Съдържание Цялата книга на една страница

II. Професор Стоуел

Нещо чудно е да чуеш един специалист да говори върху темата: „Бог погледнат от страната на науката.“ Професор Стоуел говори, как Божията сила би могла да бъде констатирана до известна степен научно. Изследователите откриват понастоящем, че липсващият им материал се намира в Библията. Можем само да се възхищаваме, как Бог желае в Своята милост да се приближи до хората. За Божиите деца сега е настъпило най-висшето и най-чудесно време, когато светът трепери от страх и ужас.

Когато неотдавна съработникът на брат Бранхам, брат Бакстер беше тука, каза, че скоро ще настъпи времето, когато проповедникът само ще прочете Божието Слово и Божиите благословения ще протичат чрез новорождения на хора, чрез изцеления на болни и изгонване на бесове.

Когато професор Стоуел четеше Библията, звучеше ми като нещо ново, макар да го бях чела много пъти. Той заяви, че Библията му е най-важната и най-скъпа книга, защото от нея излиза чудна сила. „Така скъпа ми е тя, че не бих се срамувал нито пред президента, нито пред големци или колеги да превия колене в молитва и да прославя Този, чието Слово се благовества в Библията. Бог е реалност. Той не е така малък, че науката да не може да Го познае. Бог е така велик, че може да се докаже и научно, само че наше знание не е достатъчно, за да Го разберем напълно.“

Трогателно е човек да види и да чуе, как Стоуел говори на грешници и паднали и как се старае да ги доведе при Бога. Той казваше: „Вие имате криво понятие за Бога. Не бойте се да се върнете при Него. Той чака да ви прегърне и да ви прости всичко. Но вие трябва да дойдете.

Аз се просълзих, когато видях, как той коленичи заедно с тези, които излязоха напред, и как любвеобилно им говореше и се молеше. Божията милост се излъчваше от естеството и от думите му. На края той се моли за болните. Има подобен на брат Бранхам начин на работа. Притежава и дарбата разпознаване на духовете. Когато, например, покани за покаяние, той каза: „Тук има една жена, 48-годишна, която Бог вика да се върне при Него. Тя е болна от 4-ри години и половина. Г-жо, върни се при Бога. Той ще ти прости всичко и ще те изцели.“ И тя се върна. Така той описа и други личности. И това става така естествено. Когато се моли с някого, казва му точно какво му липсва. Снощи, когато той се молеше за болни, едно нещо ми стана много ясно. Той каза: „Да съжаляваш болните не е от Бога, а човешко съчувствие. От Бога идва сърдечна милост, както се казва за Христос.“ Професор Стоуел каза: „Ако имаш тази сърдечна милост и дълбоко състрадание, то те са от Бога. От тях произлиза в тебе вярата, за да помогнеш на безпомощни хора. Ако познаваш Бога, не се нуждаеш дори да притежаваш съзнателно дарбата изцеление. Ти ще видиш чудеса, които Бог ще върши чрез твоята сърдечна милост и чрез твоята вяра в Него.“

Професор Стоуел се молеше за една възрастна жена. Дъщеря й, която я водеше, казваше, че също е вярваща. Той се моли така сърдечно, че Бог му показа причината на болестта. Същевременно получи и вътрешно уверение, че е изцелена. Той й каза: „Иди си с вяра,“ при което особено наблегна на думата „иди си.“ Дъщеря й обаче се спусна и я хвана за ръката, за да я подкрепи. Професор Стоуел й забрани, като отбеляза, че старата жена трябва да тръгне с вяра. Майката тогава възрази, че от 30 години не е вървяла. Той се опита да й обясни, че вярването не означава усещане. Но и двете, изглежда, нямаха уши нито разбиране за това. Учуден той рече: „Никога до сега Бог не ми е показвал или давал да разбера нещо, което не е истинно. Тази жена бе изцелена моментално, но чрез намесата на дъщерята, която не вярваше на изцелението, то й бе отнето. Когато Бог каже: „Върви,“ тогава уверено можем да възложим всяка отговорност на Него. Той ще се погрижи да не паднеш. Неверието обаче има голяма сила, когато му дадем място. „Наблюдавайки горното аз си спомних това, което бях чела за Херман Цайс. Когато се молил за един сакат човек и получил вътрешно уверение за неговото изцеление, той взел патериците от ръцете му и ги счупил. Четейки това, аз трябваше да се смея. Но това счупване на патериците беше знак на действие на вяра. Вярата е необяснимо нещо. Щом започнем да смятаме и запитваме след Божиите обещания, отваряме вратата на неверието. Ясно и недвусмислено е писано за народа на Израел: „Заради неверието си те не влязоха в обещаната земя.“

Съпътникът на брат Стоуел е германец. И той говори в събранието. През време на говоренето му се изцелиха 4-ри души за това, че приеха Божието Слово и повярваха.

следваща глава III. Бранхам и Стоуел