Съдържание Цялата книга на една страница

Посещението в Швейцария и Швеция

През 1920 г. Уигълсуърд работи в продължение на 6 месеца из различни части на Европа. За едно известно време бе във Франция, от където премина в Швейцария. Следващият доклад е от г-жа Дебот от Париж, превеждала му е във френските Алпи: “Във френските Алпи, в Шатрас имаше конференция, на която дойдоха четирима ръководители от “Свидетелите на Йехова”, да видят какво става там и след това да говорят против делото Божие. И четиримата обаче бяха убедени, че действието на Петдесятните е дело Божие. Единият от тях извика: “Аз стоя под небето на Бога!” Пред дома, където се провеждаха събранията, доведоха един човек, лежащ в кола, теглена от волове. С вярата, че ще бъде изцерен, той беше изминал голямо разстояние. Страдаше от рак на стомаха и не можеше да се храни. Върху колата имаше кошница с храна. Попитаха го защо носи храната, когато не може да яде, а той отговори: “Не, аз не мога да се храня, но ще бъда изцерен и ще използвам храната по обратния път към дома.” Той притежаваше невероятна вяра и Господ го излекува.

При напускането на събранието попитах една жена: “Ти изцерена ли си?”-”Разбира се”- отговори тя. Изцерени бяха много глухи хора. В един от случаите не беше налице дори тъпанчето, но независимо от това, този човек чуваше. В Лозана имаше един сляпо роден човек. Съпругата му страдаше от туберкулоза и се намираше в ужасно състояние. Чула за събранията и попитала мъжа си дали вярва в изцерение чрез Бога. Той й отговорил с насмешка и с явно неверие. Въпреки това двамата дошли на събранието. Бяха изцерени, спасени и кръстени. Лицата им се промениха – преди това жената имала невероятно грозно лице, мъжът постепенно се оправял, като зрението му се възвръщало. Там имаше един човек, който беше глух, при това имаше и херния. Той мислеше, че не може да иска две неща едновременно. Затова помолил първо да бъде освободен от глухотата. Беше изцерен и от двете болести. Голям брой куци хора оставиха патериците. В Говил бяха изцерени 3 души от туберкулоза, между тях беше и едно 19 годишно момиче, което бе на смъртно легло. Бог я благослови чудно и кръсти със Святия Дух. Във Февей имаше един брат на име Цанд. Той жадуваше и гладуваше да научи нещо повече за Бога. Беше от баптистите и каза: “Не съм доволен дори и да съм помазан и кръстен в Духа.” След като изрече това, останалите братя помислиха, че е противник на Бога и му казаха, че трябва да се освободи от тези мисли. “Да, ще сторя това” – каза той. Той дойде и беше кръстен със Святия Дух. Присъстваха младежи, ръководещи евангелизации по улицата. Четирима от тях се качиха на един връх и се молиха. Някои от минаващите светски люде хвърляха камъни по тях. Те влязоха навътре в гората и продължиха да се молят до сутринта. И четиримата бяха кръстени със Святия Дух.

На сутринта имахме конференция. Доведоха човек в количка и от няколко години не можещ да се движи. Неговото изцерение беше подобно на това, което стана някога при Прекрасната порта. Той скачаше и се радваше, отиде у дома си пеш, съпровождан от момчето, бутащо количката му. Един друг човек беше изцерен от нерви. След изцерението отишъл при един лекар, който го посъветвал да се върне и благодари за това, че е изцерен. В Женева дойдоха около 300 души напред и предадоха сърцата си на Господа. По същия този начин Бог благославяше и в немско езичната част на Швейцария. Чудесно беше действието на Бога в Найхател. Един човек, който преживял чудното кръщение със Святия Дух, повтори цялата проповед на планината. Друг говореше със силата на Духа на италиански и немски.

За посещението си в Швейцария Уигълсуърд сподели, че е великолепно да гледа как Божият Дух слиза върху хората, независимо от това, че проповядваше с преводач. Една жена с рак на носа и върху лицето излезе напред, за да се молят за нея. Той я обърна към хората и каза: “Погледнете тук! Утре вечер тя ще бъде отново тук и вие ще видите какво е сторил Бог за нея.” Той се моли за нея. Тя напусна събранието. На следващата вечер дойде отново и всички видяха как ракът беше изчезнал от лицето й, как болното място беше покрито с нова кожа. Друга жена имаше обезобразено лице. Той се моли и за нея. На следващия ден тя дойде с ново лице. Един младеж, който беше дошъл в събранието, за да се подиграва, падна на пода и не можеше да говори. Уигълсуърд заповяда на злия дух да излезе от него и той беше освободен. На друго събрание бяха изпратени трима душевно болни, които стояха на първия ред с намерението да създават безредие. Той заповяда в името на Исуса на демоните да пазят тишина. Те повече не се обадиха. Когато беше в Швейцария, при него дойдоха двама полицаи, искащи да го арестуват, тъй като лекувал хората без разрешително. Полицаите отишли при пастора на Петдесятната църква в Годвил, а той им казал: “Г-н Уигълсуърд отсъства понастоящем, но преди да го арестувате, бихме желали сами да се убедите в резултатите от неговата служба. Пасторът завел полицаите в най-изоставената част на града при една жена, която поради пиянството си често бивала арестувана и така прекарвала голяма част от годината в затвора. Пасторът казал: “Тази жена дойде в събранието пияна. Независимо от това, Уигълсуърд положи ръце върху й, като помоли Господа да я освободи. Тялото й беше унищожено и тя имаше страшни болки. Бог обаче я освободи от пиянството и от болките.”

Тази жена свидетелства пред полицаите: “Бог говори на душата ми и от тогава насам аз нямам никакво желание да пия алкохол.” Чули това, полицаите казаха: “Ние отказваме да прекъснем подобен вид работа. Някой друг трябва да арестува този човек, ние не сме в състояние да сторим това.” Те си отидоха и не се върнаха повече.

Един ден на едно от събранията във Вайшател дойде един зъболекар. Той си казал: “Този човек е мошеник. Проповядва Божествено изцерение, но вероятно е с изкуствени зъби. След събранието ще се кача горе и ще го помоля да си отвори устата. Ако е с изкуствени зъби, ще го изоблича като лъжец.” И тъй, на края на събранието зъболекарят помолил Уигълсуърд да си отвори устата, за да види зъбите му. Бил изненадан и по-късно свидетелствал: “Видях зъби, каквито не съм виждал до сега. Уигълсуърд вярва в Бога и Той му е запазил всеки зъб. Независимо, че е на 87 години, той притежава всички зъби.” Това помогна на д-р Ланц да повярва в Бога. Няколко години по-късно той каза в Лондон: “През последните три години ние преживяхме великолепни неща в Швейцария.” В немско и френско говореща Швейцария възникнаха с помощта на Уигълсуърд нови църкви. Много от нашите хора преживяха Петдесятното благословение, а именно кръщението със Святия Дух, заедно с последващите ги знаци. За всичко това ние му благодарим най-сърдечно. До преди 2 години на събранието в Берн идваха 15-20 души. Днес имаме голяма църква и хубава сграда. Младежите проповядват по улиците радостни свидетелства, освободени от греховете. Всяка събота вечер в центъра на града има събрание – много хора бяха спасени, изцерени и кръстени със Святия Дух.

Смит Уигълсуърд разказва: “На два пъти бях хвърлен в затвора в Швейцария, но слава на Бога, винаги успявах да изляза.” Един офицер признал: “Не намирам вина във Вас. Вие сте голямо благословение за нас в Швейцария.” В полунощ той ми каза: “Можете да си вървите.” “Не – отвърнах аз – ще си отида при едно условие, когато всеки офицер падне на колене и аз ще се моля за вас.”

Една жена от Найшател страдала от дълго време от тумор в бъбреците. Тя ходила при много лекари, никой обаче не можел да й помогне. Отишла в една болница в Берн, където трябвало да бъде оперирана. Лекарите установили 7 тумора и заявили, че не е възможно да я оперират. Чула за събранията и дошла с надеждата да й се помогне. Беше напълно изцерена, а освен това и кръстена със Святия Дух. Тя имаше особена радост, тъй като на събранията присъствува синът й. Той беше спасен и призован от Господа да Му служи. По-късно замина с мисия в Белгийско Конго.”

Една датчанка г-жа Левини, която е била театрална актриса, по-късно става мисионерка. Придружавала Уигълсуърд в Дания и Швеция за 3 месеца, и ето нейното свидетелство:

“Беше чудно време, време на посещение отгоре. Осмелявам се да кажа, че стотици приеха Исуса Христа за свой Спасител. Хиляди бяха изцелени от различни заболявания, мнозина се пробудиха за нов живот и приеха Святия Дух, както в дните на Петдесятница. И за всичко това можем да кажем: Слава на нашия Господ и Спасител Исус Христос!

Ето и няколко примера, които видях с очите си! Бих желала да започна с първото събрание. То се състоя в Юребро, Швеция. След дълги години непрекъснато служение на Господа, аз бях много уморена. На втория ден се състоя изцерително събрание.

След проповедта дойдоха хиляди мъже и жени, за да предадат сърцето си на Господа. Ние не бяхме разочаровани. Когато той положи ръце върху мен силата Божия премина по един особен начин през мен. Бях изцяло изцелена. Беше чудесно да наблюдаваш през следващите събрания силата на Бога, преминаваща през хората. Някои вдигаха ръце и викаха: “Аз съм изцелен!” Други падаха на пода. Едно сляпо момиче извика: “Я, колко прозореца има в тази зала?!” По време на трите седмици, през които се проведоха събранията, залата беше препълнена. Много хора бяха изцелени и много спасени. Невероятни бяха събранията, на които се свидетелстваше. Един човек каза: “Бях глух. Помолиха се за мен и Господ ме изцери.” Друг продължи: “Страдах от туберкулоза, Господ ме освободи.”

В Сковде за тия, които искаха кръщение в Святия Дух, бяха наели една малка зала. Святият Дух се изля върху търсещите и върху болните. Имаше и един младеж, чието тяло беше обезобразено от греха. Господ се смили над него, Божият Дух се изля върху него. Той изкрещя: “Аз съм изцерен!” След това падна на земята и започна да плаче като малко дете. В същия момент беше спасен. Той също засвидетелства изцелението и спасението си.

В Стокхолм залите се оказваха тесни, за да поемат вярващите. Често се налагаше те да стоят часове навън, за да могат да влязат вътре. Имаше един човек, който беше с патерици, тялото му трепереше. Беше повдигнат върху платформата. Същият беше помазан в името на Исуса Христа и върху него се положиха ръце. Независимо от това, продължаваше да трепери. Той повдигна единия си крак, повдигна и другия, обиколи платформата, а после и сградата. По време на това събрание една жена започна да крещи. Проповедникът й каза да пази тишина. Вместо да стори това, тя скочи върху стола, разпери ръце и извика: “Аз съм изцелена! Имах неизцерим рак в устата, но в това събрание, след като чух Божието Слово, Господ ме спаси и изцели.” Тя изкрещя отново: “Аз съм спасена! Аз съм изцелена от рака!”

Хората плачеха и се смееха от радост. Имаше една жена, която не можеше да ходи. Тя стоеше на стола докато се молеха за нея. Последва я съдбата на стотиците. Беше изцелена и след като се изправи, се огледа учудено, сякаш всичко е сън. Изведнъж се засмя и извика: “Кракът ми е изцелен! Аз съм спасена!” Сълзите течаха като потоци по страните й. Молеха се за нея. Напусна залата спасена и изпълнена с радост.

Един мъж дойде в Осло с такси, в което беше и синът му. И двамата бяха с патерици. Бащата лежал 2 години на легло и не можеше да постави крака си на пода. Той хвърли патериците си и славеше Господа. След като синът видя всичко това, той извика: “Помогнете ми!” Не след дълго баща и син тръгнаха към дома без патерици и без такси.

Всекидневно службите в Копенхаген бяха посещавани от хиляди хора. На сутрешните служби за молитва с болните имаше 200-300 души. Независимо от това, платформата беше заобиколена всяка вечер с болни. Нови и нови души търсеха спасение. Мнозина бяха кръстени със Святия Дух. От Осло Уигълсуърд написа писмо, в което описваше множествата тълпящи се към събранията. Хиляди останаха вън от огромната сграда, наета за събранията.

Той каза: “Молих се над 3 часа за болните след като съм проповядвал час и половина. Стотици бяха изцерени. Върху платформата останаха огромен куп патерици, бастуни, тояги и други спомагателни средства. Прилагах дара изцерение на обществено място. Хората както наблюдаваха, възкликваха. Гледката беше великолепна – слепи проглеждаха, куци прохождаха. Наехме зала с 5000 места за сядане и пак казаха, че е малка.”

Един човек, който бил в болницата, помолил за разрешение да посети събранията, но му било отказано. Независимо от това решил да посети събранията, въпреки че лекарите му казали при това: “Ако отидете, няма да се върнете повече.” Човекът отговорил: “Не, няма да се върна.” След молитвата бил цялостно изцерен и захвърлил патериците. Казах ви, че делото Божие е велико. Само вярвайте! За работата си в Швеция, Смит Уигълсуърд каза:

“Духът Божий действаше мощно над мен, когато бях в Швеция. Затова, че проповядвах и че се молих за болните, бях арестуван. Лютеранската църква и лекарите бяха срещу мен. Същите са влезли дори при краля с молба да бъда екстрадиран. Двама тайни полицаи ме придружаваха.” Една от прислужниците на краля обаче беше изцерена от заболяване върху крака. Не мога да си спомня дали имаше счупване или изкълчване на ставата. Тя отишла при краля и казала: “Аз бях чудно изцерена чрез служението на този човек. Вие виждате, че сега мога да ходя.” – “Да – отговорил кралят – зная за него. Кажете му да продължава така. Аз не желая екстрадирането му. Ако сам реши да си отиде, може да стори това, но може да дойде отново.” Благодаря на Бога, че не бях изгонен, а напротив – въведен в страната.

Петдесятните отидоха в полицията и попитаха дали на Петдесятница могат да организират събрание на открито в парка, където мога да говоря. Офицерът отговорил: “Има само една причина, поради която можем да откажем, а тя е, че когато този човек започне да се моли за болните на открито, тогава са ни необходими 30 полицая повече, за да можем да контролираме ситуацията. Ако той ни обещае, че няма да полага ръка върху всеки поотделно, тогава ще ви дадем парка на разположение.” Те дойдоха и ме помолиха за съвет. Аз отвърнах: “Обещайте им, че ще изпълня желанието им.” Знаех, че Бог не е ограничен и че не е необходимо да се полагат ръце. Вярата е големият действуващ фактор. Когато вярвате в Бога, тогава всяко нещо е лесно. Те направиха амвон, от който можех да говоря на хиляди човеци.

Аз се помолих: “Господи, ти познаваш ситуацията. Ти си Господ и владееш всяко положение. Покажи, че можеш да изцеряваш и без полагане на ръце. Покажи това и на мен!”

На хората казах: “Всеки от вас, който желае да почувства изцерителната сила на Господа, да си вдигне ръцете.” Хиляди ръце бяха издигнати и аз извиках към Господа: “О, Господи, покажи ми!” И Той ми показа, че трябва да извикам само един човек, който стоеше върху една скала. Помолих хората да си снемат ръцете, с изключение на тази жена, която стоеше върху скалата. Помолих я да каже болките си. Тя започна да изрежда страданията си.

От главата до петите беше в болки, тя не можеше да се движи. Казах й да си вдигне ръцете, след което се помолих отново: “В името на Исуса Христа забранявам на злото, нека то те напусне и вярвам, че Бог те освобождава!” О, каква радост! Жената започна да скача, да величае Бога. Това беше първият път, в който Бог ми откри колко малко нещо е за Него да изцери някого, че Той изцерява и без да се полагат ръце.

През този ден преброихме повече от сто изцерени, стотици бяха спасени. Нашият Бог е силен. О, колко е чудно, колко е великолепно да бъдем в чудния палат на вярата. Ние имаме велик Бог! Ние имаме един чудесен Исус. Аз вярвам и в Святия Дух!”