БОЖЕСТВЕНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВА

Не мисля за нужно да допълвам свидетелството на съпругата ми, освен да кажа, че всичко, което тя сподели, е истина. Божественото изцеление действа! Ще резюмирам, обаче, уроците, които научихме, минавайки през тези изпитания. Вярно е, че някои бяха тягостни, но като ги изключим тях, през останалото време сме се радвали постоянно на добро здраве. Искрено ще кажем, че болестта е имала най-незначителна роля в живота ни. И когато идваше, намирахме непроменимия Христос, великия Лекар, винаги до нас, за да ни освободи от нея. Ако се решихме да ви доверим сърцата си, то е да помогнем и на други да се радват като нас на великите привилегии на Божественото здраве.

следваща глава ПЕТ ВАЖНИ СЪВЕТА