БЛАГОДАРНОСТИ

Благодаря…

На Исус за това, което е, и че ни дава толкова много неща, за които да пишем.

На съпругата ми Сеси и дъщерите ни Сара и Хана за това, че вярваха в мен и ми позволиха да се отдам на този труд. Обичам ви повече, отколкото можете да си представите.

На секретарката ми Джой Андерсън, която вече получава пристъпи на безпокойство, когато чуе думите „краен срок”. Благодаря за многото извънредни часове работа и отличната редакция.

На останалата част от чудесния ни персонал – Боб, Дейвид, Уорън, Гери, Лирой и Линда, за това, че се грижеха нещата да вървят, докато аз „потъвах” в книгата.

На всички, които помогнаха с молитвите си за раждането на тази книга.

На църквата, която пастирувам, Спринг Харвест Фелошип, за това, че ми позволиха да отсъствам няколко седмици и за това, че са чудесно паство.

На Карен Кауфман, моят редактор в Регал, за многото часове усърдна работа в опит да угоди на един неопитен автор и приведе моя свободен разговорен стил в съгласие със строгия граматичен стил на Регал. Благодаря за професионализма, за разбирането, и за това, че спомогна тази книга да стане по-добра.

следваща глава Посвещение