Съдържание Цялата книга на една страница

Божията воля за нас

Бог запали това послание в моя дух преди няколко години. То промени моя живот и аз силно желая, и вие да научите тези истини. Нека да започнем като погледнем Псалм 127:

Ако ГОСПОД не построи дома, напразно се трудят по него зидарите, ако ГОСПОД не пази града, напразно бди стражата. (Псалм 127:1)

Това не означава, че ти не можеш да построиш дом, но Библията ни казва, че ако Господ не го построи или благослови, зидарите, които строят дома, напразно се трудят.

Божията воля за нас е да ходим в Неговата воля! Едно нещо е да кажеш, „Господи, аз знам, че Твоето Слово е Твоята воля.“ Друго нещо е да посветиш живота си и да кажеш, „Боже, аз няма да вървя по своя си път.“

Обаче ние живеем в свят, където всеки желае да върши своето си нещо. Всеки един желае да ходи по собствения си път, без оглед на това, което Бог казва по въпроса.

Учудва ме, че няма страх от Бога в църковния свят днес! Хората отиват навън и вършат своите си неща; няма значение за тях какво може да казва Божието Слово за това. Те казват, „Аз отивам да върша моите си неща. Ще върша това, което желая да върша. Бог не знае.“

Те размахват своя пръст към Всемогъщия Бог и по-късно се чудят защо се изправят срещу тухлена стена в техния живот и защо всичко върви накриво за тях. Те се чудят защо никога не могат да се справят финансово. Те се чудят защо винаги имат болести дебнещи в тяхните пътеки. Те се чудят защо ги следват проклятия навсякъде, където ходят.

За да разрешат своята дилема, те връзват дявола и излизат срещу него, но техните проблеми нямат нищо общо с дявола. Те са срещу волята на Бог в своя живот.

Условни обещания

Библията съдържа повече от 30,000 обещания, но всяко едно от тези обещания има условие. Ако изпълниш условието, ти ще благословението. Ако не изпълниш условието, проклятие ще дойде върху теб — не от Бога, но от врага.

Много хора връзват дявола, когато самите те трябва да бъдат ограничени. „О, братко,“ оплакват се те, „моите финанси са в бъркотия, защото дяволът ги атакува.“ Не, това не е дяволът. Той няма достъп до твоя чек или до кредитните ти карти. Иди погледни в огледалото и ще видиш дяволът, който го прави.

Преди няколко години, един човек имаше сърдечна атака докато аз проповядвах. Изтичах през събранието, положих му ръце и Бог го докосна.

На следващия ден го посетих в дома му, тъй като пастирувах над това събрание. Той седеше там в своята гостна, свиваше поредната цигара и каза: „Дяволът атакува белите ми дробове.“

Аз отговорих, „Братко, слушай — не атакувай дявола. С това, което правиш, ти даже не се нуждаеш от дявола!“

Толкова много хора хленчат: „Е, това е поради този. Ако този човек не беше направил това, тогава аз не бих направил това.“ Те се оплакват непрестанно, като счупена плоча.

Докато продължаваш да обвиняваш дявола или други хора за всичко лошо, което ти се случва, ти никога няма да погледнеш на себе си и да видиш, че обвиняваш.

Божията воля за теб и мен е да вършим Неговата воля. Ние нямаме възможност за избор, предполага се да го вършим. Ние трябва да вземем това решение, да вършим волята на Всемогъщия Бог, каквато и да е тя.

Хора казват, „Ако върша волята на Бога, аз ще изгубя.“ Да, това може да изглежда, сякаш правиш жертва, но всъщност нищо не струва да служиш на Бога; платено е, за да Му служиш. Библията казва, „Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.“ (Римляни 6:23).

Когато оставяш настрана някакви неща, за да служиш на Бога, ти вземаш кръста на победата. Ти вземаш короната на праведността. Ти вземаш вечен живот. Исус отговори в Марк 8:36, „Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си?“

Ти не можеш да купиш вечен живот

Има мулти-милионери, живеещи днес, които отиват направо в ада. Всичките им пари не могат да купят секунда вечен живот! „Понеже какво се ползва човек…“

Какъв е твоят приоритет? Пари, къщи и коли са приоритетът за повечето хора, но всички тези неща ще преминат. Те ще се равнят на нищо във вечността. Исус ни съветва;

Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат; 
а си събирайте съкровища на небето… (Матей 6:19-20)

Аз не съм против това Бог да те благослови — няма нищо нередно в това — просто питам, „Какъв е твоят приоритет?“ Когато твоят приоритет е първо Бог, номер едно, каквото и да дойде, няма значение какво казват твоите закони или беззакония. Няма значение какво казват брат ти, сестра ти, или някой друг. Бог, Бог, Бог, Бог, Бог е авторитета в твоя живот. „Ако Господ не построи дома…“

следваща глава Известната воля на Бог