ДВА ВАЖНИ УРОКА

През този период научих два важни урока:

1. Вярата е действие. След молитва за изцеление идва време да се действа според Божието слово. Освобождението дойде върху мен в момента, когато аз действах в съгласие със Словото.

2. Въпреки, че е чудесно да бъдеш изцелен, по-добре е да избегнеш болестите, преди те да те нападнат. Божието слово ясно учи, че Божественото здраве, а не толкова Божественото изцеление, е Божият план за вярващия (Изход 15-26).