ЖЕНИТБА

Дойде време, когато се ожених за млада дама, която живееше в Портланд. Тя беше чудесна християнка и имаше силна вяра в Бога.

Обаче, никой не я бе обучил в истините за Божественото изцеление. След известно време бе изпитана вярата й в Бога именно в областта на изцелението и здравето, по начин, по който дори самият аз не бях изпитан.

Но ще оставя тя да ви разкаже своята история.

следваща глава КОШМАРНАТА ТУБЕРКУЛОЗА