Съдържание Цялата книга на една страница

Съди себе си

Съди себе си днес. Попитай себе си, съпругата си, и твоето семейство, „Наредили ли сме с известната воля на Бога? Ако не сме, ние трябва да го направим. Ние трябва да се променим. Ние трябва да направим приспособявания.“

Бъди готов за промяна. Някои хора са твърде горди и арогантни, за да допуснат, че са грешни. Така че смири себе си. Кажи, „Боже, аз съм нищо.“ Не следвай света, където всеки казва, „Аз съм самооправящ се човек. Аз правя това и съм милионер.“ И какво от това? Бог казва, че ти си нищо без Него.

Всеки иска да пее песента на Франк Синатра: „Аз го направих по своя си начин.“ И те също пеят, „Слава на мен. Слава на мен. Няма никой като мен по лицето на земята. Ла, ла, ла, ла, ла.“ Те не търсят съвета на Бог. Не бъди като тях.

За какво да се молим

Посвети своята воля. Моли се, „Боже, аз съм бил в собствения си път през всичките тези години, но повече няма да бъда в собствения си път. Аз се обръщам. Подчинявам се на Твоята известна воля и Ти благодаря за неизвестната Ти воля. Води ме и ме направлявай ден след ден в пътеките на правдата.“

После се моли с тази молитва на посвещение: „Господи, ще отида, където Ти поискаш да отида. Господи, ще направя всичко, което искаш да направя. Господи, ще кажа всичко, което Ти искаш да кажа. И, Господи, ще бъда това, което Ти искаш да бъда.“

Във волята на Бога ти можеш да влезеш в място на протекция, снабдяване и изобилно благословение сред бъркотията и дяволската атака. Библията казва, „Който обитава под закрилата на Всевишния, той ще живее под сянката на Всемогъщия“ (Псалм 91:1).

Търси първо Царството

Ще дойде времето, когато ти няма да се молиш за нуждите в твоя живот. Жена ми и аз вече нямаме време да се молим за всички наши нужди. Ние се молим за водителство — защото, където Бог води, Той снабдява. Където Той направлява, Той промисля. И това, което Той поддържа, Той се моли за него.

Библията казва, „Но първо търсете Божието царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави“ (Матей 6:33). Не ще се извади — а ще се прибави!

Жена ми, Адоника, залепи бележка на нашата спалня, на която пишеше, „Божията воля.“ Това трябва да бъде твоето посвещение: Божията воля — нищо повече, нищо по-малко, нищо друго. Това просто изисква решение. Веднъж взел това решение, ти ще бъдеш толкова щастлив, ще си мислиш, че си умрял и си отишъл на небето. Нищо не е по-велико от това да бъдеш във волята на Бога. Това е забавно, това е прекрасно, това е славно.

Най-благословеното нещо, което Бог някога ми е откривал от Неговото Слово е, че аз мога да познавам съвършената Му воля за моя живот. Аз не трябва да влизам и да излизам от Неговата воля; аз мога да я познавам и да ходя в нея през цялото време.

Сега, когато хората питат, „Ти във волята на Бога ли си?,“ аз мога да се усмихна и да кажа, „Аз знам, че съм във волята на Бога.“