Утвърждаване на твоето сърце чрез размишляване върху Божието Слово

Много е важно за теб да осъзнаеш необходимостта да утвърдиш сърцето си в Божието Слово; но по-важното е да знаеш как да започнеш. За мен би било смешно да ти кажа колко важно е да утвърдиш сърцето си в Словото, без след това да те инструктирам как точно се прави това.

Трябва да са били изразходени огромно количество пари и усилия, за да се научат хората как да градят и укрепват физическите си тела. А още повече са били изразходвани за развиването и изграждането на човешките умове. Единствената област, която е била почти напълно игнорирана, е утвърждаването, изграждането и изпитването на духовния човек – новородения човек вътре в теб. Би трябвало да бъде от най-голяма важност за нас това, човешкия дух да бъде обучен, трениран и култивиран, докато не получи надмощие над ума и тялото. Това е Божията цел за тялото на Христос. Вярващият днес трябва да управлява своето тяло и ум със Словото на Бога.

Има един метод, поставен в Божието Слово, чрез който сърцето ти може да се утвърди в Словото – това е размишлението над Божието Слово. РАЗМИШЛЯВАНЕТО НАД СЛОВОТО НА БОГА Е КЛЮЧЪТ КЪМ УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТВОЕТО СЪРЦЕ. Бог каза на Исус Навиев да размишлява върху Словото. Нека погледнем в Исус Навиев 1:8: „Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех.“ В Amplified Bible се казва: „…и тогава ще постъпваш мъдро и ще имаш успех.“ В този пасаж се съдържа Божията формула за просперитет, успех и действане с мъдрост във всички области на живота: ГОВОРИ СЛОВОТО; РАЗМИШЛЯВАЙ ВЪРХУ СЛОВОТО; ДЕЙСТВАЙ СПОРЕД СЛОВОТО.

Размишляването върху Словото кара Божието Слово да обитава в теб. Това ще направи сърцето ти утвърдено, укрепено и успокоено. Следователно няма да бъдеш поклатен от обстоятелствата и ситуациите около теб. Нека да погледнем в Псалом 1:1-3: „Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите…, но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си  чийто лист не повяхва; във всичко, що върши, ще благоуспява.“ Такъв човек се наслаждава в закона на Господа и се поучава в него ден и нощ. В резултат той е плодоносен във всяка ситуация и благоуспява във всичко, до което се докосне ръката му. В Amplified Bible четем: „…във всичко, що върши, ще благоуспява (и ще достигне зрялост).“

Размишлението е повече от обикновено четене на Словото. Да размишляваш върху Словото, буквално означава да СЪСРЕДОТОЧИШ УМА СИ ВЪРХУ СЛОВОТО И МИСЛИТЕ ТИ НЕПРЕКЪСНАТО ДА СА ЗАЕТИ С ТОВА ДЕН И НОЩ. Можеш да разсъждаваш върху Словото, докато караш кола, докато пазаруваш в магазина, докато миеш чинии.

Аз разсъждавам върху Словото почти непрекъснато. Много пъти, докато пътувам между събранията, се спирам на определени пасажи и просто ги оставям да се въртят отново и отново в мислите ми. Правейки това, тези пасажи напускат главата ми и слизат долу в сърцето ми. Тогава Святия Дух рисува картина вътре в мен и аз започвам да виждам себе си в светлината на това слово.

Има някои неща във връзка с подготовката за размишляване върху Божието Слово, които трябва да знаеш. Като пример искам да опиша как аз самият се движа в размишлението върху Божието Слово. Първото нещо, което правя, е да се моля в духа.

Позволете ми просто да отбележа тук, че е трудно да гледаш телевизия няколко часа, а след това да очакваш незабавно да започнеш да размишляваш върху Словото. Не можеш изведнъж да превключиш на друга вълна ефективно, без някаква подготовка.

Веднъж направил ума си да утихне, започвам да препрочитам обичайните пасажи, върху които имам намерение да размишлявам. Препрочитам ги отново и отново, и отново, докато не получа една мислена картина за това, което се казва. Когато тази картина се оформи в моето съзнание, оставям Библията си и започвам да мисля постоянно за това. Ако имам проблем да си изградя ясна представа, се връщам и отново препрочитам пасажа. След известно време, прекарано по този начин, тази картина ще стане толкова жива в ума ти, че почти ще можеш да видиш израженията на лицата. Тези пасажи ще станат толкова реални за теб, че ти никога няма да ги забравиш. Всъщност те ще станат част от теб.

Когато Святият Дух рисува картина в моя дух, аз просто стоя тихо, попивайки я и позволявайки на това Слово да попие мен. Тогава слушам гласа на Божия Дух. Виждаш, че Святият Дух беше там, докато Исус ходеше по земята. Той беше там на Педесятница. Беше там по време на деянията на апостолите. Той беше Този, Който вдъхновяваше светите мъже да пишат Словото на хартия, така че ти и аз да можем да им се наслаждаваме и да имаме полза от тях днес. Святият Дух беше там и Той напълно разбира какво казва Словото. СЪЩИЯТ Святия Дух е в мен, така че Му казвам: „Святи Душе, Ти беше там, когато това стана. Ти беше там, правейки тези неща да се изявяват. Сега Ти си в мен, така че, в името на Исус, очаквам да ми откриеш дълбините на Бога.“ От този момент това наподобява киноекран, който изкача в съзнанието ми. Започвам ясно да си представям на екрана това, което Словото казва, и Святият Дух започва да ми го обяснява стъпка по стъпка. В резултат на това аз никога не забравям тези обяснения – никога не забравям нещата, които съм научил по този начин.

Така се утвърдих във Филипяни 4:19. Размишлявах върху този пасаж, докато той не стана толкова част от мен, колкото е дясната ми ръка. В този момент от живота си имах нужда да знам, че Бог би посрещнал моите нужди според Своето богатство в слава чрез Христос Исус. Истината на този пасаж е днес в сърцето ми и ти никога не би ме убедил, че Бог няма да посрещне моите нужди. Когато се появи финансов проблем, аз отказвам да му се подчиня. Аз отказвам да го оставя да напусне вярата ми, защото сърцето ми е утвърдено във Филияпяни 4:19. Това е реалност вътре в мен и аз няма да се поклатя.

Едно от първите неща, което научих от целенасоченото си размишление върху Божието Слово, се намира в Евреи 4:12-16. Стиховете 14-ти и 16-ти са тези, върху които всъщност продължавах да мисля. По това време бях в нужда. Отчаяно имах нужда от финансова помощ. Дълбините на бизнеса, в които бях навлязъл преди да стана пастор, бяха почти непреодолими; но аз вярвах, че Бог ще снабди нуждите ми и ще ми помогне да изляза от тази ситуация. Докато се молех и се надявах на Бога за финансово чудо, започнах да размишлявам върху този пасаж:

„И тъй като имаме велик Първосвещеник Исуса, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали…Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно.“

Ние имаме велик първосвещеник, Исус Христос, Който е седнал от дясната страна на Бога – първосвещеник, който познава нашата немощ. С други думи, Той знае къде се намираш и от какво имаш нужда. Никога няма да се сблъскаш с нещо в живота си, което Исус вече не е преживял. Той знае какво означава да си под напрежение, и ти е дал Своята способност, за да преодолееш ситуацията и да премахнеш напрежението.

Докато размишлявах и стоях върху този пасаж, Святият Дух започна да рисува един образ в съзнанието ми. Видях себе си буквално насочил се към трона на Бога. Приближих се до Исус, Който седеше отдясно на Отца. Застанах пред тях и ги погледнах. Никога няма да забравя състраданието в очите на Исус. Той желаеше да посрещне всяка моя нужда. Те очакваха моята молба. Когато заговорих, в мен имаше дръзновение; не се боях, защото им принадлежах. Казах: „Отче, в името на Исус, Марка 11:24 казва, че каквото и да поискам, когато се моля и повярвам, че го получавам, ще го имам.“ Направих пауза за момент и след като никой не проговори, продължих: „Отче, Исус каза, че този ден не ще поискам нищо от Него, но каквото и да поискам в Негово име, Ти ще ми го дадеш. Отче аз вярвам, че според Филипяни 4:19 Ти ще снабдиш всяка моя нужда според Своето богатство в слава чрез Христос Исус.“ След това се отдръпнах и Ги наблюдавах. Никога няма да забравя какво направи Исус. Той се наведе към Отец и прошепна: „Дай му го!“ Слава на Бога! Тогава разбрах, че дойде краят на моето безпокойство. Знаех, че имам свободен достъп до трона на живия Бог. Всичко, което си представях, беше напълно библейско. Библията казва в Евреи 7:25, че Исус ВСЯКОГА ЖИВЕЕ, ЗА ДА ХОДАТАЙСТВА за светиите. Той ходатайства от мое име и молбата ми бе удовлетворена.

Сега като се появи финансова нужда, не може да ме поклати. Моето сърце е утвърдено (непоколебимо), защото аз отделих време да размишлявам върху Божието Слово в тази област. Има достатъчно възможност да бъда поклатен, но аз отказвам да ги приема. Аз просто отивам до трона и провеждам кратък разговор с моя Отец и с моя Господ Исус.