Съдържание Цялата книга на една страница

VII. Равин-християнин в Израел

Случаят с равина Даниел Цион, възбуди голямо внимание в днешната държава Израел. Равинът Цион е учен и историк от значение. През целия си живот е бил ревностен ционист. Той се премести в „обещаната земя,“ когато държавата Израел бе основана преди 3 години, и примерът му беше последван от повечето негови сънародници. Равинът Цион прие Исус от Назарет за свой личен Спасител и благовества на юдеите в Израел, че Този, когото тяхната нация отхвърли, е техният истински Месия. Той настоя за ревизиране на съдебния процес срещу Назарянина и за едно отменяне на присъдата, която Го предаде на разпятие. Той каза, че юдеите трябва да приемат Исус за техен Месия и Спасител, инак те никога няма да получат обратно Ерусалим, но ще страдат и по-нататък. Естествено е, че неговото свидетелство намери много противници. Една конференция от равини, която се състоя в Тел Авив, го обяви за душевно болен и препоръча неговото интерниране в някоя клиника. Той бе уволнен като равин и сега живее вече като 70-годишен в бедност. Съветът на равините постоянно напомня на евреите в Израел да нямат нищо общо с него и все пак симпатиите на народа са на страната на преследвания равин, като по цели групи се събират, за да го слушат. Противоречиви слухове се носят за него вън от Израел, и за това Кейт Брукс, редактор на списанието „Пророчество“ го помоли за едно негово лично свидетелство. През юни 1951 д-р Брукс получи следното писмо на еврейски език:

„Мили братко, получих вашето любезно писмо и бързам да ви отговоря и разкажа как намерих моя Месия — Христос. Моята вяра се развиваше в сърцето ми бавно в разстояние на 20 години. Аз растях естествено в една среда, която беше неприятелски настроена срещу името на Исус. Аз лично някога разкъсах един екземпляр на Новия Завет. След извършената постъпка бях много неспокоен и се молих много Бог да ми покаже пътя на истината. В Своята голяма милост Той ми отговори. Духът на Месия дойде върху мене. Святият Дух започна да говори с мене чрез един вътрешен глас. Той ми даде някои знаци, чрез които да намеря Изкупителя. Неговата фигура, както виси на кръста, често пленяваше моите мисли. Така аз знаех в моята душа, че Той е Месия. Въпреки че всичките тези неща ме довеждаха до вяра в Него, аз не се поддавах поради високото ми положение между юдеите да изляза явно и да изповядам вярата си. Понеже бях главен равин в България, мина доста време, докато вътрешно достигна до тук. Най-после напуснах дейността си в България и дойдох в земята Израел. Много страдания и разочарования ме споходиха, за да ме смирят. Вътрешният глас на Месия ме изпрати в Ерусалим, където прекарах цял месец в самота. Святият Дух ме караше постоянно в молитва да чета Новия Завет. На края на този месец Святия Дух дойде мощно върху мене. Той беше в сърцето ми като пламенен огън. Известно време аз не бях в състояние да приказвам. После ясно воден от Духа трябваше да отида при двамата секретари на главния равин в Тел Авив и да им кажа, че Исус е Божий Син, наш Месия, наш Изкупител. Аз нямах мир, докато не заминах за Тел Авив. Бог ми даде да свидетелствам за Него. От този ден нататък тази вест се разнесе из цялата страна. Голямо объркване настана между юдеите. Ежедневници и седмичници публикуваха съобщението за моето обръщение. Също и вестници от други страни, които даваха особени съобщения за мене, попаднаха в ръцете ми. Изглеждаше като че ли по цял свят се говореше за моята нова вяра. Въпреки всички обиди, изопачавания и преследвания — някои приятели ми станаха върли врагове — Бог ми даде достатъчно сила да устоя на всички клеветнически изкушения. Аз говорих с уважавани равини както и с много хора, които всички живеят в мрак. Никога по-рано не съм бил така щастлив. Аз живеех вече в светлината на Исус и Бог ми помогна чрез Своя Дух, та никой не можеше да ми попречи да свидетелствам за Христос. Скоро имах радостта да спечеля и други. Така бях воден, че приготвих основи за месианска църква от християни-израилтяни. Аз се опитвам също да получа официално признаване, за да получим поне едно скромно място, където да се събираме за поклонение и молитва, където да мога с моите братя юдеи да чета заедно Божието Слово. Има изгледи християни от различни други места да ни помогнат да построим нещо подходящо за целта. Моята единствена надежда е, останалите още няколко години да послужат, за да предам на моите братя същата чудесна вяра, и Бог да ми даде сила да звуча като чиста тръба какъвто и да е неясен тон. Едно моля преди всичко: молитвата на Божия народ за моята мисия тук. Аз нямам никаква връзка с някаква мисия тук. Не искам нищо от хора, понеже зная, че щом като Бог иска да ме употребява, ще намери и необходимото.

Ваш в мира на Месия, предан:

Даниел Саломон Цион, Ерусалим

Това е един мъж подобен на Савел от Тарс, когото Бог събуди, за да проповядва истината, която е в Исус, и за да допринесе за подготвянето на юдейския народ за славното пришествие на Месия и Изкупителя, който скоро ще се върне на празния трон на Давид и ще управлява на него. Той се нуждае от молитвите ни в цял свят.

От „Пентакостъл Еванджел“