Съдържание Цялата книга на една страница

35. Учението на Бранхам

Бранхам и съработниците му учат, че милиони хора умират от преждевременна смърт. Библейската възраст е 70-80 години. Има мнозина, които в болестта си се молят, „Господи, ако е волята Ти, изцели ме.“ Такава молитва няма да бъде чута, колкото и искрена да е тя. Нужно е да се знае Божията воля от Словото. Ние трябва да вярваме, че:

1)   Бог може да ни изцели — Марк 9:22-23, „Ако можеш да направиш нещо смили се за нас и ни помогни. А Исус му рече: Ако можеш да повярваш. Всичко е възможно за този, който вярва.“

2)   Бог иска да ни изцели — Матей 8:2-3, „Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Тогава Исус простря ръка и се допря до него и рече: Искам, бъди очистен.“

3)   Бог вече ни изцели — Исая 53:5, „И с Неговите рани ние се изцелихме.“

В учението се подчертава, че е нужна вяра. Като пример може да се приведе Марк 9:14-29. Макар че злият дух сгърчи и търкаляше по земята младежа, Исус не го изцели веднага, но каза на бащата: „Ако можеш да повярваш. Всичко е възможно за този, който вярва.“

Учи се също, че спасението за човека не е само за душата му, но и за тялото му. Псалм 103:3, „Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести.“ Щом имаме увереност, че са ни простени греховете, ние имаме право и на телесно изцеление. Можем да оздравеем чрез Словото (Матей 8:8; Псалм 107:20), чрез полагане на ръце (Марк 16:18), чрез помазване (Яков 5:16), чрез полагане на кърпи (Деяния 19:11-12) и чрез Господната трапеза (1 Коринтяни 11:30-32). За да оздравеем, трябва не само да вярваме от сърце, трябва и да изповядаме с уста, че сме изцеление чрез раните Му. В едно събрание имаше един слепец. Макар че се молиха за него, той не прогледна. Но той изповядваше, че навсякъде, че е изцелен чрез раните на Исус, ако и да не усещаше изцелението. Когато продаваше списания по улиците той славеше Бога и казваше: „Чрез Неговите рани аз оздравях.“ Три седмици по-късно той седеше в бръснарницата. Бръснарят каза: „Вие казвате, че сте здрав, а не виждате нищо.“ Слепецът отвърна: „Това няма нищо общо с Него, пък с Неговите рани аз оздравях.“ Докато изговаряше тези думи, от очите му падна нещо като люспи, и той прогледна. Макар насапунисан той изкочи от радост на улицата и извика: „Аз мога да виждам.“ Така трябва да бъдем уверени в изцелението и да изповядваме с уста какво е направил вече Исус за нас. Хиляди са получили изцеление чрез това изповядване. Естествено е, че може да се явят и препятствия, че да не можем да оздравеем, например грях, непослушание, неверие, непречупеност и т. н. Бог трябва да отстрани това препятствие, за да може да ни изцели. Изцелението може и да се загуби. Исус каза на паралитика: „Ето ти си здрав. Не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо“ (Йоан 5:14).

следваща глава 36. Писма за Бранхам