Съдържание Цялата книга на една страница

5. Астроложката

Един ден Бранхам пътувал в един препълнен автобус за един град. Той чувствал, че някой го наблюдава, обърнал се и видял две стоманено-сиви очи, които принадлежали на една добре облечена жена. — „Чувствате ли се самотен?“ попитала тя. — „Не, госпожо.“ — „Може би ще мога да ви кажа нещо за вас? Не сте ли от запад?“ — „Не, госпожо.“ — „Тогава сигурно искате да пътувате за запад?“ — „Да, това исках,“ отговорил той и си помислил, нека тя да говори по-нататък. Той искал да сравни казаното с онова, което му казала първата астроложка. —“Какво знаете за моето раждане?“ попитал той любопитно. – „Млади момко, ако ви кажа момента на вашето раждане, ще ми вярвате ли?“ — „Ако ми каже някой истината, трябва да приема.“ И тя му казала минутата на неговото раждане. Зад него стоял млад моряк. Бранхам попитал жената, дали може да каже рождената дата на моряка. — „Не мога. На вас познавам поради знамението, което ви следва.“ Това го изплашило. Тя го попитала, някой астролог вече не е ли говорил с него, на което той отрекъл и излъгал. — „Знаете ли нещо за Исус Христос?“ попитала го тя. — „Зная, че е Божият Син.“ — „Знаете ли кой отиде пръв да Му се поклони?“ — „Тримата мъдреци, ако си спомням добре.“ — „И след какво вървяха те?“ — „След една звезда.“ — „Вярно. Това трябва да са били астролози, понеже са наблюдавали звездите,“ потвърдила тя. „Млади момко, аз съм говорила на мъже управници. Предупредих един за неговата своеобразна смърт. И вас трябва да осветля върху нещо. Вие сте роден под една особена звезда, за да станете даровит мъж. Не ви ли е казвал това някой проповедник?“ — „Аз нямам работа с проповедници,“ отговорих аз. — „Тогава слушайте! Когато се роди Исус Христос, трима маги дойдоха от изток следвайки една звезда. В действителност са били три звезди, които се срещнали във Витлеем. Когато тримата се събрали, трите звезди станали една звезда над малкия Исус. По онова време Бог пратил на земята най-велики Си подарък, Своя Единороден Син. Когато тримата мъдреци си отишли, звездите се разделили и никога повече не са се срещали. Бог винаги съобщава на небето за онова, което ще извърши на земята. Тези мъдреци са внимавали според пророчеството на пророк Валаам, че: „Ще излезе звезда от Яков, и ще се въздигне скиптър от Израел“ (Числа 24:17). Тя споменала и други места от Библията. Бранхам слушал внимателно. „Тези звезди никога вече не са се събирали. Всяка година те пресичат пътя на земята. И когато вие сте се родили, тези три звезди са се кръстосали. Вас ви следваше една звезда, когато се качвахте в автобуса. Аз видях звездата над вас и не разбирам, че други не са ви казвали вече за това.

„За да не бъда криво разбран, по-нататък ще докажа, че боравенето с астрологията не е библейско, и че един християнин не бива да си играе с такива неща. Исая 47:13-14. Думите на астроложката са нейно лично обяснение, което не е библейско. Обаче библейско е това, че сам Сатана дава свидетелство за Божиите неща. Когато слизах от автобуса, аз й благодарих и си отидох.“