НАЙ-ГОЛЯМОТО ЧУДО

Мисля си за времето, когато преживях най-голямото чудо от всички чудеса – спасението на душата си.
Бях твърдоглав и грешен. Вървях с тълпата. Следвах света и го обичах. Бях един заблуден грешник по пътя за ада.
В Своята милост Бог е спасявал на два пъти живота ми. Първият път, когато съм бил няколко месечно бебе. Скочил съм от ръцете на сестра ми в една открита камина, но Бог е запазил живота ми. Вторият път, когато бях юноша и плувах в една река. По средата на реката умората ме надви и няколко пъти потъвах, бях толкова изнемощял, че нямах сили да извикам на моите приятели. Накрая се предадох и потънах. Едно момче, което плувало върху дъска и не знаело, че тялото ми се носи под водата, се гмурнало с главата надолу, ударило се в тялото ми, изтласкало ме е на плиткото и аз оживях.
О, колко добър и милостив е Бог към всички нас! Сигурно, скъпи читателю, Той е запазвал много пъти и твоя живот.
Но в моето окаяно състояние аз се нуждаех от чудо, което да промени сърцето ми и да спаси душата ми.
Една нощ, към два часа, се прибирах от бара. И както си вървях през град Форт Уърд, Тексас, взех да размишлявам за Бога, за ада, небето и вечността. В онази нощ Бог започна да отговаря на нечия молитва. Аз бях изобличен за моите грехове, макар че не знаех какво става.
Но как получих чудото, от което се нуждаех?
Обадих се на мой приятел, християнин. Той ми поясни: “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него (в Исус), но да има вечен живот”. Каза ми още: “Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки от своя път и Господ възложи на Него (Исус), беззаконието на всички ни”. Той ми назова Божиите обещания. Посочи ми къде се казва: “А на ония, които Го (Исус) приеха, даде право да станат Божии чада. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси.” “Дойдете сега, та да разискваме, казва Господ, ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг, ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.” “Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш.”
Повярвах в сърцето си на тези обещания, но не можех да намеря освобождението и мира, от които се нуждаех.
Аз се нуждаех от чудо, а чудото беше в моята уста!
Отидох с моя приятел на църква. Минах с него по пътеката. Застанах пред всички. Отворих устата си и чудото излезе! С устата си говорих, какво Бог е казал в Своето слово. Аз приех Исус Христос като мой Спасител и Той спаси душата ми. Изповядах, че от сега съм християнин, основавайки се на авторитета на Неговите големи обещания. Че греховете ми са измити в Неговата кръв. Че аз съм Божие чадо! Че това е истина, защото Божиите обещания го казват!
Изповядването на Божиите обещания е за спасение.
В онзи ден чудото на изкуплението на греховете ми стана реалност. Исус ме спаси. Но Той не го направи, докато не отворих устата си и не прогласих, че Неговите обещания са валидни и за мен.
Божиите обещания (Словото) са близо до теб, в твоята уста. Но трябва не само да ги вярваш, но и да ги изкажеш на глас – това ще ти донесе чудото, от което се нуждаеш.
Чудото е в твоята уста! Не го оставяй да лежи бездейно и пасивно. Изговори го!!! Прогласяването е за спасение.
Спасението означава не само спасение на душата. То значи още изцеление, сигурност, освобождение и т.н.
Постави Божиите обещания, които са във връзка с твоята ситуация, в сърцето си и ги повярвай! После отвори устата си и изповядай слово за освобождение, изцеление, защита на тялото, душата и духа. С други думи, както си получил чудото на изкупление, по същия начин можеш да получиш и другите чудеса. В случаи на изцеление или други нужди действието може да не бъде веднага видяно или почувствано, но ако ти продължиш да изповядаш обещанията и не се съмняваш в сърцето си, чудото ще се прояви за прослава на Неговото име. Исус е чудотворецът! Думите могат да действат, ако изповядаш Божието Слово. Бог е нашият лекар. Библията казва: “Те ограничиха Святия Израйлев”. Ние можем да ограничим Бога. Той желае да те освободи, да ти подари чудо! Но ако ти не търсиш обещанията Му, не ги вярваш със сърцето си и не ги възвестяваш с устата си, ти ще ограничиш Божията чудотворна сила. Толкова лесно е да тичаш при някой вярващ. Ние не отхвърляме това, но понякога може никого да нямаш около себе си. Бог желае самия ти да растеш във вярата. Той желае ти да знаеш, че си важен за Него. Той обещава, че ще чуе гласа ти: “Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори”.
Бог чува твоето изповядване на Неговите обещания и ще го уважи.