Глава четвърта: Срещи – доброто, лошото и грозното

Момче среща момиче

„Дъч Шийтс, искам да ти представя Селия Мърчант .” Всичко изведнъж спря и животът ми се промени завинаги. Състоеше се втората по важност среща в живота ми. Само срещата ми с Христос беше по-важна от тази. Беше през 1977 г. и аз бях студент в библейски колеж.

Току що бях прекарал чудесно време в молитва и излизах от молитвената стая, когато срещнах двама души, които носеха голяма сгъваема маса. Единият беше мой приятел, а другият беше най-красивото момиче, което някога съм виждал. Не я виждах за пръв път, но това беше първата ни среща лице в лице. С омекнали колене и онемял, аз почти се спънах, сграбчвайки нейния край на масата. С галантна демонстрация на кавалерство и мъжественост, аз поех тежестта от нея и почти съборих приятеля си, опитвайки се да покажа колко бързо мога да отнеса масата.

Тогава той ме представи на тази, която се оказа моето липсващо ребро, и аз знаех, че животът ми никога повече няма да е нормален, ако не се оженя за нея! Казах това на Бог. За щастие, Той се съгласи, а също и тя. Животът е хубав!

Бях много щастлив, че прекарах това време в молитва. Не бих искал да пропусна тази среща! 

Момче посреща бейзболна топка

Имах и още една паметна среща, когато бях в шести клас. Тя не беше толкова приятна, но също ще остане в мен до края на живота ми. Една бейзболна топка срещна предните ми зъби. И както обикновено става, топката победи. В резултат на тази среща днес имам две хубави корони на предните си зъби. Чудех се дали да спомена, че това се случи, докато се опитвах да науча друго дете как се хваща топката, но това би било твърде засрамващо. Няма да споменавам, че показвах какво не трябва да се прави, когато се случи инцидентът. Но бих ви посъветвал, когато учите децата си на техниките в бейзбола, да им показвате какво трябва да правят, а не какво не трябва.

Обратното води до неприятни срещи и изкуствени усмивки. 

Бог среща невястата Си, сатана среща достоен противник

Един силует виси на кръст между небето и земята. И две срещи предстои да се осъществят – едната добра и приятна, а другата грозна и жестока. Един човек ще срещне годеницата си и една змия ще срещне със зъбите си крива топка. „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът. Тая тайна е голяма, но аз говоря това за Христа и за църквата” (Ефесяни 5:31-32). „Стани, Господи, спаси ме, Боже мой, защото си поразил в челюстта всичките ми неприятели. Строшил си зъбите на нечестивите” (Псалм 3:7).

Каква красота, каква грозота… обединение, разединяване… свързване, разделяне…

Всъщност могат да се споменат много други срещи, случили се чрез кръста:

  • Милостта се среща с осъждението.
  • Праведността се срещна с греха.
  • Светлината се срещна с тъмнината.
  • Смирението се срещна с гордостта.
  • Любовта се срещна с омразата.
  • Животът се срещна със смъртта.
  • Проклетият върху дървото се срещна с проклятието, произлязло от дърво.
  • Жилото на смъртта се срещна с Възкресението.

Доброто победи!

Само Бог би могъл да планира такова събитие, а още повече – да го осъществи съвършено! Само Той би могъл да съчетае такива крайности в едно събитие. Кой, освен Бог, може да пролее кръв, за да създаде живот; да използва болка, за да донесе изцеление; да допусне несправедливост, за да удовлетвори справедливостта и да приеме отхвърляне, за да възстанови приемането?

Кой би могъл да използва нещо толкова лошо, за да постигне толкова много добро? Кой би могъл да превърне един акт на удивителна любов в такова насилие и обратно? Само Бог! Не е ли удивително, че змията, която постигна най-голямата си победа чрез дърво (дървото за познаване на доброто и злото), претърпя най-голямото си поражение чрез дърво (Голготския кръст)? Не го ли намирате иронично, че първият Адам падна в изкушение в градина (Едемската), а последният Адам победи най-силното си изкушение също в градина (Гетсиманската)? Бог е добър сценарист!

Вероятно вече сте отгатнали, че някъде в историите за съпругата ми, бейзболната топка и кръста са скрити преобрази на ходатайството. Вече 23 пъти използвах едно от определенията на еврейската дума за ходатайство, paga. И ще го използвам още поне 30 пъти до края на тази глава.

Какво разточителство! 

Ходатайството създава среща

Еврейската дума за ходатайство paga означава да срещна. Както вече видяхме от изследването на английската дума, ходатайството не е основно молитва, а нещо, което човек прави, което може да се направи в молитва. Това важи и за еврейската дума. Въпреки че в нашата представа ходатайството е придобило значение на молитва, еврейската дума не означава непременно молитва. Тя има много нюанси в значението си, но всеки от тях може да се осъществи в молитва. До края на книгата ще разгледаме няколко от значенията й, а след това ще ги поставим в контекста на молитвата. Това ще ни помогне да разберем какво направи Христос за нас чрез Своето ходатайство и до какво води представянето Му на земята чрез молитва. Както се разбира от предходните глави, първото значение на paga, което ще разгледаме, е да срещна. Ходатайството създава среща. Ходатаите се срещат с Бог и със силите на тъмнината. Техните събирания са подходящо наречени молитвени срещи. 

Среща за примиряване

Често нашите срещи с Бог, подобно на Христовата, са с цел да повлияят на друга среща – помиряване. Ние се срещаме с Него и Го молим да се срещне с някой друг. Ставаме посредници: „Небесни Отче, аз идвам при Теб днес (среща) и Те моля да докоснеш Том (друга среща)”. От друга страна, нашата среща с врага, както Христос направи чрез духовно воюване, има за цел да попречи на една среща – разчупване, прекъсване, разделяне. Всяка ходатайствена молитва включва единия или двата аспекта – на примиряване или разчупване, обединяване или разделяне.

Първо, ще разгледаме няколко стиха, които описват това, което Христос направи, когато се срещна с Отец, за да предизвика среща между Бог и човечеството. След това ще разгледаме аспекта на духовното воюване. Псалм 85:10 казва: „Милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха.” Нека да изследваме по-задълбочено това прекрасно описание на кръста.

Бог беше изправен пред дилема, което се вижда от четири думи в този стих. Той е само Бог на милост (което е Неговата благост, любов и простителност), но е и Бог на вярност (което е Неговата истинност и справедливост). Той не представлява само мир (безопасност, спокойствие и здраве), но също и праведност (святост, чистота), без които не може да има мир.

Дилемата се състои в това, че един наистина свят, праведен, справедлив и истинен Бог не може просто да прости, да покаже милост или да даде мир на падналото човечество, без да изневери на Своя характер. Грехът не може да бъде извинен. Той трябва да бъде осъден, а заедно с него и грешникът. Как може святият и все пак любящ Бог да съчетае двете неща? Чрез кръста!

На кръста милостта и верността се срещнаха. Правдата и мирът се целунаха. А заедно с тях се срещнаха Бог и човечеството! Ние целунахме Отец чрез Сина. Срещнахме се с Него чрез кръвта на Христос! Исус пое нашия край на масата и беше представен на Своята годеница!

В един суверенен, неизследим акт на мъдрост Бог удовлетвори и Своята любов, и Своята справедливост. Той установи и правдата, и мира. „Кой е като Теб, господи? Кой може да опише великата Ти милост, невероятната Ти сила и безкрайната Ти мъдрост?” Когато това се случи, Христос изпълни Своето служение на примирение: „който ни примирява със Себе Си чрез Христа… сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си” (ІІ Коринтяни 5:18-19). Тъй като ние представляваме Христос в Неговото ходатайство, нека приложим тези стихове за себе си.

Стих 18 казва, че Той „ни даде служението на примирение”. С други думи чрез нашите ходатайствени молитви, ние освобождаваме плода на това, което Той направи чрез Своето дело на ходатайство. Представяме хората пред Бог в молитва, като молим Отец да ги срещне.

Ние също така сме приели служението на примирение. Независимо дали за един човек или цяла нация и независимо от причината, която сме използвали, за да предизвикаме среща между Бог и хора, като освобождаваме плода от делото на Христос, това е paga. Това може да стане, докато се разхождаме из квартала, молейки Бог да срещне семейства и да ги спаси. Или може да е молитвено пътуване до друга нация. Нашата църква изпраща групи от ходатаи в някои от най-тъмните страни на земята с единствената цел – да се молят, да предизвикват срещи между Бога и хората.

Божествени връзки чрез човешки канали. 

Срещи на изцеление

Аз съм бил свидетел на чудотворни изцеления, когато Бог се среща с хора. През 1980 г. бях на едно от многобройните си пътувания до Гватемала. Веднъж аз, жена ми и едно друго семейство служехме на една възрастна жена, която беше спасена неотдавна. Бяхме в дома й, за да споделим с нея някои поучения. Около шест месеца преди това тя беше паднала и сериозно си беше счупила глезена. Както често става с възрастните хора, счупеното не зарастваше добре. Глезенът й все още беше силно подут и много я болеше. Докато бяхме у тях, аз и другият мъж усетихме, че Бог иска да изцели глезена й в този момент. След като споделихме това с нея и тя се съгласи, ние я помолихме да вдигне крака си на столче. Аз се опитах да се моля. Бог прекъсвал ли ви е някога? Направи го с мен в този ден. (О, да беше винаги толкова „невъзпитан”!). Когато застанах между нея и Бога, за да се осъществи среща, присъствието на Бог слезе толкова силно в стаята, че аз спрях по средата на изречението и замръзнах неподвижен. Бях направил една крачка към нея и бях изрекъл само „Отче”.

Това е всичко, което беше необходимо! Бог като че ли толкова много искаше да докосне тази скъпоценна жена, че не можеше да чака повече. Осъзнавам, че това, което ще кажа, може да прозвучи твърде драматично, но точно това се случи. Присъствието на Святия Дух изпълни стаята толкова силно, че аз замръзнах на място и започнах да плача. Съпругата ми и другото семейство също започнаха да плачат. Жената, на която служехме започна да плаче. Кракът й започна да подскача на столчето, като се тресеше неконтролируемо няколко минути, докато тя преживяваше мощна среща със Святия Дух! Господ я изцели и я изпълни с Духа Си! При същото посещение в Гватемала аз и съпругата ми заедно със семейството, за което вече споменах, бяхме помолени да се молим за жена, която беше в болницата с туберкулоза. Открихме я в отделение с около 40 други жени, като леглата бяха само на около метър едно от друго. Това беше частта на болницата, където лекарите и сестрите поставяха най-бедните. Между леглата нямаше дори преграда. И разбира се, тази жена кашляше и предаваше болестта си на всички около себе си. Докато говорихме и се молихме с нея, забелязахме, че жената на съседното легло внимателно ни наблюдаваше. Когато свършихме, тя попита дали бихме се молили и за нея. Разбира се, с радост приехме и я попитахме каква е нуждата й. Тя извади ръцете си изпод завивките и ни показа китките си, извити към тялото и неподвижни. Те бяха напълно неизползваеми. Краката й бяха по същия начин. Докато била в болницата за операция на гръбнака, лекарите случайно наранили нерв от гръбначния й стълб, което я оставило в това състояние. Не могли да направят нищо, за да разрешат проблема.

Състрадание изпълни сърцата ни, докато молехме Бог да посрещне нейната нужда. Нищо забележително не се случи, но ние я насърчихме да се довери на Господа и минахме през стаята, за да видим дали има още някой, с когото бихме могли да споделим Христос. Нямаше никой от болничния персонал, така че бяхме сравнително свободни да правим това, което желаем.

Когато отидохме при една жена в другия край на стаята, чухме внезапно вълнение и някой изкрещя: „Milagro! Milagro! Milagro!”. Обърнахме се да погледнем и видяхме жената бясно да размахва ръце, като ги свиваше и отпускаше, въртеше пръстите си, риташе с крака под завивките и крещеше на испански „Чудо!” Една среща се беше осъществила! Не знам кой беше по-изненадан – жената, която беше изцелена, останалите жени в стаята или аз. Надявах се на чудо, но не мисля, че вярвах за него. Спомням си, че си помислих: „Тези неща са се случвали само в Библейски времена.”

Тогава всички жени в стаята започнаха да ни умоляват да се молим за тях. Ние минавахме от легло на легло, като че ли знаехме какво правим, водейки жени до Христос и молейки се за тяхното възстановяване. Тогава си помислих: „Това е лудост. Това реалност ли е или сънувам? Ние преживяваме съживление в болницата!” Няколко жени бяха спасени, жената с туберкулозата беше изцелена и друга жена, която трябваше да има проучвателна операция на следващата сутрин, си тръгна за вкъщи изцелена. Изобщо имахме добро време! Дори изпяхме няколко песни. Вероятно не трябваше да го правим, защото една служителка от болницата ни чу, дойде в стаята и ни помоли да напуснем. Тя си тръгна, но ние не. Твърде много жени искаха да се молим за тях. Няколко минути по-късно тя се върна и „вежливо” ни придружи до изхода.

Какво може да превърне едно мрачно, безнадеждно и пълно с болести отделение в църковна служба? Бог! Бог, който се среща с човека. А молитвените събрания предизвикват срещи с Бога.

Не искам да ви заблудя, че чудесата винаги се случват толкова лесно, колкото в този случай. Но ние можем да водим хора в контакт с Бога и това е самото значение на думата ходатайство. Често е необходимо да се ходатайства дълго, но независимо дали отнема дни или минути, усилието винаги си заслужава. Важното нещо е, че ние го правим! 

Да срещнеш мечка с малките й

Нека да продължим размишленията си, като разгледаме разчупването при ходатайството – привеждането в действие на победата на кръста. Аз наричам това „мечешко помазание” заради Притчи 17:12 „По-добре да срещне някого мечка, лишена от малките си, отколкото безумен човек в буйството си”. Никога не съм срещал женска мечка на свобода или без малките си и се надявам никога да не срещна. Но един мъдър стар дървар, който ме учеше как да оцелея при среща с мечка, ми даде следния съвет: „Сине, опитай се да я избегнеш, ако е възможно! Но ако не успееш и се натъкнеш на женска, никога не заставай между нея и малките я. Защото ако го направиш, ще си изпатиш!” Преди да ме обвините, че изваждам стиха от контекста, нека да кажа, че не твърдя, че този стих говори за молитвата. Но все пак казвам, че думата за среща е нашата еврейска дума, преведена „ходатайство” – paga. Било е възможно да се използват и други еврейски думи, но тази е била избрана отчасти, защото има силен военен нюанс в значението си. Всъщност paga често се използва като военен термин (вижте Съдии 8:21, 15:12; І Царе 22:17-18; ІІ Царе 1:15; ІІІ Царе 2:25-26).

Ходатайството може да бъде войнствено. Срещите могат да бъдат неприятни. Някои може да са крайно отвратителни. Като тази между дявола и Исус на кръста, когато Исус ходатайства за нас. Сатана беше застанал между Бог и Неговия Син. Той не биваше да прави това! Най-лошият кошмар на сатана стана реалност, когато с потисканата 4000 години ярост Исус го срещна на Голгота. Земята буквално се разтърси от ожесточеността на битката (Матей 27:51). Дори слънцето потъмня, докато се водеше войната (ст. 45). В момента, който сатана смяташе за най-великия си триумф, той и ордите му чуха най-ужасяващия звук, който някога бяха чували – победоносния смях на Бог (Псалм 2:4).

Смехът беше последван от гласа на Човешкия Син, който викаше със силен глас „Tetelestai”. Тази гръцка дума е преведена „свърши се” в Йоан 19:30, но когато каза това, Исус не говореше за смъртта. Не би могло да е така! „Tetelestai” означава да постигнеш нещо изцяло или да го доведеш до завършено състояние, както подсказва думата свършено. Но тази дума се е използвала и при поставянето на печат върху фактурите по онова време и е означавала „изцяло платено”.

Затова Исус всъщност викаше: „Дългът е изцяло платен!” Алилуя!

Христос цитираше Псалм 22:31, когато каза това. Три от седемте неща, които Той каза на кръста, бяха от този Псалм. Еврейската дума от този стих, която Той използва, е asah. Той може би е говорел на еврейски, използвайки точно тази дума, въпреки че Йоан го записа на гръцки. Освен всичко друго тази дума означава „да сътворя”. Използвана е в Битие, когато Бог създаде земята. Аз вярвам, че Христос казваше не само „дългът е простен”, но също „да бъде ново творение”! Нищо чудно, че земята се потресе, слънцето се скри, стотникът беше ужасен (Мат. 27:54) и старозаветни светии бяха възкресени (Матей 27:52-53). Не ми казвайте, че Бог няма усет за драматичност!

Кръстът беше класическа драма. И зад сцената беше жестоко. Пленници бяха избавени (І Петрово 3:19, 4:6; Исая 61:1); рани бяха нанесени (Битие 3:15; Исая 53:5; І Петрово 2:24), ключове бяха разменени, власт беше предадена (Матей 28:18). В І Йоан 3:8 е използвана една интересна дума, която дава повече светлина върху това, което се случи на кръста. Стихът гласи: „Затова дойде Божият Син, да разруши делата на дявола”. Разруши е гръцката дума luo, която има и правен, и физически смисъл. Разбирането на пълното й значение силно ще обогати нашето знание за това, което Исус направи на сатана и неговите дела. Правното значение на luo е 1) да обявя или определя, че нещо или някой вече не е обвързан; 2) да анулирам споразумение или нещо, което обвързва правно.

Исус дойде, да анулира правната част на сатана над нас и да обяви, че вече не сме вързани от неговите дела. Той „анулира споразумението” и премахна господството му над нас. Физическото значение на luo е „да разтопя, счупя, разбия нещо на парчета или да развържа нещо вързано”. В Деяния лодката, в която пътуваше Павел, беше разбита (luo) от бурята. Във ІІ Петрово 3:10-12 ни се казва, че един ден земята ще се разтопи (luo) от силна топлина. Исус ни освободи не само правно, но Той се погрижи и реалните последствия от това освобождение да се проявят. Той донесе изцеление, отне бремето и освободи пленниците, които бяха под демоничен контрол. 

Да приведем победата в действие

Нашата отговорност е, да приведем победата в действие, като се срещнем със силите на тъмнината. Интересно е, да се знае, че Исус използва същата дума luo, за да опише това, което ние, църквата, трябва да направим чрез духовно воюване. Матей 16:19 ни казва: „Ще ви дам ключовете на небесното царство и каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата, и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата”. Думата „развържете” тук е luo. Въпросът е: „Христос ли разрушава (luo) делата на дявола или ние? Отговорът е „да”. Въпреки че Исус напълно изпълни задачата, да пречупи силата на сатана и да анулира правната му власт над човешката раса, някой на земята трябва да Го представлява в тази победа и да я приведе в действие.

Като имаме това предвид и не забравяме, че еврейската дума за ходатайство paga означава „да срещна”, нека кажем следното: Чрез молитва на ходатайство ние срещаме силите на тъмнината и привеждаме в действие победата, която Христос спечели, когато се срещна с тях в Своето дело на ходатайство. Точно това се случи в Гватемала, когато се молихме за малкото момиче, вързано за дървото, за което споменахме в предишната глава. Ние се срещнахме със силите на тъмнината и приведохме в действие победата на кръста. Преди няколко години в Гватемала мой приятел ми посочи енергична и здрава млада жена и ми разказа следната история. Когато за първи път я видял няколко месеца по.рано, тя била парализирана от врата надолу. Съвсем леко можела да движи главата си, но не можела да говори. „Тя е в това състояние от две години – казал пасторът на моя приятел. – И учудващото е, че лекарите не могат да открият никаква физическа нередност, която да е причина за това състояние.” Моят приятел, който бил в църквата като гост-говорител, разпознал, че причината е демон. Като не знаел мнението на църквата по този въпрос, той дискретно се приближил до парализираната жена, коленичил до нея и прошепнал нещо в ухото й. С това той застанал между нея и силите на тъмнината, като се изправил срещу тях чрез силата на Исус Христос. Той се молил: „Сатана, аз разчупвам (luo) връзките, с които си оковал тази жена, в името на Исус. Заповядвам ти да я развържеш (luo) и да я освободиш.” (Думите в скоби са мои).

Никаква промяна не се забелязала. Една седмица по-късно тя можела леко да движи ръцете си. Следващата седмица вече ги движела нормално и леко мърдала краката си. Възстановяването продължило месец, докато станала напълно здрава и свободна. После тя разказала на моя приятел следните подробности за причината за нейното състояние и защо лекарите не могли да намерят разумно обяснение. „Един учител от моето училище, който беше магьосник, искаше да прави секс с мен, но аз му отказах. Той се ядоса и ми каза, че ако не го направя, ще ме прокълне.” Тя не знаела нищо за тези неща и не мислела много за това. Малко по-късно дошло това състояние на парализа. Нейната невъзможност да говори й попречила да каже какво се е случило. Кое донесе свобода на това момиче? Един човек застана между нея и силите на тъмнината, като се изправи срещу тях в името на Исус и приведе в действие победата на Исус. Това е ходатайство!

Срещата може да бъде добро и приятно преживяване или агресивна конфронтация на противостоящи сили. Ходатаят се среща или с Бога, с цел да примири света с Отец и Неговите чудесни благословения, или с дявола и противостоящите сатанински сили, за да приведе в действие победата на Голгота. Целта се променя, но едно е сигурно: Молитвите на един ходатай, който знае какво прави, ще предизвикат среща. И когато срещата свърши, нещо ще се е променило.

Не се страхувайте от размерите на гиганта! Исус ви е упълномощил да Го представлявате. Не се обезсърчавайте от минали неуспехи. Бъдете като малкото момче, което си играело в задния двор с топката и бухалката си: „Аз съм най-великият бейзболист в света” – казало то гордо. После хвърлило топката нагоре, замахнало и не улучило. Непоколебимо взело отново топката, хвърлило я и си казало: „Аз съм най-великият на света!” Замахнало отново към топката и отново не улучило. Спряло за момент, огледало внимателно топката и бухалката. После отново хвърлило и казало: „Аз съм най-великият бейзболист, който някога е живял.” Замахнало с бухалката и отново не улучило. „Какво подаване!” – възкликнало то. Не давайте място на съмнението. Вие можете да го направите!

Нека да имаме среща в молитва! 

Въпроси за размишление

1. По какъв начин срещата изобразява ходатайство? Как paga създава връзка между двете понятия?

2. Обяснете двата противоположни типа срещи, обсъждани в тази глава. Как всяка от тях представлява Голгота?

3. Дайте определение за luo и коментирайте, как Христос го прави и как го прави църквата.

4. Помислете за някой, когото познавате и който се нуждае от среща с Бог. Как можете да помогнете, това да се случи?

5. Не смятате ли, че Бог ще бъде развълнуван, когато изпълните № 4?