РАКОВИ СИМПТОМИ

Когато Карол беше на две години, започнах да чувствам бодежи и горене по тялото си. Бяхме на мисионерска работа – постоянно на път. Знаете, че ако малките неразположения не са в състояние да ни спрат да вършим ежедневните си задължения, ние не поставяме сериозно проблема си пред Бог. Но минаха седмици, и аз започнах да ставам все по-зле. Сънят ми се наруши и много често стисках зъби в отчаяние. Казах на съпруга си, че ако Бог не се намеси, ще трябва да изоставя работата. Наша близка медицинска сестра ни каза, че оплакванията ми й приличат на оплаквания на раково болен и тя предложи веднага да си направя изследвания.

Същата вечер съпругът ми обяви изцелителна служба и подкани тези, които желаеха да се молят за тях, да прекарат следващите два дни в пост. За това време аз останах насаме с Бог и после се включих в молитвената верига, но никаква промяна. Имах само Божиите обещания, но това беше достатъчно! През нощите, когато атаките идваха върху тялото ми, аз изгонвах дявола в името на Исус. И както тъмнината се отдръпва под напора на утринните лъчи, така по едно време дойде едно сладко отпускане, и аз имах увереността, че победата беше спечелена. Великият Лекар беше тук и аз бях напълно изцелена!

следваща глава КРИВОГЛЕДСТВО