Съдържание Цялата книга на една страница

Действаща вяра

“С вяра Авел принесе Богу жертва, по-добра от Каиновата, чрез нея за него се засвидетелства, че е праведен. Понеже Бог свидетелства относно даровете му… Чрез вяра беше грабнат Енох и не вкуси смърт… Чрез вяра Ной направи ковчег за спасение на дома си… С вяра Авраам послуша, когато беше повикан да излезе и да отиде на едно място, в което да получи наследство” (Евреи 11:1-8). Има само един единствен път, водещ към богатствата на Бога.

Всичко е възможно за този, който вярва. Когато Словото докосна Захария, той беше изпълнен с неверие, докато ангела каза: “и ето, ще млъкнеш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това” (Лука 1:20).

“Ето Господната слугиня, нека да бъде както си казал!” Бог беше доволен, че тя вярваше, че ще преживее чудо. Чудесата идват само, когато вярваме в това, което Бог казва.

Спомнете си за хората, които се молиха цяла вечер, за да може Петър да излезе от затвора. Може би в тази молитва те забравиха думата “вяра”. Слугинята Рода обаче, вярваше повече от всички останали. Когато се почука на вратата, тя отиде, защото чакаше отговора на молитвата си. И щом чу гласът на Петър, тя изтича обратно и каза, че Петър стои на вратата. Всички обаче отвърнаха: “Ти си въобразяваш.” Ето това вече не е вяра. И въпреки всичко, тя държеше на своето: “Може би Бог е изпратил ангела Си.” Рода държеше на своето: “Това е Петър.” Петър продължаваше да хлопа. Най-после те излязоха и видяха, че това действително е той. Това, в което Рода вярваше, беше факт.

Мили мои, може много да се молим и да въздишаме и да не получаваме от Бога; да, не получаваме, когато не вярваме. Когато човек работи в молитва, той въздиша и се мъчи, тъй като страшният грях в него ще се троши пред присъствието на Бога. Когато грехът е унищожен, едва тогава Бог работи с тази мека глина. Преди това нищо не е възможно.

Молитвата променя сърцата ни, но никога не променя Бога. Той е същият вчера, днес и вовеки! Изпълнен с любов, съчувствие, милост, готов да ни даде онова, което достига до Него с вяра. Вяра в това, че идвайки в присъствието на Бог, ще получиш онова, за което се молиш. Ти можеш да използваш, защото всичката сила на Бога е налице, за да отговори на твоята вяра. Цената за всичко това е кръвта на Исуса.

В Посланието към Евреите четем: “чрез вяра Енох беше преселен да не види смърт, защото преди неговото преселване беше засвидетелствано, че е бил угоден на Бога.” Ние сме призвани от Духа да работим с Господа. Приятно е да знаем, че можем да имаме единство с Господа. Чрез великолепното кръщение в Духа, което ни се дава от Господа можем да разговаряме с Него на непознат език, който хората не разбират, но Той разбира този език, това е езика на любовта. О, колко чудно е да разговаряш с Господа на език, който духът ни издига нагоре по-високо и по-високо, който ни въвежда в истинското присъствие на Бога.

Ще се моля така, че духът ми да ме съедини с Бога, да стана подобен на Енох. Но, скъпи мои, всичко това е действие чрез Словото. Бих желал да ви посоча разликата между нашата вяра и вярата на Исуса Христа. Нашата вяра е ограничена, тя има край. Опитността на повечето хора се заключва в това, което казват: “Господи, не мога повече! Стигнах до тук, повече не е възможно да сторя нещо.” Бог е този, който може да ни помогне и да ни преведе оттатък.

Спомням си една вечер в Северна Англия, бях заведен в дом, където лежеше млада жена. Това беше един безнадежден случай. Разумът я беше напуснал. Налице бяха всички симптоми на лудост. Беше хубава млада жена, съпругът й също беше млад. Той дойде носейки в ръце бебе. Наведе се, целуна жена си. След като стори това, тя се хвърли от другата страна на леглото. Мъжът взе бебето и го докосна до устните й. Тя се тресеше лудо и сякаш изпълнена с бяс не обръщаше внимание на това. Попитах медицинската сестра: “Няма ли средство, с което да може да й се помогне?” Тя отговори: “Направих всичко, което мога.”

Тогава попитах: “Потърсихте ли духовна помощ?” Съпругът изкрещя: “Духовна помощ? Мислиш ли, че можем да вярваме в Бога, след като преживяхме седем седмици в безсъние в такова окаяно състояние? Ако вярваш в нещо подобно, тогава сигурно си объркал къщите.” Имаше и още една 18 годишна жена, която се усмихваше сякаш искаше да каже: “Ти не можеш да сториш нищо!” Всичко това предизвика у мен огромно състрадание. Тогава започнах да призовавам небето с вярата, която имам. Не съм видял човек, който искайки да получи нещо от Бога, да си остане на същото земно ниво. Желаеш ли да искаш нещо от Бога, тогава моли се директно, обърни се към небето, защото това, което желаеш е там!

Ако водиш земен живот, изпълнен с видими неща и очакваш небесни неща, ти няма да ги получиш никога. Бог желае да сме небесен народ – народ, имащ място в небето, народ, търсещ небесното. И там, в присъствието на тази млада жена, видях границата на моята вяра. Когато се молех, в сърцето ми дойде вяра, която не се променя и която настояваше за Божиите обещания. От присъствието на Бога, аз се върнах на земята, но не бях същият човек – видях себе си обкичен с името на Исуса Христа. Видях се с вяра, която разбива ада и която може да раздвижи всичко. Извиках към тази демонска сила, обсебила тази жена: “Излез в името на Исуса Христа!” Жената се придвижи напред и заспа.

След 14 часа се събуди напълно здрава и нормална.

Енох разговаряше с Бога. И аз бих желал да съм в непрекъснат разговор с Бога. Особено съм Му благодарен, че от младостта ми е дал желание в мен да търся Библията. Тя е храната за душата ми. Тя е силата за вярващия. Тя изгражда характера му. И понеже чрез нея ние получаваме смирение, ще бъдем водени от Духа от слава в слава. Тя е Книга на вярата, защото вярата идва от слушане на Словото Божие. Мисля, че всичкото зло, което ни сполетява е следствие на неправилното разбиране на Словото. Няма друг път, освен пътя на вярата, с който можем да угодим на Бога. Не вярвам греха да идва от вяра.

Сигурно си казваш: “Как мога да получа тази вяра?” Тайната е описана в Евреи 12:2 – “като гледаме на Исуса, Начинателят и Усъвършителят на вярата ни!”

Христа е Този, който създаде вселената и на тази сила тя се крепи. Този, който създаде вселената желае да ни направи нови създания. Не е ли в състояние да изговори едно Слово и да предизвика у нас мощна вяра? О, Този Начинател и Усъвършител на нашата вяра идва и живее у нас! Той ни оживотворява, освежава ни чрез Духа Си и оформя волята ни.

Щом е започнал доброто дело, Той ще го и завърши. “Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, пронизва до разделяне на душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето”. Словото Божие разделя душата и духа – душата, съдържаща в себе си огромно количество плътско, себелюбие и зло. Слава на Бога, Той може да ни освободи от всичко земно и да ни направи духовен народ. Той може да унищожи себелюбието ни, да вложи нашето същество в живота на Христа, да разруши излишното с помощта на Словото. Живото Слово достига до ума.

Когато бях в Австралия, дойдоха много хора с двойно изкривяване на гръбнака. Словото на Господа влезе директно в мозъка на костите и бяха изправени. Синът Божий – Живото Слово – Той изцери гръбнаците на тези хора. Христос дойде, за да ни приближи до Себе Си, да ни преведе от обикновеното към необикновеното.

О, какъв чуден Спасител имаме ние! Писано е: “Сега сме Божии чеда и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е!” (І Йоан 3:2). И още сега Живият Божий Дух желае да ни води от благодат в благодат. Вярваш ли в Бога? Вярваш ли в Сина? Вярваш ли в Святия Дух?

Триединният Бог ще работи в теб, за да вършиш Неговата воля!