Псалм 12:7). Кога и как намира сатана отворена врата? Когато светиите престанат да търсят святост, чистота, справедливост и истина; когато престанат да се молят и да четат Библията – тогава те се отварят за плътта и тогава иде сатана. Често болестта е следствие на непослушание. Давид казва: “Преди да бъда унизен, сбърквам”.

Търси Господ и Той ще освети всяка твоя мисъл, докато бъдеш проникнат от желанието да бъдеш само с Бог и с истинската святост, за което ти беше създаден от Него.

О, тази святост! Можем ли да стигнем до нея? Разбира се, да. Всеки дъх, всеки повей от греха трябва да изчезне. Бог може да изчисти всяка мисъл. Чрез Него можем да намразим всеки грях и да заобичаме справедливостта. Той иззема всяко каменно сърце и го напръсква с Жива Вода. Кога Той прави това? Тогава, когато Го търсиш, за да постигнеш чистота.

следваща глава Дарба за пророкуване