БОЛЕСТИТЕ СА ВРАГОВЕ НА ЧОВЕШКИЯ РОД

Може би една от най-големите заблуди, внушавани от религията, е тази, че болестта се счита за “Божия воля” и едва ли не “прикрито благословение”. Проповедниците на тази доктрина показват обаче с действията си, че не й вярват, защото когато самите те се разболеят, тичат по лекари с надеждата за помощ.

Ако живееха това, което говореха, би трябвало да благодарят на Бога за болестта си, а не да гледат да се отърват от “Божията воля”.

Факт е, че болестта е дяволска работа, както ясно е посочено в Библията (Йов 2:7, Деяния 10:38).

следваща глава НАШИЯТ СЕМЕЕН ЛЕКАР