Съдържание Цялата книга на една страница

ПОСЛЕСЛОВ

Мнозина питат: „Кой Го е видял? Кой се е върнал от там?”

Няма човек, който да не търси истината за смисъла на живота. Тя може да бъде видяна чрез очите на един бивш милиционер на страниците на тази книга. Възпитан в духа на марксизма-ленинизма, Иван Великов Бабулев има отговор от 1960 г. В редовете на Народната милиция Бабулев се среща с възкръсналия Христос, почитан до ден днешен в целия свят като Божий Син, Господ и Месия (Спасител на света).

Сам по себе си случаят е уникален, дори само поради факта, че Бог се явява на един служител на Партията! Най-феноменална обаче си остава причината, поради която Бог го прави: любовта Му към погиващите атеисти. През последното десетилетие Националната българска телевизия е заснела филм за живота на Иван Бабулев със заглавие: „МИЛИЦИОНЕР – МИСИОНЕР”.

 

Bulgarian edition
2000, Mission Philadelphia

АЗ ВИДЯХ ИСУС ХРИСТОС
Спомени на Иван Бабулев,
бивш милиционер

Първо българско издание
Редактори:
Цветанка Узунова
Ваня Иванова
Бистра Донева
Художник на корицата: Енчо Тодоров
Графичен дизайн: Енчо Тодоров
2000, Мисия ФИЛАДЕЛФИЯ
Девин 4800, ул. Явор 6