БОЛЕСТИТЕ СА ЕДНИ ОТ НАЙ-СЕРИОЗНИТЕ УДАРИ СРЕЩУ СЕМЕЙСТВОТО

Наскоро прочетохме в едно американско списание, че средно статистическото семейство трябва да отделя 40 долара месечно, за да плати разходите си за медицинско обслужване. Годишно това са почти петстотин долара. Някои семейства не боледуват често и не харчат толкова много, но за други болничните разходи възлизат на хиляди долари. Има хора, които за да платят скъпото си лечение, са принудени да продадат и жилището си.

Финансите са само едната страна на въпроса.

Другата е, че тези, които страдат с години, нямат възможност да водят нормален живот. Лекарите често успяват да намалят болката и понякога постигат забележителни резултати, но независимо от това, те самите признават ограничените си възможности и не винаги дават гаранции, че пациентът им ще се възстанови.