Съдържание Цялата книга на една страница

План на проповедта: Ходене в съвършената воля на Бога

Основни писания: Псалм 40:18; Псалм 127:1

1. Божията воля за теб и мен: Ние се покоряваме и ходим в Неговата воля

а. Псалм 40:8 — Наслаждавам се да върша волята Ти

б. Псалм 127:1 — Ако Господ не построи

в. Волята на Бога (2 области) Известна воля (Словото) — Неизвестна воля         (която се търси)

г. Яков 4:13-16

2. Известната воля на Бога

а. Словото е крайният авторитет

б. Словото покрива — Спасението, изцелението, Святия Дух, просперитета, вечният живот

в. Матей 8 — На какво си построил своята къща

г. 2 Петрово 1:19-21 — Никакво лични тълкувание

д. Матей 8:15-29 — Пазете се от фалшиви учители и съблазнителните пътища на дявола, които ни отклоняват от волята на Бога.

е. Веднъж разбрал волята на Бога, не се съветвай повече с плът и кръв

ж. В посланията, известната воля покрива — (1) брака (2) съпрузите (3)съпругите (4) бащите (5) майките (6) децата (7) финансите (8) братската любов (9) християнското поведение (10) святия живот.

Ти не можеш да имаш неизвестната воля, докато не се прилепиш към известната воля.

3. Съди себе си и виж дали си се наредил с известната воля на Бог — и направи приспособявания

а. Бъди готов за промяна — смири себе си

б. Посвети своята воля да вършиш волята на Бога

в. Молисе—

Аз ще отида, където искаш да отида
Ще извърша, каквото искаш да извърша
Ще кажа, каквото искаш да кажа
Ще бъда това, което искаш да бъда

г. Заключи се в Божията воля; открий Божия план

д. Във влята на Бога е място на протекция, снабдяване, благословение посред бъркотията; посред вражеската атака — Псалм 91; Псалм 23

е. Твоето мото трябва да бъде: Божията воля — нищо повече — нищо по-малко — нищо друго.