Съдържание Цялата книга на една страница

В служба на изцерението

Често чувахме Смит Уигълсуърд да казва, че няма значение върху какъв текст от Библията ще проповядва. Накрая той винаги завършваше с думите: “Господ опрощава не само всичките ти грехове, но изцерява всичките ти болести.” Неговото постоянно свидетелство беше Исус. За Него той казваше: “Няма друг толкова мил съжалител на този свят, който да е готов да приеме всички страдания, като Исус. Той ни каза: “Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, ще върши чудеса, и по-големи ще върши, защото отивам при Отца.” Бог желае да сме смели във вярата, да вярваме в това, което ни предлага Словото.”

Сега обаче желаем да продължим неговата лична история.

Веднъж бях в Швеция. Като минавах по улицата, видях един паднал човек. Около него се суетяха хора и казваха, че е мъртъв. Веднага използвах името и силата на Исуса Христа – човекът беше съживен. Господ ми каза, че този човек трябва да свидетелства. Аз го поканих на едно от нашите събрания. Той дойде и говори за освобождението си, разказа за страшните неща, които му е нашепвал дяволът. Когато бях в Цейлон, ме изпратиха на едно място да се моля за една жена. В следствие на раковото си заболяване тя се намираше в унесено състояние. Домът беше пълен с хора, на които проповядвах Исуса. Казах: “Зная, че тази жена ще бъде изцерена и бих желал да се запознаете със силата на моя Бог, който освобождава от греховете, от силата на дявола.” Помолих се за жената. Освобождението й беше великолепно. То направи впечатление на всички в този дом. Това изцерение беше описано дори във вестниците. Жената дойде на събранието и разказа как Господ я изцерил. Христос ни заръча: “Тези знамения ще съпътстват ония, които вярват.” Но какво означава да вярваш? Това означава упование – да приемаме Словото така, както е казано.

Спомням си един ден бях помолен да посетя една умираща жена. Когато влязох в стаята, жената лежеше и нямаше повече надежда. Тя страдаше от тумор. Щом като я погледнах, разбрах, че нищо не можеше да се направи, ако Бог не извърши чудо. Слава на Бога, аз знаех, че Той може да направи чудо. Казах на жената: “Знам, че си много болна, но ако желаеш да бъдеш изцерена, дай ми знак. Ако не можеш да си вдигнеш ръката, мръдни пръста си.” Ръката й лежеше върху леглото. Тя повдигна пръста си. Казах на приятеля си да се помолим и да я помажем. След като я помазахме, брадата й падна надолу. Приятелят ми каза: “Тя е мъртва.” Погледнах лицето й и казах: “В името на Исуса прогонвам смъртта.” Цялото й тяло започна да се люлее. “В името на Исуса ти заповядвам да вървиш. В името на Исуса ходи!” И тя тръгна. Приятелят ми излезе и каза на хората, че е видял възкресението на тази жена. Лекарят й дойде да я види. Той каза: “Чух от г-н Фишер, дякона, че сте се възвърнали към живот. Искам да зная дали това е така.” Тя потвърди. “Осмелявате ли се да дойдете в една зала и да дадете свидетелство? Аз ще ви взема с колата си.” – “Ще дойда навсякъде, за да свидетелствам.” Когато дойде в залата, беше много бледа, на лицето и обаче имаше неземен блясък. Тя каза:

“Години наред лежах на смъртен одър. Сега обаче желая да живея за децата си. Спомням си, че един човек дойде, за да се молим заедно. Той каза: “Ако не можеш да вдигнеш ръка, мръдни пръста си, щом желаеш да живееш.” Спомням си, че мръднах пръста и от този момент не мога да си спомня нищо, докато бях в присъствието Божие. Видях много хора. По-чувствах, че трябва да разкажа колко беше великолепно. О, чувах невероятни песни и радост. Беше толкова хубаво, но най-красивото нещо беше лицето на Исуса. И точно, когато се чувствах най-добре, Господ посочи към мен. Той нищо не каза, но разбрах, че трябва да си вървя.

Чух един човек да казва: “Ходи в името на Исуса!” И ако лекарят ми е тук, бих се радвала да чуя какво ще каже той.” Лекарят се повдигна и се опита да говори, но в началото не можеше да стори това. Устните му трепереха, очите му бяха водни извори. Най-накрая той каза: “От месеци не се молех. Чувствах, че няма надежда и казах на обитателите на дома, че тази жена няма да живее дълго. Разбрах, че е станало чудо и това чудо е в името на Исуса.”

Този лекар писа на своя приятел: “Ако имаш възможност да чуеш Уигълсуърд, тогава стори това! Стотици люде в областта ни бяха изцерени.”

Получавах много телеграми и писма да дойда в Лондон, за да се моля за една жена. Подробности не ми бяха дадени. Знаех само, че жената бе в голяма нужда. Когато дойдох в дома й, бащата на страдащата хвана едната ми ръка, другата ми ръка хвана майката и те горко плачеха. След това ме заведоха до балкона и ми показаха леко отворена врата. Двамата напуснаха мястото. Влязох през вратата. Никога до сега не бях виждал подобна гледка.

Видях хубава млада жена. Четирима яки мъже я дърпаха на пода, дрехите й бяха разкъсани вследствие на борбата. Когато влязох в помещението, очите й се въртяха насам натам, тя не можеше да говори. Наподобяваше на човека, който като видя Исуса, излезе от гробищата. И като идваше към Него, демоните заговориха: “Ние те познаваме. Ти не можеш да ни изгониш, понеже сме много.” – “Да – казах аз – зная, че вие сте много, но моят Господ Исус Христос ще ви изгони.” Това беше великолепен момент, в който нашият Бог показа милостта Си. Силата на сатана действаше в това момиче така, че тя успя да се освободи от четиримата мъже. Духът Божий обаче действаше също върху нея. Приближих се и я погледнах в лицето. Видях злите сили там. Очите й блестяха с демонична сила. “При все, че сте много, заповядвам ви в името на Исуса да излезете.” В същото време тя започна да повръща. От нея излязоха 37 духа, като всеки един напускайки я, казваше името си. Още същия ден тя беше напълно възстановена. На следващата утрин в 10:00 часа ние стояхме на масата заедно и призовахме Господ на трапезата.

По време на посещението ми в Лос Анджелис, където нашият Уигълсуърд провеждал евангелизация в палатка, ми беше разказан следния случай: една вечер, когато проповядвал в палатката, сред предните редове настъпила суматоха. Една жена припаднала: “Съзирам тебе, зли дяволе, ти, който смущаваш събранието ни, излез!” В този момент от всички части на палатката се чували гласове, които го критикували заради това му изказване. Но впоследствие, няколко дни по-късно, съпругът на припадналата дошъл при Уигълсуърд и казал: “Жена ми беше дълго време болна и аз трябваше да я обслужвам. Всяка сутрин трябваше да поднасям закуската й върху табла. Но всичко стана по-друго след онази вечер, когато изгонихте злите духове от нея. На утринта тя ми каза: “Тази сутрин не трябва да ми носиш закуска. Аз съм изцяло изцерена, ще стана сама и ще приготвя закуската.” От тогава прави това всяка сутрин. Без съмнение тя е била обладана от дух на слабост, но от оная вечер, е била освободена от този поробител и сега е свободна.”

По-късно Уигълсуърд е бил придружаван от зет си Джеймс Залтер и дъщеря му Алис. Тя поела по-голямата част от кореспонденцията. Така помогнала на мнозина да укрепят вярата си. Той разказвал за забележителните знамения в Белгийско Конго, благодарение на Словото. Брат и сестра Залтер разказваха стотици чудеса, които са се извършвали чрез молитвата на Уигълсуърд. Подобно на Учителя, той беше човек на делото. В Канзас Сити беше повикан да се моли за една обхваната от бяс жена. След като отива в къщата, демоните от тази жена започнали да го проклинат. Приготвил се да тръгва, жената го придружила до вратата и продължила да го проклина. Тогава казал: “Навярно не съм се молил с вяра. По-добре да се върна и да се помоля отново.” Обърнал се и казал със сила и власт: “Казах ви да напуснете жената!” Това е било достатъчно. Жената е била изцяло освободена. Нейният пастор споделил по-късно, че след този случай тя не е имала нищо общо повече със злите сили.