СИЛАТА НА ДУМИТЕ

Думи, думи, думи, нека да поговорим малко за тях. Има милиони думи в света. Те се намират в книги, вестници и на много други места. Те са просто думи.
Има още и думи, написани в Библията. Хиляди думи има в тази чудесна книга. Някои от тях изглеждат като всички други думи в света. Те имат същия правопис, но са различни. Исус казва: “Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са”. Бог казва за Своите думи, че те са живот за всички, които ги намират! Той казва: “Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни”. Библията ни учи: “Всичкото Писание е боговдъхновено”.
Въпреки, че думите в Библията изглеждат като всички други, има една разлика. Те са Божии думи. Бог вдъхва живот в тях. Ако ние вземем тези думи и ги използваме, ще дойде чудо!!!
Бог употреби думи, за да създаде този свят. Писано е: “Той създаде всичко чрез Словото на Своята мощ”. Той сътвори всичко чрез думи, Той каза: “Да бъде” – и то стана.
Думите в Божиите уста бяха силни!!!
Ако Неговите думи се изповядат чрез нашата уста, те стават също силни!!!
В Осия 14:2 пише: “Вземете със себе си думи и върнете се при Господа”.
Какво можеш ти да вземеш, когато поискаш от Господа да извърши чудо? Какво желае Той да му занесеш?
Вземи думи! Вземи думи! Вземи Божиите думи! Вземи Божиите обещания и ги изповядай пред Него!
Бог каза: “Подсети Ме”. Бог желае да Му напомняш Неговите обещания.
Библията казва: “Ти си се впримчил с думите на устата си”.
Бог казва: “От думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш”.
Господ казва: “Смърт и живот има в силата на езика”. Твоите думи са важни. Вземи Божиите думи в твоята уста и ги изговаряй.
В книгата Иоил пише: “Слабият нека каже: Аз съм юнак!” Слабият нека каже-каже-каже! Не да се моли, но да каже!
Ако слабите понякога желаят да получат помощ, те трябва да променят речта си.
Ако болните желаят да получат помощ, те трябва да променят речта си.
Ако тези, които са в трудност и искат да получат помощ, те трябва да променят речта си. Нека слабите ден и нощ да казват: Аз съм силен! “Господ е сила на живота ми!” Нека болният каже: “С Неговите рани аз се изцелих. Той наистина понесе печалта ми и със скърбите ми се натовари. И с Неговите рани аз се изцелих.”
“На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват.”
“На мен ми положиха ръце и аз се възстановявам.” “Господ е мой лекар.” “Той отне болестта ми.” “Благославяй, душе моя, Господа и всичко, що е вътре в мен, нека хвали святото Му име. Благославяй, душе моя, Господа и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.” Слава на Господа, Той казва: “Всичките”. Кажи го и болестта ще отмине.
Който се намира в трудност, трябва смело да каже: “Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти”. Прогласи: Бог е с мен! Той е мой помощник! Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?! “Много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях!!!”
Нека тези, които се измъчват от дух на страх, започнат да говорят. Промени твоята реч, ако искаш да постигнеш победа. Нека страхливият ден и нощ смело да говори:
“Господ е Пастир мой, няма да остана в нужда. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен.” “Не бой се, защото Аз съм с теб. Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да! Ще ти помогна! Ще те подпра с праведната Си десница.”
Който се страхува, трябва отново и отново да казва: “Господ е светлина моя, избавител мой, от кого ще се боя? Господ е сила на живота ми, от кого ще се уплаша? Когато се приближиха при мен злосторници, противниците ми и неприятелите ми, те се спънаха и паднаха.”
Който е преследван от страха, да каже: “Бог ни е дал Дух не на страх, а на сила, любов и себевладение!”
Прогласи това: “Нямам дух на страх! Имам силата на Святия Дух! Имам Духът на любовта! Имам Духът на себевладение!” Изповядвай това на всеки. Не говори за твоите страхове, но говори за това какво Бог казва за теб. Върши твоята част, изповядвай и страхът ще се стопи, както мъглите пред изгряващото слънце.
Нека слабият да каже!
Нека, който е в беда, да каже!
Нека болният да каже!
Нека тези, които се нуждаят от чудо, да кажат!
Какво трябва всички тези хора да кажат? Какво трябва ти да кажеш? Кажи това, което Бог казва! Вземи Неговите обещания и престъпи чрез Господ Исус пред Неговия трон и Му припомни за това. Изповядвай, че те ще се осъществят точно сега.
В Послание към Евреите е записано: “Бог е казал: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя; така че дръзновено казваме: Господ ми е помощник, няма да се убоя; какво ще ми стори човек?” Това е един много забележителен пасаж! Обърни внимание: Той казва, че ние можем дръзновено да говорим!!!
Бог не ни е дал стотици обещания, просто, за да ги вярваме. Той ни ги е дал, за да можем дръзновено да ги изговаряме в нашето изповядване за освобождение.
Вземи някои от Неговите обещания, които са във връзка с твоята ситуация, и повярвай с цялото си сърце. Сега започни дръзновено да казваш тези обещания на себе си, на твоите приятели, на твоето семейство и на Сатана!!! На всички заявявай смело: “Това казва Бог, моят Баща. Аз го вярвам. Сега то ми принадлежи!” Стой на това и го изричай в болка, в страдание, страх и нужда. Исус е “Първосвещеникът, Когото ние изповядваме” и Той ще гледа непременно това да стане реалност в живота ти.
Библията казва в Евангелието на Марка: “Който каже на тази планина: Дигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане”.
Помисли, че ние можем да имаме това, което казваме, ако не се усъмним в сърцата си. Ако ти не мислиш, че това е един закон, който действа, то опитай обратното. Това е, което повечето хора вършат. Те вярват, че са болни и че ще станат още по зле и го разказват на всеки. Попитай ги и те открито и убедително ще ти кажат: Аз съм болен, имам болки и вероятно ще трябва да вляза в болница. Вярвам, че имам рак. И става все по-лошо. И така продължават. Те го вярват, казват и получават това, което казват. Ако действа в обратна посока, то непременно ще действа и в права. Ще действа, когато упражняваме вяра, като изповядваме и казваме Божиите обещания.
Но днес започни с това. Не се съмнявай! Повярвай със сърцето си това, което Бог казва и го изповядвай постоянно, и ти ще получиш това, което казваш.
Ти виждаш, че Бог бди, за да бъде Словото Му изпълнено.
Има три гласа, които говорят:
Първо: Вика гласът от бездната. Ако рак, болест, слепота и мъка са дошли в живота ти, той вика със силен и гърмящ глас: “Ти си болен! Ти имаш мъка! Ти си болен! Ти имаш мъка!” – това е единият глас.
Второ: Божият глас ни казва в Неговото Слово: “И с Неговите рани ние се изцелихме. Той понесе нашите болести. Той ни изкупи от проклятието, като стана проклет за нас. Той понесе нашите грехове. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда.”
Симптомите и болестта казват едно, а Бог казва друго.
Трето: Въпросът е какво казваш ти на това?
Чия страна ще избереш? Ще отминеш ли и ще изповядваш какво Сатана ти е направил или ще стоиш на Божието Слово и ще изповядваш, какво Бог казва? Ако си съгласен с Бога кажи: Амин!
Виж, че Библията казва, нека слабият да каже – не да се моли. Нека слабият да каже: “Аз съм силен”. Така казва Бог: “Нека слабият да каже”. Той трябва да каже нещо.
Нека болният да каже: “Аз съм изцелен”. Нека този, който е в трудности, да каже: “Аз съм освободен”. Нека този, който е нападнат от демони да каже: “Аз съм свободен”. Кажи го въз основа на великото и свято дело на Сина на живия Бог, Който проля кръвта Си, за да те изкупи от тези неща.
Виж жената с кръвотечението. Тя каза нещо! В Библията тя казва: “Само ако се допра до Него, само ако се допра до Него, ще оздравея”.
Виж Давид, когато застана срещу Голиат. Той каза нещо! Той каза: “Днес Господ ще те предаде в ръката ми”.
Едно от най-чудесните открития, които съм намерил в Библията, е за думите!
Сирофиникиянката, която следваше Исус, не беше спасена и Исус не искаше да я слуша. Но Той подсили нейната вяра и не се държеше неучтиво. Когато тя вървеше след Него, Той не казваше нищо. Но учениците казаха: “Отпрати я, защото вика подир нас”. Тя каза: “Господи, дъщеря ми е обхваната от бяс”. Майката на тази дъщеря тичаше след Исус и викаше за помощ. Тя искаше чудо за малката си дъщеря, която беше вкъщи и се нуждаеше от помощ. Накрая Исус се обърна и й каза: “Не е правилно да се вземе хляба от децата и да се хвърли на кученцата”. А тя отговори: “Да, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат под трапезата”.
Сега слушайте. Той каза: “О, жено, голяма е твоята вяра. И понеже ти каза това, демонът излезе от дъщеря ти.” Помисли за това! Една жена молеше да каже нещо, да изповядва нещо и един демон напусна дъщеря й. Исус й каза, че демонът ще напусне дъщеря й въз основа на това, което тя изговори!
Аз ви казвам, много демони действат в дъщери, съпрузи, съпруги, деца, мъже и жени въз основа на нещо, което ние изговаряме. Всъщност ние изповядваме, че искаме да живеем за дявола, ако казваме, че нищо не получаваме, ако казваме, че не се поддаваме и ако казваме, че ще направим нещо противно на Бога. Този вид говорене отваря врата за дявола и силите на тъмнината. Тази сирофиникиянка дойде при Исуса, молеше Го и говореше. Дъщеря й беше на много километри далеч от нея. Но тя получи изцеление за своята дъщеря въз основа на това, което изповядваше.
Мои приятели, важно е какво изговаряте!
Библията казва, че ако ти не се съмняваш в сърцето си, но вярваш, че нещата, които изговаряш, ще станат истински, ти ще имаш това, което казваш. Ако ти се молиш, вярвай, че ти ще получиш и ще имаш, каквото казваш.
Знаеш ли, че това, което си в момента, е резултат от това, което си говорил? Това, което ти изговаряш, се осъществява в твоя разум, в твоята физика и духовна същност. Ако ти си слаб и сломен, изпитай се. Ти си продукт на това, което изговаряш, защото получаваш, каквото казваш. Ако желаеш да бъдеш друг, то промени речта си. Ако желаеш да промениш живота си, трябва да промениш изповядването си. Чудото е в твоята уста. Ти няма да намериш проповедник, който ще ти помогне, ако продължаваш да изповядваш делата на дявола и тъмнината. Ти няма да намериш проповедник, който ще ти помогне, ако не изповядаш какво казва Бог в Словото Си.