Съдържание Цялата книга на една страница

VI. Три пъти избавен от смъртта (автобиография от О. Л. Джегърс)

Роден съм в бедна обстановка. Родителите ми бяха богобоязливи и считаха Библията за ръководство в живота си. Веднага след раждането ми баща ми ме посветил в служение на Божието лозе. Днес съм много благодарен на Бог и на родителите си, че още в ранни младини ме бяха запознали с евангелието. Още като 5-годишен аз си издигах в градината ни амвон от камъни и проповядвах радостната вест по детски начин на камъните и дърветата. По това време се разболях тежко от двойна пневмония. Според спомените на родителите ми една нощ при голяма криза сърцето ми спряло да бие. Старият ни проповедник с пълна вяра в Бога положил ръцете си върху тялото ми и заповядал в името на Исус на силата на болестта да ме освободи. И действително силата на живот преминала през мене, аз съм станал и съм се облякъл, държейки се за мебелите от слабост.

следваща глава Успехът ми в музиката