“ТОЗИ, КОЙТО ЖИВЕЕ В ТАЙНОТО МЯСТО”

Веднъж, когато Джилберт беше на петнадесет години и се връщал следобед от колежа (с него били и други момчета, тичащи за автобуса, спрял заради тях на оживената улица “Джеферсън”), той не забелязал насрещната кола, която приближавала с голяма скорост. В този момент, когато Джилберт видял, че няма да избегне удара, направил отчаян скок. Колата профучала край него и чудно как закачила само куфарчето с тромпета, който той носел, като го запратило надалеч. Когато той го вдигнал – нито куфарчето, нито тромпетът били повредени.

Джилберт ни разказа всичко това и ние му напомнихме, че още като дете е посветен на Бога. Също му припомнихме и деня, когато получи тромпета, и когато цялото ни семейство коленичи в молитва, за да посвети инструмента на Бога. Колко чудесно и вярно е словото от псалмите: “Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе, да те пазят във всичките ти пътища; на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си…”

Чудя се как хората живеят без Бога? Наистина е чудно! Мнозина въобще не доживяват срока си, а просто си умират рано. Дори животът на някои предани християни е скъсен поради липса на знания за Божествената изцелителна сила. Намирам за престъпление да знаеш посланието за Божественото изцеление и да не го споделиш с умиращия свят.

През двайсетте и две години на нашия брак, като изключим времето, когато нашите три деца бяха родени, разходите ни за медицински услуги са били около 25 долара, в които влиза задължителното имунизиране при пътуване в чужда страна. В същото време от предишните страници сте разбрали, че Сатана не ни е оставил нито за миг без предизвикателства. Преди няколко седмици бях на една опашка в супермаркета и станах свидетелка на следния разговор. Един мъж каза на друг: “Знаеш ли, повечето от заплатата ми през последната година отива по доктори”, на което другият отговори: “И при мен е така. Семейството ми не страда от нищо друго така, както от сметки за лекари и болници през цялата година. Излиза, че работя само, за да издържам докторите.”

Вярно е, че лекарите вършат благородна работа и при положение, че голямата част от света не познава Божиите обещания за изцеление, наистина тяхната работа е много ценна. Но колко по-добре е за вас да инвестирате своите средства в разпространението на Евангелието и спасението на душите, като по този начин влагате съкровища в небето и спестявате много пъти болката от операции и продължителни лечения, заедно с хилядите долари разноски чрез нашия личен Лекар – Доктор Исус! Ние можем да кажем от опит: вярно е Неговото слово в Псалм 103:3 “Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести…”