Съдържание Цялата книга на една страница

6. Становището ми към астрологията

„Няколко пъти са ме питали,“ казва Бранхам, „не са ли изцеленията, които стават чрез мене, под действието на астрологията. Аз мога да възразя само, че нямам нищо общо с астрологията. Къде по целия свят чрез някой астролог, гадател или някой медиум е прогледнал сляп човек или е оздравял някой болен? Не, само чрез името на Исус и чрез кръвта Му, пролята на Голгота, е възможно изцеление. Едно нещо ме учудва. Когато Божият дар — бебето Исус — лежеше в яслите, свещениците спореха в храма, дали има възкресение на мъртвите или не. По него време дойдоха трима мъже от далечен изток и се поклониха на детето. Със сигурност твърдя, че астрологията е дело на дявола, но и той свидетелства за Божиите дарове. Когато Павел и Сила бяха във Филипи и множеството и градските съдии ги нарекоха смутители, момата с предсказвателен дух викаше: „Тия човеци са слуги на всевишния Бог.“ Това момиче, обладано от зъл дух, позна Божиите служители и свидетелстваше за Божията сила в апостолите, докато гражданите не ги приеха. Не е чудно, че тогавашното духовенство обвиняваше Исус, че служи на Веелзевул, когато легионът бесове в Гадаринския беснуем изкрещяха: „Сине на всевишния Бог.“ Значи дяволите признаваха Неговата божественост, а фарисеите твърдяха, че Той е Веелзевул. Така е и днес. Мнозина спорят върху богословски въпроси и разубеждават хората от чудесата на Христос.“

следваща глава 7. На 19 години