Съдържание Цялата книга на една страница

Какво означава изпълнен със Святия Дух

В дните, когато броят на учениците се увеличаваше, се стигна до състояние, в което дванадесетте трябваше да вземат едно особено решение, а именно – да не се занимават с обслужване на трапезата, а да се отдадат на молитва и служение на Словото. Колко важно е за всички служители на Господа да бъдат в постоянна молитва и да се хранят от Словото на Истината. Никой не може да бъде силен в Господ, ако не постоянства и прилежно слуша онова, което Господ иска да каже чрез Словото Си. Ако ти нямаш връзка с Неговото вдъхновено Слово, тогава не познаваш силата и природата на Господа. Чети сутрин, вечер и при всяка възможност, която ти се предлага. Вместо да се отдаваш на празни разговори след ядене на масата, прочети една глава от Словото и прекарай известно време в молитва.

Аз лично се старая да правя това по всяко време, независимо при кого съм и с кого имам работа. Псалмистът казва: “Съхраних Словото Божие в сърцето си, за да не съгреша пред Господа”. Скоро ще проумееш, че колкото повече от Словото Божие е съхранено в теб, толкова е по-лесно да водиш свят живот. Едновременно с това ще засвидетелствам, че Словото оживотворява. Ако приемеш Словото Божие в себе си, тогава То ще оживи и укрепи цялото ти същество. Приеми Словото с доброта и смирение и в теб ще израсне живата вяра.

Дванадесетте казаха на останалите, че желаят да изберат седем мъже за обслужване на трапезата. Те трябваше да бъдат мъже, радващи се на добро име и изпълнени със Святия Дух. Тия, които избираха, бяха обикновени човеци, но изпълнени със Святия Дух и това ги издигаше над другите. Да служиш Господу не са необходими висше образование, ученост, а свят, предан живот. От устата на човек с предаден на Бога живот излезе огън. Потопи се в Духа и огъня! Множеството избра седем мъже, за да служат на трапезата. Без съмнение това са били верни люде, но ние виждаме, че за двама от тях Бог има нещо по-добро. Филип беше изпълнен с Духа и където и да го поставяше Господ, щеше да предизвика съживление.

Хората го посочиха да служи на трапезата, а Бог го избра да печели души. О, ако мога да те въодушевя сам да видиш, че щом си верен на служението си, ще си верен и на Бог!

Той ще те изпълва със Святия Дух, ще те направи съд за почтена употреба, ще ти намери място в това велико служение да спасяваш души и да изцеряваш болни. Няма нещо, което да е невъзможно за човек, изпълнен със Святия Дух. Ние не можем да проумеем тези възможности. Ако си изпълнен със Святия Дух, Бог ще действа чрез теб там, където отиваш.

Ти изобщо не можеш да си представиш онова, което Бог може да стори с теб, когато си изпълнен с Духа. Всеки ден, всеки час ти можеш да се радваш на Божие ръководство. Изпълнен със Святия Дух означава много във всяко отношение. Зная хора, които години наред бяха болни, но когато бяха изпълнени със Святия Дух, болестта им изчезна. Святият Дух мо-же да ви предаде живот и свобода от всяка слабост и болест. Погледни Стефан! Той беше обикновен човек, избран да помага при раздаване на Господната вечеря. Святият Дух беше в него, той беше изпълнен с вяра и със сила. Никой не можеше да устои пред Духа и силата, чрез които той говореше. О, колко е важно всеки от нас да е изпълнен с Духа! Божията воля е ти да бъдеш изпълнен с Него! Силата на Духа ще те изпълни с Бога! Бог не поставя пречки пред човек, изпълнен с Духа. Запомни, аз не ти давам изцерение, а Живият Христос! Чудно нещо е, че Исус дойде на този свят, за да освободи вързаните. Защото от момента, в който си изпълнен със Святия Дух, за теб няма прегради. С Исуса Христа също бе така. Преди да дойде Святият Дух върху Него във вид на гълъб, нямаше гонение. Малко след това четем, че когато проповядвал в собствения си град са искали да Го унищожат. Същото касаеше и дванадесетте ученика. Преди Петдесятница те не са били преследвани, но вече изпълнени със Святия Дух, бяха хвърлени в затвора. Дяволът и проповедниците на мъртви религии се вълнуват по особен начин, когато един изпълнен с Духа човек върши чудеса чрез силата на Святия Дух.

Преследването е велико благословение за църквата. Ако бъдем преследвани, ще получим чистота. Ако желаем да бъдем изпълнени със Святия Дух, не трябва да забравяме и преследването. Господ дойде да донесе мир, това ни казва Словото. И докато имаш този мир в сърцето си, ще бъдеш преследван отвън. Ако останеш на пътя на вярата, тогава дяволът и неговите ангели не могат да ти навредят. Продължиш ли по целия път с Господа, тогава за дявола ти си прицел, мишена, но Бог ще те пази във всяко нещо, от всяка опасност.

Един човек, стоящ напред в едно събрание, се изправил и казал: “Искам да опитам.” Излезе да се молят за него. Положих ръце и той се сгромоляса. Отново положих ръце в името на Исуса и казах: “Сега вярвай!” На другата вечер пак дойде. Стана като лъв и каза: “Искам да ви кажа, че този човек ви заблуждава, вчера той положи ръце върху разбитото ми тяло, за да ме изцери, а за жалост нямам никакво подобрение.” Аз го прекъснах и рекох: “Вие сте изцерен. Грешката ви е там, че не искате да вярвате.” На третото събрание, когато помолих за свидетелство, той стана отново: “Аз съм строител. Днес работих с един човек, който трябваше да постави на едно място огромен камък. Помогнах му, а от предишните ми болки нямаше и следа. Та, в тази връзка си казах: “Как стана това?” Отидох на едно място, където мога да се съблека и с почуда установих, че съм изцерен.” С това свидетелство той си върна обвинението назад. О, слава на Бога! Неговото Слово е вярно! Обещаните знамения следват ония, които вярват. Върху болни ще полагате ръце и те ще оздравяват, и всичко това чрез силата в името на Исуса Христа. Святият Дух дойде, за да открие Словото, за да стане То за нас Дух и Живот. Вие, които желаете да бъдете кръстени в Духа, не забравяйте, че ще има преследване. Вашите приятели, най-добрите ви приятели, ще ви оставят. Независимо от това, заслужава си да вървиш по този път. Чрез силата на Святия Дух ти влизаш в царството на просветлението и откровението. Той ни открива великолепието и силата на Исусовата кръв.

Чрез откровението на Духа, аз установявам, че кръвта ме очиства от всичко. Бог ме прави свят, кръвта проявява действието на Духа. Стефан беше обикновен човек, но облечен в Божественото, той беше изпълнен с вяра и сила, чрез него ставаха чудеса и знамения. О, този живот в Святия Дух! О, този живот, пълен с вътрешно откровение! Води от една яснота към растеж в милостта, към приемане на познание в силата на Духа, води ни към откровение и приемане на сила. Само този живот в Святия Дух ни дава способността да устоим.

Господ те поставя в най-различни ситуации и след това ти открива Силата Си. Бях в Ню Йорк и тръгнах за Англия с кораба “Луситания”. Отидох в кабината си, там ме чакаха двама души. Единият каза: “Ще останете ли с нас?” После извади бутилка ракия, една чаша, изми я и наля и за мен. “До такова нещо не се докосвам” – казах аз. Човекът продължи: “Месеци наред съм под влиянието на алкохола. Казаха ми, че съм руина и че скоро ще умра. Искам да се освободя, но не мога, трябва да пия. Да можех да спра да пия! Баща ми умря в Англия и ми остави имот, но каква полза от всичко това?” Попитах: “Ти каза, че желаеш да се освободиш?” Той замълча и не можеше да проговори. Казах му да остане спокоен. Положих ръка върху главата му, проклех демоните, причиняващи пиянство и ограбващи неговия живот. След това той изкрещя: “Аз съм свободен! Зная, аз съм свободен!” Взе двете бутилки, които носеше и ги изхвърли през борда. Господ го спаси, отрезви и изцери. През цялото пътуване проповядвах. За да бъдеш радостен, ти се нуждаеш от докосване с Исуса. Силата на Бога е същата и днес. За мен Бог е мил. За мен Той е спасяващо здраве, Той е прекрасна лилия. О, този благословен Назарянин! Този Цар на царете! Алелуя! Ще Му предоставим ли волята си?

Ще се предадем ли Нему? Ще направим ли така, че силата Му да ни принадлежи? Каквото и да струва, си заслужава да бъдеш изпълнен със Святия Дух! Прочети в Деяния на апостолите 7 глава мощното свидетелство на свят човек. Той заявява без страх: “Вие всякога се противите на Святия Дух, както правеха бащите ви, така правите и вие.” И като чуха това, сърцата им се късаха от яд. Те скърцаха със зъби, изхвърлиха го извън града и убиха с камъни.

На Петдесятница обаче, щом Словото премина през сърцата им, те извикаха: “Какво да сторим?” Ако искаш дяволът да има път в теб, той ще те подтикне към убийство. Когато обаче срещнеш Исуса Христа, ще се покаеш. Стефан беше изпълнен със Святия Дух, погледна към небето и видя славата Божия. О, да бъдеш толкова изпълнен със Святия Дух е чудно нещо. Стефан извика със силен глас: “Господи, не им зачитай този грях!” Той беше изпълнен със Святия Дух, изпълнен с любов и като Исус на Голгота, имаше същото състрадание. Да бъдеш изпълнен със Святия Дух означава непрекъснато изпълване, оживотворяване и приемане на нов живот. Това е нещо мило. Ние имаме чудесно Евангелие и Велик Спасител.

Ако желаем да бъдем изпълнени със Святия Дух, то тогава ще имаме в себе си Този Извор. Ако вярата е изцяло насочена към Христа, от теб ще потекат потоци Жива Вода.