Съдържание Цялата книга на една страница

Предисловие

Подобно на Джон Бънян – ковач от Бедфорт, и на издателя на “Поклонници”, Смит Уигълсуърт беше също ковач тенекеджия в Бардфорд. Той проповядваше в различни части на света и по отношение на служението си беше действително изпълнен с белезите на апостолите. Можем да кажем, че действуваше чрез знанията, дадени му от Словото. Той не си водеше дневник, но ония, които получиха благословение чрез него, носят в сърцата си част от тях. Никой не може да чете тази книга, без да бъде запалена вярата му, защото книгата говори за една действително невероятна личност. Ако Уигълсуърд можеше да прочете тази биография, щеше да извика: “Не нам, а на Теб, Господи, принадлежи славата и величието!” Както мнозина апостоли, той не беше образован, но познаваше Христос и Словото Божие. Той беше изпълнител на Словото и се осмеляваше да вярва в Божиите обещания.

Тази биография е създадена благодарение помощта на неговите приятели и служители, водени от негови собствени разкази. Лично той не е написал книга. Това произведение се появява в Европа чрез неговия мил зет. При превода беше направен опит да се запази личния му начин на изразяване. Божията вярност и благословение да придружават това издание.

следваща глава Сламката