Съдържание Цялата книга на една страница

4. 18-годишен

На тази възраст той пътувал с един другар във влака. По едно време едно момиче му казало: „Знаете ли, че ви следва една звезда?“ Той си помислил, че тя търси само причина да го заговори и не отвърнал. Но тя продължила да говори: „Ходите ли на църква?“ — „Не, не искам да зная за църква.“ — „Но вие трябва да ходите на църква. Бог ще ви употреби за особено служение. Вие трябва да посветите живота си на Бога! Бог ви е срещал вече веднъж и окото Му почива над вас.“ Тези думи го поразили, защото чул неща, които никой освен него не знаел. Въпреки това той не тръгнал на църква, даже се боял от всичко, което имало нещо общо с църквата. Той признавал: „От чувството, че някой ме следва стъпка по стъпка и иска да говори с мен, не мога да се освободя. Аз страдах много от другарите си, защото не можех да върша това, което те вършеха. Така ставах все повече и повече чудак.“

следваща глава 5. Астроложката