Съдържание Цялата книга на една страница

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БОГ МИ показа ангелът, който ме пази. Такива ангели има за всеки вярващ. Когато са ме гонили, Бог ми е показвал “моята защита”. Ние, Неговите деца, сме на особено почетно място. Бог изпраща отделни ангели за нас, но Той има и войска. Ангелите от войската бяха без крила, но с позлатени дрехи. Те пееха някакъв Божествен химн, а когато минаваха покрай мен, ме поглеждаха. Затова не ме е страх да говоря на хората за Господ Исус Христос. И вместо аз да се боя от тях, те бягат от мен. Нали в Библията пише: “Господ е откъм мен; няма да се убоя; Що може да ми стори човек?” Не ме е страх. Но той ни е дал и мъдрост. Ходя навсякъде. От Господ няма по-силен! Бог е толкова велик! Ние като че ли нямаме представа колко силен е Този, Който сътвори цялата Вселена! Поради непознаването на Бога човек може да има страх. Всъщност дяволът е този, който дава страх. В Господа може да имаме само Неговия мир!

Ако Исус не беше с мен и не ми даваше откровения, не знам какъв щеше да бъде животът ми. Но Господ Исус предварително ме предупреждава за всичко, което ще ми се случи, за да знам и да се предпазвам.

Ние, Неговите деца, сме на особено почетно място още тук, на земята. Но много е важно не само да се наричаме християни, но с цялото си сърце да се предадем на Христос.

следваща глава ПОСЛЕСЛОВ