Съдържание Цялата книга на една страница

ГЛАВА III – НЕИЗКАЗАНИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

След това видях една огромна странна сграда. Цялата бе украсена. Обзе ме любопитство към нея, защото от задната й част светкавици се появяваха и разпръсваха в пространството, и чувах гръмотевици и грохот отвътре.

Обикновено аз задавах въпроси на Исус и Той ми отговаряше, но този път само си помислих: „Чудя се каква ли е тази сграда?“ и отговорът дойде до мен незабавно: „Това е Тронната Зала на Бога.“ Рекох си: „Уоу!“ и продължихме.

Уникални бяха седемте лехи с цветя пред нея. Те очертаваха пътя до самата врата. Всичко на Небето има цел – „седем“ е духовно число. Цветовете на лехите се променяха постоянно във всички нюанси на дъгата, а всяко цвете, пъпка и листо бяха еднакви по големиня.

Също така пред сградата имаше дванадесет дървета – не такива, каквито познаваме на Земята, а Райски: дървото на мъдрост, което ражда плод на мъдрост; дървото на любов, което ражда плод – любов и т. н. Дърветата бяха установени във формата на Давидовата звезда, която е духовен символ. Това е една от причините, поради които Израел използва днес този символ.

И аз видях два ангела-воини, застанали пред вратата. Всеки от тях държеше меч, а остриетата на мечовете бяха от огнен пламък. (Вие ще си спомните, че Михаил е начело на ангелите-воини). Тези два ангела винаги стояха отвън пред Тронната Зала с извадени мечове.

Понякога, когато Троицата има вътре съвещание или слуша хваленията или плача на хората, мечовете на ангелите докосват върха на сградата и ярки лъчи се изстрелват.

В такова време, ако някой дойде, искайки да се види и говори с Бог лично като с Приятел, ангелите казват: „Не, точно сега ти не можеш да влезеш вътре“ и ярките остриета от светлина го „удрят“. Това обаче не е знак на отхвърляне и светлинните лъчи не нараняват – това е просто едно напомняне, че точно сега не може да се влезе. (Неговите молитви все пак, са винаги чути).

Защо Смит Уигълзуърд, Джон Г. Лейк и други велики хора на Бога бяха толкова стабилни? Защото те ходеха и говореха с Бога.

Начинът, по който ние ще познаем Бога, е чрез молитва в Духа – молитвата на езици. Това е горещата линия към Тронната Зала. Вместо да отправяме нашите молитви във въздуха, ние трябва да ги насочим към Тронната Зала.

ХРАНИЛИЩАТА В РАЯ

Ние продължихме малко по-нататък и това е най-важната част от моя разказ. Аз видях три хранилища на около 500-600 метра от Тронната Зала. Бяха много дълги и много широки. Може би бяха повече, но аз видях само три. Влязохме в първото. Тъкмо Исус затвори вратата след нас, аз се заоглеждах вътре и бях шокиран!

На едната страна на сградата имаше ръце, пръсти и други външни телесни части. Крака висяха по стената, но сцената изглеждаше нормално, не страшно. От другата страна имаше шкафове, пълни с акуратни малки пакети с очи – зелени, кафяви, сини и т. н.

Тази сграда съдържаше всички части на човешкото тяло, от които хората на Земята се нуждаят, но те не са осъзнали, че тези благословения в Небето са за тях. Няма друго място във Вселената за тези телесни части, където да ги очакват, освен тук – на Земята, никой друг не се нуждае. И те са и за светии, и за грешници – еднакво.

Исус ми каза: „Това са неизисканите благословения. Тази сграда не трябваше да е пълна. Трябваше да се изпразва всеки един ден. Трябва да дойдеш тук с вяра и да вземеш необходимите части за теб и за хората, с които ще бъдеш в контакт в този ден.“

Тези неизискани благословения са там, в онези складове – всичките части на тялото, от които хората се нуждаят: стотици нови очи и крака, кожа, коса, тъпанчета – там има всичко. Всичко, което трябва да направите, е да отидете и да вземете с ръката на вярата каквото ви трябва, защото те са там, те са там, те са там. Просто помоли Бог да направи свръхестествена операция.

Хора, не трябва да плачете и да молите Бог да ги направи те са вече там. Просто идете и си ги вземете!

Бъдете раздавачи и давайте тези части на хората. Но най-сетне осъзнайте това: аз мога да взема крак за вас или за някой друг, но мога да ви удрям цял ден с него по главата, ако не го приемете. Докато не го приемете с вяра, той няма да ви ползва.Вратите на тези хранилища никога не се заключват. Отворени са винаги за тези, които се нуждаят да влязат вътре. Ние трябва да изпразним тези сгради!

СВЪРХДОЗА НА СВЯТИЯ ДУХ

Тъкмо преди да завием зад сградата, видях нещо като лекарски кабинет, а аз, като всяко малко дете, си пъхах носа навсякъде. Докато Исус говореше на някого в коридора на хранилището, аз отворих този кабинет и погледнах вътре.

Видях някакви шишета за хапчета. Взех едно и погледнах етикета. На него пишеше „СВРЪХДОЗА НА СВЯТИЯ ДУХ“. Казах си: „На Земята свръхдозите убиват хора – но веднага се сепнах, – е, Святият Дух не убива. Той просто ще те промени!“

Така че няма нищо неправилно в това да викате към Бога за свръхдоза от Неговия Дух! Тя никога няма да ви нарани – винаги ще ви помогне: ето защо изисквайте свръхдоза и вземете цялото шише!

Когато Исус ме видя да гледам това шише, Той се засмя. А когато се смее, това е най-веселото нещо, което ще видите и чуете. Той се превива от смях и се смее гръмогласно. Бихте си помислили, че ще припадне от смях – толкова много се смее! Това е една от причините, поради които Той е толкова силен – Той се смее здравата. Виждате ли, радостта на Бога е Неговата сила! След това минахме през друга врата и видяхме ангели, работещи много усърдно. Движеха се наляво-надясно, изваждаха папти от големи шкафове, правеха това, проверяваха онова, тичаха насам-натам, даваха на един ангел това, правеха онова. Толкова бяха заети, че дори не забелязаха Исус и мен. (Заради папките, аз наричам това място „Стая на папките“).

Исус отиде до един шкаф, издърпа папка и ми я подаде. Върху нея бе написано моето име – Кенет Робъртс Лиардън.

Аз я отворих. Вътре бяха всички мои нужди и искания, подредени по важност: първо нуждите ми, понеже те са най-важните, след това исканията ми, които могат да почакат. И те бяха подредени от първия ден на живота ми, до последния.

Хора, вашият ангел-хранител не е вече Божий – той е ваш и вие имате право да му говорите. Всички пророци в Библията говореха с ангели: в десета глава на книгата на пророк Даниил се описва как той говореше с ангели – и ние можем да правим същото.

Даниил беше единственият човек в Библията, който е говорил и с двамата архангели – Михаил и Гавраил; двамата дойдоха и говориха с него и той им задаваше въпроси.

Някой винаги ще каже: „Когато хората говорят на ангелите, те достигат до странни религии.“ Но ако ние сме ръководени от нашия дух, ще бъдем способни да различаваме кое е правилно и кое е грешно. Дяволът има фалшификат на всичко, което Бог има. Вие ще разберете гласа на Бога и ще разберете гласа на лукавия. Има разлика в гласовете.

КАК ДА ПОЛУЧИШ ОТГОВОТ НА СВОИТЕ НУЖДИ И ИСКАНИЯ

Ако ходиш според Божиите закони и правила, твоят ангел ще отиде в Рая, ще извади твоята папка и ще я представи на Бога. И ако ти си направил всичко, което си знаел, че трябва да направиш, според най-добрите ти възможности, Бог няма избор – Той трябва да посрещне твоята нужда.

Той ще погледне твоята папка и твоят ангел ще каже: „Той (или тя) направи всичко, което се изискваше от него. Той се нуждае от това, това и това. Какво мислиш, Господи?“

И Троицата ще има съвещание и ще каже: „Ще му ги дадем.“ Понякога Тя ще каже: „Ние ще го благословим и с това, което иска.“ Тогава твоят ангел ще се върне на Земята с отговора (нужните пари, изцеление или всичко, което е необходимо в твоята ситуация). Но твоят ангел трябва да си пробива пътя през второто небе или т. нар. „сухи места“, за да се върне до Земята.

Исус каза, че ние трябва да изгонваме злите духове в „сухите места“. Това е второто небе. Тям няма нищо, което демоните да обладаят. Те са натъпкани като сардини и се бият един с друг.

Това, което дава сили на твоя ангел по пътя от Земята до Небето и обратно, е изповедта на твоята уста и твоят молитвен живот. Това е една от причините, за да се бие дяволът толкова много с движението на вяра и Слово. Неговите лидери ни учат, че каквото излиза от нашата уста (нашата изповед) това и получаваме. Ето защо вашите молитви понякога изглеждат безответни: ангелът донася отговора от Небето до вашия праг – вашият духовен човек едва ли не се протяга и хваща това, което Бог е казал, че е ваше – но тогава го изгубвате, защото произнасяте една неправилна дума, помисляте си една неправилна мисъл, извършвате нещо, знаейки, че е грешно или спирате да се молите – и тогава ангелът се обръща и връща благословението на Небето!

ИСУС МЕ РЪКОПОЛАГА В СЛУЖЕНИЕ

Известно време ние вървяхме и мълчахме. Изведнъж Исус се обърна и с едната Си ръка хвана моите две. Той сложи другата ръка върху главата ми и каза: „Робъртс, Аз те призовавам за велика работа. Аз те ръкополагам за велика работа. Ти ще трябва да тичаш, както никой друг; да проповядваш, както никой друг; да бъдеш различен от всеки друг. Ще настъпят трудни времена, но ти ги приеми като камък за стъпване, а не за препъване. Тръгни със сила и вяра. Аз ще бъда с теб, където и да отидеш. Върви, върви, върви, както никой друг не е вървял. Върви и прави, както Аз съм правил.“

Първият път, когато Исус каза „Върви“, помазанието и огънят започнаха да се вливат от Него в мен от главата до петите ми. Сега, всеки път, когато говоря за Бога дали пред един или перд три хиляди, Той ме запалва, както вие четете в Евреи 1:7 (Той прави служителите Си огнен пламък).

Аз действително се изпотявам и ми става горещо, тъй като този огън и това помазание се изстрелват нагоре, вътре в мен.

Хора, ние трябва да влезем в Божия огън. Това е огънят, който изгаря всяко зло или плява във вашия живот и ви пречиства и освещава пред Бога. Виждате ли, вие не можете да ходите пред Божия Трон с грях в живота си. Ако го направите, ще бъдете унищожени от Славата и Огънят.

Но, ако оставите огъня на Святия Дух да пронизва вашето тяло и да ви направи чисти, ще бъдете способни да ходите пред Бога дръзновено, с чисто сърце и чист ум. Ще знаете, че можете да ходите в Неговото присъствие, където ви е мястото, без да бъдете унищожени.

След като се моли за мен и ме ръкоположи, Исус се дръпна крачка назад. Погледнах към дланите на ръцете си. Бяха червени като кръв. Като се дръпна назад, Исус постави голям екран и на него Той започна да ми показва моя изминал живот още от деня, в който бях роден.

Аз бях само на осем години и не беше много дълъг животът ми до момента, но Исус ми показа част от него и го продължи до деня на моята земна смърт. (Е, сега това не означава, че вие трябва да ме чакате да умра, за да дойде Исус, тъй като единствено Бог-Отец е Този, който знае кога ще се завърне Синът. Самият Исус Христос не знае това, тъй като Той ми показа моя живот, като че ли изобщо няма да се върне, докато съм жив. Обаче аз вярвам, че Исус ще дойде преди да умра).

Аз не се страхувам да умра. Аз искам да си отеда вкъщи на Небето и да живея в моето жилище, и да вървя по златните улици с Исус Христос.

Тогава Исус започна да ми показва лицата на хората, които ще дойдат в моя живот и ще го променят значително, или на които аз щях значително да променя живота. Той ми каза техните първи имена и инициалите на последните. Аз вече срещнах някои от тези хора. Други пропуснаха да направят това, което Бог им беше определил, но аз съм човек, който оставя Бог да подрежда нещата. Аз не Му помагам. Ако нещо трябва да стане, зависи от Бог да го направи. Освен това, аз се видях да проповядвам на различни места и аз видях неща от бъдещото ми служение. Има неща, които знам, но не мога да кажа, защото все още не е дошло времето.

Исус ме прегърна и целуна. Разбрах, че е време да се връщам. Не исках да оставам, защото вече бях видял всичките души, които трябваше да спечеля. Най-великото и решаващо чудо не е да възкресиш мъртвец. Най-великото чудо е, когато някой се новороди.

Тръгнах към най-близката врата. Исус каза: „Робъртс!“ Обърнах се светкавично. Там стоеше Исус със сълзи, стичащи се по лицето Му, и с протегнати напред ръце. Той каза: „Обичам те!“ И когато каза това, аз бях обратно в тялото си.

Бях стреснат, но се уверих, че преживяното е било реалност, защото този огън и това помазание продължиха да се изливат в мен още два часа и половина след завръщането ми. Вие говорите за преживявания с Бога – аз имах такова. Но Бог няма любими хора. Каквото е направил за мен, Той ще направи и за вас.

Мнозина ще кажат: „О, но това е само за определени хора, като например за пророците.“ Не е вярно. Това може да се случи и с вас, но първо трябва да изберете на кого ще служите.

Ще трябва да посветите всичко, което имате на Бог – всичко от „А“ до „Я“ и повече – така че да можете да ходите пред Него като приятел. Вие можете да бъдете Божии приятели.

Аз съм един пример за това какво може да се случи с вас, ако платите цената. А това не го казвам, за да се величая. Аз съм предвестник, да говоря на младите хора. Моето служение е съвсем различно: аз предизвиквам по-възрастните хора и приобщавам младите. Не много служения правят така.

Навярно причината Бог да ме призове в служение в такава ранна възраст е: Той знаеше, че аз не се безпокоя какво казва или мисли светът. Аз бих направил каквото Бог каже, без значение какво. Исус и аз сме приятели. Ние вървим и си говорим заедно. Заедно си правим плановете. Той седи до мен. Той прави всяко нещо с мен. Когато се събудя сутрин, казвам: „Добро утро, Татко! Добро утро, Исусе! Добро утро, Святи Душе!“ Аз чакам за отговор и отговорът винаги идва: „Добро утро, Робъртс!“ – от три ясно доловими гласа. Как знам разликата ли? Има три различни Личности в Едно. Когато влезеш в областта на Духа, ти можеш да определиш коя от Тях ти говори.

Ние чуваме тълкуване на езици или пророчество, които понякога показват кой от Троицата говори. Има три различни гласа и те не се прекъсват един друг.

ПОЗНАВАНЕ НА ТРОИЦАТА

Ние не познаваме Троицата с нашите чувства: ние познаваме Бог чрез Божието Слово. Нашите чувства са променливи и непостоянни. Не можем да разчитаме на тях. Ако изучаваме Божието Слово, ние ще познаваме Бог по-добре.

Троицата и аз сме приятели. Когато станете Неин приятел, вие ще се научите да разбирате кое Тя харесва и кое не. Ще узнаете причината, заради която Тя прави нещата.

Аз открих, че Бог е три неща: светлина, живот и любов. Бог обича хората толкова много, че любовта просто извира от Него.

Бог има индивидуалност. Той има чувства. Той може да бъде наскърбен например, защото не сте Му говорили напоследък. Авраам беше Божий приятел. Даниил говореше с Бога. Вие можете да познавате Бога. Кога за последен път казахте: „Господи, обичам Те!“? Може би сте забравили?

Бог иска да ви познава. Може да ви срещне насред пътя. Всичко, което трябва да направите, е да кажете: „Господи, искам да говоря с Теб!“

Исус се грижи за вас. Ако не се грижеше, Той не би умрял за вас. Той се грижи за всичко: за вашия начин на живот, за вашето благополучие. Той се грижи, грижи, грижи.

Святият Дух иска да прави нещо за вас. Той е най-богатата Личност, която съм виждал някога.  Той е Този, който ви кара да се смеете и да танцувате в Духа. Той е Този, който събаря хората и ги залепва за пода и те не могат да станат.

Той е Този, който отваря слепи очи. Той е Този, който маха духовните капаци. Той е Този, който ви показва нещата. Той е мощта на Троицата. Той е Този, който живее вътре в нас. Ако ние осъзнаем, че същата сила, която възкреси Исус Христос от мъртвите, обитава вътре в нас, никой от нас няма да боледува.

Трябва да се научим да ходим и да говорим с Бога, както Енох го правеше. Трябва да знаем кой е Бог, заради Него Самия, а не заради Неговите блага. Ако сърцето ви е чисто, тогава ще получите и благата.

Бог е голям Бог и Той може да се погрижи за нашите малки проблеми. Както Смит Уигълзуърд каза, ние трябва да гледаме на земните проблеми от небесна гледна точка. Бог е жив и е добре, и Той седи на Своя Трон!

АЗ ВИДЯХ ИСУС ВТОРИ ПЪТ

Втори път видях Исус, когато бях приблизително десетгодишен. Намирах се в стаята си и Исус просто влезе през стената. В началото се изненадах. Исус протегна ръце, притисна ме в прегръдка и ми каза няколко неща, включително и думи за насърчение. Това е единият от двата пъти, за които не мога да разкажа, защото нещата, които Той каза бяха твърде свещени. След това Той излезе през другата стена на стаята и си замина.

Третият път, когато видях Исус, бях на около 11 години. Исус влезе през входната врата, докато аз гледах „Лаверни и Шърли“ по телевизията. Дойде и седна до мен на кушетката, хвърли поглед към телевизора и всичко в този естествен свят изчезна. Аз не можех да чувам телефона или телевизора – всичко, което чувах и виждах, беше Неговата Слава.

Той ме погледна и каза: „Робъртс, Аз искам да изучаваш живота на Моите генерали от великата Ми армия през вековете. Познавай ги като на длан. Разбери защо те имаха успехи. Узнай защо те пропадаха. И няма да ти липсва нищо в тази област.“

Той стана, излезе през вратата, телевизорът се включи отново и аз продължих да гледам „Лаверни и Шърли“.

От тогава аз внимателно изучавам великите служители от миналото (и някои, които бяха неизвестни), за да открия защо те успяваха или се проваляха. Започнах с четенето на една книга за Смит Уигълзуърд, която моята баба тъкмо ми беше дала. След това изучавах живота и служенията на такива мъже и жени като Джон Алексъндър Дауи, Чарлз Фини, Мария Удуърд-Етер, Джон Г. Лейк, Ейми Симпъл Макферсън, Кетрин Кулман и много други.

През повечето време ние бягаме от дявола. Аз открих, че великите проповедници от миналото търсеха дявола. Те не се страхуваха. Ние можем да научим много от примерите на тези велики мъже и жени, които сега са с Господа. Част от моето бъдещо служение ще бъде да отивам да казвам на други проповедници как да избегнат капаните на дявола.

Когато четях, Святият Дух ме учеше. Той ми показваше колко бяха различни тези хора. Питаше ме: „Забеляза ли това? Забеляза ли как те казваха това – как се движеха с Мен по този начин?“ Той пресъздаваше сцената за мен. Той казваше: „Така беше. Аз бях там – би трябвало да знам.“

Той е мой Приятел. Той може да ми говори така. Аз Му говоря по същия начин.

През цялото време Той ме учеше как да премина и да ходя в областта на чудесата. Когато съм на събрание, аз се озовавам веднага в областта на Духа.

Исус ми обеща някои неща през онзи ден, когато ме посети у дома. Той каза: „Робъртс, ако бадеш верен в това нещо, Аз ще те издигна бързо.“ (Библията казва, че първо трябва да бъдете верни в малките неща).

Трябваше да оставя телевизора. Трябваше да обърна гръб на училищните игри. Трябваше да напусна всичко, дори най-близкия си приятел и да направя всичко, което се изискваше от мен, за да следвам Бога, така че да мога да вляза в служението си.

Онзи ден Исус ми даде и друго обещание. Той каза (ако аз бъда верен в тези изследвания): „Ти ще можеш да срещнеш великите генерали на сегашното време.“ И Бог изпълни обещанието си. Той ме свърза с тях.

Ако вие дадете на Бог да го извърши, то ще се случи в Неговото време и всичко ще заработи в порядък – всичко. Понеже Бог има план, който Той не спира. Ние трябва да се движим по Неговия план. В Библията ще забележите, че не много хора се тревожеха за времето.

АЗ ПОГЛЕДАНАХ ОТНОВО КЪМ РАЯ

През януари 1983 година бях събуден от ангел в пет часа сутринта. Той каза: „Погледни!“ и аз погледнах отново към Рая. Има разлика между отиване в Рая и поглеждане пак към Рая. Аз не отидох там за втори път – просто погледнах отново. (Вашите духовни очи никога не отслабват. Винаги можете да виждате духовните неща ясно).

Раят е на върха на Вселената – вие трябва да отидете толкова далече, за да го достигнете. Виждате ли, Вселената се разширява с такава скорост, с каквато Бог я е извикал в съществуване и тя започва от портите на Рая.

Като погледнах към Рая, аз видях мястото, където бях видял десетки хиляди колесници, когато бях на 8 години. (Въпреки че тези колесници се теглят навярно от коне, аз не видях конете). Аз си играех на колесниците, но сега те бяха изчезнали!

Аз се обърнах и попитах Исус: „Какво означава това? Какво означава това? Защо ми го показваше?“

Той каза: „Нека ти обясня. Всеки път, когато на Земята е имало велико движение на Бог, тези колесници напускаха Рая и занасяха необходимите източници на сила или пък оръжия, за да се осъществи това движение.

Спомни си обещанието, което Ми даде! (Ние направихме няколко споразумения на Небето). Това е Моята част. Аз трябва да ти кажа. Те са дошли на Земята и са донесли силата.“

Исус добави: „Следващото движение на Бога е дошло на планетата Земя. Вие не трябва да се молите то да стане. То е тук! То пристигна!“

Ето защо, хора, не казвайте повече: „Аз се моля за следващото движение на Бога.“ Ние сме в него! НИЕ СМЕ В НЕГО! НИЕ СМЕ В СЛЕДВАЩОТО ДВИЖЕНИЕ НА БОГА! И тепърва започваме да осъзнаваме, че то е тук.

Като изследовател на петдесятното движение, забелязах, че всеки път, когато имаше ново движение на Святия Дух, винаги бяха изкарвани първо нови оръжия. Бог ми каза, че тези колесници ги доставят тук, долу, а ангелите-воини ги направляват къде да отидат. През целия този ден чувах грохота им по коридорите на университета. Когато карах към къщи, чувах шума им по покрива на колата си.

ПОСЛЕДНОТО И ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ

Виждате ли, това е специално време. Това е последното и заключително движение на Святия Дух. Това последно движение ще бъде буря на Святия Дух. Облаците на Божията Слава ще слизат. Божиите светкавици (както Джон Г. Лейк ги наричаше) ще започнат да падат. Ранният и късният дъжд ще валят по едно и също време, и ветровете, и гръмотевиците на Бога ще бъдат чути. Това е буря в Духа и тя ще стане – просто чакайте и вижте.

Тези, които се съмняват, ще бъдат отминати. Бог ще използва тези, които желаят, и тези, които ще се подчинят на Неговата сила, защото Бог не може повече да чака хората да се приготвят. Той ще употреби този, който е готов, независимо дали е на 96 или на 2 години. Бъдете покорни, така че Божията сила да може да протича през вас. Бъдете готови, защото, ако не сте, ще бъдете подминати. Това е законът на Евангелието.

Църквата в момента е в преходен период. Ние превключваме на най-висока скорост. Ще видим много повече чудеса. Всъщност, чудесата, които ще видим в това идващо движение, ще бъдат невероятни.

Изцеренията са постепенни, а чудесата са мигновени. Видяхме много изцерения и те са важни. Ще има все още изцерения, но ще видим повече чудеса: слепи очи – отворени, инвалиди – изцерени, липсващи крака – възстановени мигновено.

Ще дойде денят в това последно движение на Бога, когато всеки човек в събранието ще бъде изцерен веднага – мигновено. Виждате ли, последното движение на Църквата ще бъде изява на силата на Бога. А то ще дойде първо сред младежите.

ЩЕ ПАДАТ МАНТИИ

Едно от нещата, което ще започне да се случва, е, че мантиите на велики хора и пророци ще падат върху тези, които могат да поемат отговорността за тях. Мантиите на Еремия, Исая, на хората от Новия Завет, дори през цялата история, ще започнат да падат върху хора и те ще действат в силата на помазанието на другия толкова добре, колкото в своето. Разберете това: не всеки ще получи мантия. Бог е запазил тези мантии за това последно време, защото това ще бъде най-великото изливане на Святия Дух, което светът някога е виждал. Мантиите са запазени за това време, защото те стават по-слаби, когато се предават през вековете.

Тайнствените неща на Бога са навсякъде около нас, чакащи да бъдат разкрити. Започни да правиш духовно изучаване и експериментиране, за да разбереш как тайните на Бога работят.

Проявите на Божия Дух ще дойдат първо сред младите хора, защото ние вземаме нашата увереност, нашата упоритост и ги насочваме към Татко Бог. Той харесва това. Той може да го използва по един добър начин. Ние ще го използваме за Божието Царство и ще унищожим властта на тъмнината. И вие, молитвени воини, ще бъдете тези, които ще ни подкрепяте в молитва.

Никога не съм виждал толкова много от Божията сила, проявена, колкото сега. През пролетта на 1983 година аз проповядвах на младежко събрание пред около 250 млади хора във Виктъри кришчън център – Тулса, Оклахома.

Когато започнах да полагам ръце, Божиите светкавици почнаха да удрят хората. Грешници и светии еднакво видяха Божиите светкавици да излизат от пръстите ми и да удрят хората.

И стана най-странното нещо: аз забравих да дам призив за покаяние, но грешниците бяха толкова шокирани, че се опитаха да намерят хора, които познават Бога. Те дотичаха до младежкия пастир и до мен, питайки: „Как да стигнем до Бога? Как? Как?“ Виждате ли, когато Божията сила се проявява, няма нужда да отправяш призив: грешниците ще дойдат, търсейки ви!

Божията сила беше толкова мощна, че хора, стоящи на два-три метра от платформата започнаха да падат – дори онези, които съзнателно се съпротивляваха. Младите хора, които не бяха плакали пред своите родители, започнаха да плачат пред всички присъстващи.

ОЧАКВАНЕ НА СВЯТИЯ ДУХ

Много пъти ние чакаме Святият Дух да се движи. Ние се чудим защо Той не се движи. Но това не е вярно – Святият Дух винаги се движи. Той винаги се движи! Той винаги се движи! Ние чакаме дарбите на Святия Дух да се движат. Не – те вече са в действие. Проблемът е, че ние не сме влезли в областта, където са те!

Когато влезете в областта на Духа, знамения и чудеса ще ви последват. Вие ще станете безразлични към този свят и критиките на хората. Всяко от нещата, които интересуват вашето естествено тяло, ще отпадне и всичко ще бъде в хармония с Татко Бог. Тялото не си ти. Ти си дух. Ти живееш в тяло. Ти притежаваш ум. И вие трябва да дадете на вашия дух да управлява ума и тялото ви. Няма нужда да се движите от Слово или от видение от Бога. Хубаво е да имате ръководство от Святия Дух – това е необходимо, но аз вярвам, че то е част от учебния процес. Копнея за деня, когато ще бъда така в хармония с Бога, че Той само ще си помисли нещо и аз ще знам какво да правя. По този начин трябва да бъде.

Пророците в Библията действаха така. Много пъти те знаеха какво трябваше да бъде направено, и те отиваха, и го правеха. Например, когато Илия възкреси малкото момче от мъртвите, той нямаше видение, знамение или чудо от Бога. Той просто каза: „Душа, върни се обратно в това тяло!“ – и детето оживя.

Ето къде трябва да бъдем: достатъчно близо до Бога, та когато Той мисли за нещо, ние да разбираме какво да правим без Той да ни казва: „Отиди се моли за онзи човек. Отиди направи това!“

И начинът, по който Бог прави всичко е СЕГА, СЕГА, СЕГА. Виждате ли, в Рая няма минало и бъдеще. Всичко е в „СЕГА“. Сега е денят. Сега ти си изцерен. Сега, сега, сега.

Ние се намираме в нашия свят и време. Но когато преминем в областта на Духа и живеем там, където принадлежим, ние ще ходим в Божието време. Ние ще ходим в „сега“. За да бъде това настоящо движение на Бога успешно, ние трябва да стигнем до това положение. Това е общение с Бога – ходене и говорене с Него като с Приятел.

Ако не познавате Бог като Приятел, можете да Го познаете.

Ако искате да направите Небето свой дом, можете да го направите.

Ако искате Исус Христос да дойде във вашето сърце и да бъде Господ на вашия живот, Той ще го направи.

Молете се с тази молитва:

„Господи, бъди милостив към мене, грешния. Прости ми греховете! Ела в моя живот и ме направи нов. Аз вярвам, че Исус Христос умря на кръста за мен и възкръсна от мъртвите за мен.

Исусе, аз искам Ти да бъдеш мой Приятел и Господ на моя живот. Аз ще Ти служа през всичките си дни.“

Ако сте взели това решение, пишете ми на посочения адрес, така че да мога да ви изпратя безплатна литература, за да ви помогне във вашето предстоящо ходене с Исус Христос.