Съдържание Цялата книга на една страница

V. Изцеление чрез Харвей Алистер

Островът Тринидад в Мексиканския залив със своите 500000 жители беше посетен от едно мощно духовно съживление както никога досега. Харвей Мак Алистер е един от най-силните Божии инструменти в наши дни, въоръжен с голяма вяра и любов към хората, молейки се за болни час след час, често чак до среднощ. Няма нищо чудно, че Божията сила се чувства в събранията и като електрически ток обхваща мнозина. Слепи проглеждаха, глухи прочуваха, болки изчезваха веднага. Един сакат от южен Тринидад свидетелстваше, че когато усетил силата, тоягата изхвръкнала от ръката му и той станал и проходил. Църквата ни във Вудбрук, която едва побира 600 души, трябва да приюти повече от 1000 души, а около 7000 души стоят вън. Сутрин в 5:30 часа страдащите вече чукаха на вратата на къщата на мисията и молеха да ги пуснат. След обяд в 14:30 часа полицията отваряше църковната врата. Половин час по-късно цялата сграда се препълваше и към 19:30 часа не можеше да се влезе през вратата. Около 10000 човека отвън слушаха евангелието и молитвите. Мнозина трябва да са били излекувани. Хората славеха Бога за чудесата, които ставаха пред очите им. Поради големия наплив от хора Алистер можеше да се моли само общо за всички, при което стотици вътре и вън вдигаха ръце за спасение. Той канеше болните да положат ръце на болното си място, да затворят очи и духом да гледат на Исус. Всички народни съсловия идваха под благотворното влияние на Христовата вест. Мисионерката Вяра Якобсен казваше: „Тези събрания извършиха повече отколкото всичката досегашна работа за Бога за 50 години.“ Алистер получи покана да говори в голямата мохамеданска джамия за Христос и да изцелява болни. Една мохамеданка писа писмо със заглавие: Слава на святия Аллах и на брат Алистер. Кореспондентът на един голям вестник в Тринидад писа: „Когато видях 22-годишният Франклин Линч да захвърля двете си патерици и да тича нагоре по стълбите, не можех да се съмнявам в изцелението.“ Линч разправяше: „Брат Алистер се молеше за мен и после каза: ‘Хвърли патериците си и върви. Ти вече не си сакат.’ Аз можах веднага да тръгна, без ни най-малко да се съмнявам.“

Една г-жа на име Смит, страдала 10 години с очите и лекарите се отказали да я лекуват. Казали й, че след половин година съвършено ще ослепее. Сега очите й са съвършено здрави като на 10-годишно дете.

Една тежко чуваща жена поради страданието си напуснала църквата. Сега е напълно здрава и не употребява слухов апарат. В Тринидад Алистер се моли за повече от 500 души във Вудбург, за повече от 200 в Тунапуна и за повече от 600 в Сан Фернандо. Алистер описва изцеряването на 8 души през последния вторник. Те имали вътрешни тумори. Той заповядал да положат ръцете си на болното място и като се помолил страданията изчезнали. Интересно е, че заразните болести и рани не оздравяват веднага, но изцелението става отвътре навън. Когато го попитах дали изцелението е трайно, Алистер отговори: „Моята опитност е, че не е последвало връщане на болестта в нито един случай.“ Алистер се изпълнил със Святия Дух когато бил на 18 години.

Една жена, която страдаше от силни болки във врата, извика: „Болките ме напуснаха още когато се изкачвах на платформата.“ Чуха се викове : „Слава на Господа.“

Алистер беше тук само за две седмици, през което време го посетиха повече от 9000 души. Мнозина от тях свидетелстваха за своето изцеление.