Съдържание Цялата книга на една страница

Дарба за пророкуване

В 1 Коринтяни 12 глава, Павел говори за различните дарби на духа и споменава за дарбата на пророкуване. Важността на тази дарба разбираме от 14 глава. В нея пише, че ние се стремим към любов и към духовни дарби, но най-много да се стремим към пророкуване. После виждаме, че който пророкува, говори на хората за съзидание, за предупреждение и за утеха. Поради това е важно да се оповести тази дарба в Христовата общност, за да могат светиите да действуват силно и изпълнени с утеха. Но трябва да внимаваме да се знаят и други дарби, чрез силата и помазанието на Святия Дух, за да може да разбере всеки, който слуша някакво пророчество, че то е от Бога и служи за съзидание.

Чрез помазаните пророци, Святият Дух споделя дълбинните идеи на Бога. Предсказанията възвисяват и просветляват истината. Те не произхождат от преднамерени разсъждения. Те са нещо много по-дълбоко. Чрез предсказанията разбираме смисъла и намерението на Господ и когато приемаме тези благословени думи, нашата църква е поставена в прекрасна духовна атмосфера. Нашите сърца и чувства, нашите тела ще бъдат оживени и освежени. Открива се блаженство, сила и здраве, поради това трябва сериозно да се стремим към тази дарба.

Въпреки че ценим високо истинските предсказания, не бива да забравяме, че Святото Писание съвсем недвусмислено ни предупреждава за неща, които са грешни. В І Йоан 4:1 се казва: “Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.” Йоан ни казва ясно и разбрано, как можем да правим разлика между вярното и невярното: “По това познавайте Божия Дух – всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът е от Бога. Никой дух, не изповядващ Спасителя, не е от Бога, това е духът на Антихриста, за когото сте чували, че иде и сега е вече в света.”

Има гласове, които се представят като пророкувания и звучат убедително. Но мнозина изпадат в мрак и умопомрачение, защото слушат такива фалшификации. Истинското пророкуване е по всяко време прослава на Исуса Христа и Неговата Кръв. Фалшивото пророкуване има общо с неща, които не действат съзидателно върху слушателите, а разрушително – водят не към истината, а към заблудата. На много картини сатана е изобразен като отвратително чудовище с големи уши, изпъкнали подути очи, огромни рога. Библията не го изобразява по същия начин. Сатаната се изобразява като светещо същество, чието сърце се е надигнало (Езекиил 28). И той се показва днес навсякъде като ангел на светлината. Сатаната е изпълнен с високомерност и надменност и ако ти не се самонаблюдаваш можеш да му повярваш, че си велик. Това обикновено той иска да ти внуши. Никой от нас не е нещо голямо и ако ние знаем колко сме малки, Бог може да ни използва за канал на силата Си, да ни предпази от такава мълчалива уловка. Истинското пророкуване ще ни открие Христос във всичко и навсякъде. Лъжливите пророкувания забраняват да славиш Христа, а ти внушават да си мислиш, че някой ден ще станеш велик. Искам да те предпазя от глупостта да искаш да чуваш постоянно някакви гласове. Отправи поглед към Словото Божие! В Него е гласът на Бога, който някога е говорил на отците чрез пророците, а сега в тези последни времена, говори на нас чрез сила. Не бягай от този глас заради някакви дребни неща! Ако искаш да доловиш наистина гласа на Бога, Той е идентичен със Словото Божие.

В Откровение 22:18-19 ни се показва на каква опасност се излагаме, ако се опитваме да добавяме или избягваме пророчествата на Словото. Истинското пророчество, донесено от силата и помазанието на Святия Дух, никога няма да се отклони от Словото Божие, а само би подкрепило и оживило вътре в нас това, което вече сме приели от Словото.

Святият Дух ще ни напомня постоянно всичко, което Исус е казал и направил.

Въз основа на истинското пророчество оживява и укрепва в нас Словото. Някои могат да отвърнат: “Щом си имаме Светото Писание, защо са ни необходими пророчествата?” Писанието отговаря дори на този въпрос. Бог каза, че в последните дни ще излива от Своя Дух върху всяка плът, а синовете и дъщерите ни ще пророкуват. Господ знаеше, че в последните дни пророчеството ще бъде за нас благословение, ние се съобразяваме с това и очакваме, че Той чрез Святия Дух ще ни изпрати истинно пророческо послание.

Нека да ви предпазя от така наречените гласове, като ви посоча един пример. В град Лайзлай, Шотландия се запознах с две млади жени. Работеха като телеграфистки, но желаеха да бъдат мисионерки. Бяха току-що получили духовно кръщение, бяха много мили сестри и говориха с мен съвсем откровено. Независимо от това в какво духовно състояние се намира човек, всеки е поставен постоянно на изкушения. Така бе и с едната от тези сестри. Явно беше обладана от някаква нечиста сила, защото говореше съвсем самонадеяно: “Ако ме слушаш – ми казваше тя – ще направя от тебе най-добрия мисионер.” Дяволът беше, който я караше да говори такива думи – дяволът, престорен на светъл ангел. Сестрата говореше тъй разгорещено и фантазираше до там, че приятелката й си помисли, че нещо не е наред.

Когато двете останали сами, сатанинската сила я обхванала още повече. Тя започнала да чува гласове, говорещи й, че още същата нощ трябвало да замине някъде като мисионерка. Нечистият дух й казал: “Не споделяй това с никой друг, освен със сестра си”. Считам, че ако Бог говореше, нямаше да я ограничава. Ако не можеш да споделяш каквото вършиш, нещо не е в ред. Никак не е хубаво щом трябва да пазим нещо в тайна и да го вършим в тъмно.

После нечистата сила прошепнала в сърцето на момичето: “Идете още днес на гарата. Има един влак, който ще пристигне в 7:32 часа, купете си билети. Ще ви останат 60 пфенига. В купето ще срещнете милосърдна сестра, а срещу нея ще стои един мъж, който носи парите за вас”. Те купили билетите и наистина им останали 60 пфенига. Влакът навлязъл в гарата в 7:32 часа. Всичко до тук било вярно, но другото не се изпълнило. Те претърсили целия влак, но напразно – не видели нито медицинска сестра, нито мъж, подобен на описания.

При това гласът бил категоричен – този мъж трябвало да я заведе в банката в Глазгоу и да й предплати необходимите пари. Освободиха ли се сестрите от тази нечиста сила?

Да, но след дълга караница с Бога. Отвориха им се сърцата, но нали преди това бяха подведени да слушат какво им шушне дявола, а не Бог. Днес те изпълняват благословена служба в Китай, според волята на Бога, като мисионерки.

Ако и ти бъдеш по подобен начин заблуден и се объркаш, знай, че има един изход: “Да славиш Бога!” Павел ни дава указанието: “Пророците нека говорят само по двама или трима, а други да разсъждават. Ако дойде откровение на някой друг от седящите, първият нека млъква. Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се получат всички и всички да се насърчават”. Ако не си достатъчно смирен и се противиш да бъде проверено твоето пророчество, тогава и то е толкова объркано, колкото и ти самият. Събранията, провеждани в смисъла на Павел са най-хубавото нещо, което човека може да има. Слава на Бог! Всичко ще бъде в ред, ако църквата има само една цел: прославата на Исус Христос.

Свързан с предсказанието е духовният плод на благодатта. Светите мъже говориха някога, движени от Святия Дух. И днес пророците трябва да бъдат движени от Святия Дух. Ако те напуснат Духа, ако не се явява при тях Духовният плод, то те са в опасност и са инструмент в ръцете на дявола. Познавам хора, които притежаваха добри имоти на село и имаха добро име сред съседите си. Но те чуваха гласове, които ги подтикваха да продадат всичко и да отидат в Африка. Гласовете така ги обзеха, че добрите хора нямаха време да изразят с думи това, което чуваха. Накрая си продадоха имотите на смешно ниски цени.

Гласовете им наредиха да заминат до пристанището. Там щели да намерят кораб, който да ги откара. Те заминаха, но не можаха да намерят такъв кораб. Трудността с тези хора се състоеше в това, че не искаха да повярват, как са чували грешни гласове. Те потърсиха друг кораб и с него достигнаха Африка. Езика не разбираха. Завърнаха се разочаровани, бедни, разорени, не вярващи в нищо. Ако не бяха загубили здравия си разум, щяха да отидат при действителни Божии служители да потърсят съвет и от тях. Така сигурно щяха да узнаят, че гласовете не идваха от Бога, а от дявола. Четем в Откровението на Йоан, че свидетелство за Исус е Духът на пророчеството. Бъди убеден, че агнецът Божий ще преживее истинско пророчество, но едно пророчество е само тогава от полза, ако съдържа огън. Не очаквам да бъда употребен от Бога, освен ако огънят е започнал да гори. Когато говоря, трябва да бъда задействан от Духа. Знай: “пророчеството трябва да бъде съобразено с вярата”. Ако се събудиш в слабост и любовта те тласне да славиш Бога, започни с поглед нагоре към Бог и ще усетиш присъствието Му. Дано Господ ни води натам и да живеем в Святия Дух!

следваща глава Дарба за езици