Съдържание Цялата книга на една страница

8. Покаяние и призвание

„Сега вече започнах да търся Бога. Вървях от църква на църква, за да намеря място в някоя, където според стар обичай поканват за покаяние, но не намерих такова. Една вечер бях така жаден за Бога и за спасение, че се промъкнах в една стара барака зад къщата ни и се опитах да се моля. Аз започнах да говоря към Бога, като че ли говорех на някой човек. Веднага се яви една светлина във форма на кръст. Един глас ми проговори на неразбираем език. Аз обаче се изправих и избягах навън. Така се ужасих! Когато дойдох на себе си, се помолих: ‘Господи, ако Си тук, ела и ми говори още веднъж.’

С излизането ми от болницата аз започнах да чета Библията. В 1 Йоан 4:1 прочетох: „Не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете, дали са от Бога.“

За мен беше ясно, че имах видение. Когато се помолих пак, то се повтори. Ненадейно ми стана така леко, като че ли 100 килограма товар се сне от плещите ми. Аз се изправих и тичах из стаята. Струваше ми се, че летя. Майка ми ме попита: ‘Уили, какво ти става?’ Аз й отвърнах: ‘Не зная, но се чувствам така добре и леко.’ Не можех повече да остана в къщи. От голяма радост тичах наоколо. Стана ми ясно, че Бог ще ме излекува, щом като иска да стана проповедник. Затова отидох в една църква, помолих да ме помажат с масло и наистина веднага оздравях. В Библията намерих, че учениците на Христос имаха нещо, което липсва на днешните проповедници. Онези бяха кръстени в Святия Дух, затова можеха да изцеляват болни и да вършат чудеса в името на Христос. Така започнах да търся кръщението в Святия Дух. След 6 месеца Бог отговори на копнежа на сърцето ми. Той ми говори в голяма светлина: ‘Моли се за болните и Аз ще изцелявам всяка болест.’ Така започнах да проповядвам и да върша това, което Бог ми заповяда.“

следваща глава 9. Борба и победа